מסמכים מתורגמים

בגיבוש פעילות ההסדרה של הפיקוח על הבנקים, נעזר הפיקוח במסמכי מדיניות, תקנים והנחיות שמפורסמים על ידי גופי פיקוח וגופי תקינה מובילים בעולם.

בדף זה מופיעים מסמכים שפורסמו על ידי גופים אלה, לאחר שתורגמו לעברית  על ידי הפיקוח על הבנקים. תרגום המסמכים נועד לסייע למשתמשים להעמיק את הידע וההבנה שלהם בנושאים שונים הקשורים לניהול בנקאי ולדיווח לציבור של תאגידים בנקאיים.

להלן מסמכים מתורגמים של גופי פיקוח מובילים בעולם וכן טיוטות של מסמכים ודברי הסבר המסתמכים על התרגומים השונים.
 
 

1. תרגום מסמכים של גופי פיקוח מובילים בעולם

2. מסמכים מתורגמים הקשורים להוראות הדיווח לציבור​​​​