איכות תיק האשראי ונתונים נוספים

המידע כולל נתונים  (ללא בנקים ולווים ספציפיים) על האשראי לחברות החזקה בקבוצות הלווים הגדולות, וכן הסבר על מסדי הנתונים שברשות הפיקוח על הבנקים לטיפול בלווים גדולים.

נושא פירוט קבצים
​הרכב ואיכות תיק האשראי וסיכון האשראי​ ​המסמך מפרט הסברים ונתונים ​​על הרכב ואיכות תיק האשראי, וכן על הסיכון באשראי למימון ממונף. הנתונים מצביעים על כך שאיכות תיק האשראי הבנקאי בישראל טובה לאורך זמן בהשוואה בינלאומית, שהאשראי המסוכן הצטמצם לאורך השנים כתוצאה מפעילות הפיקוח. ​ לחץ להיכנס​ לקובץ הרכב תיק​
מידע על חבות לחברות ההחזקה ב – 20 קבוצות הלווים הגדולות

​​המסמך מפרט (ללא שמות) את פירוט החבות של חברות ההחזקה ב – 20 קבוצות הלווים הגדולות שהוזכרו במסמך "אשראי ללווים הגדולים – הלקחים מכשלי האשראי, פעולות הפיקוח על הבנקים והמצב כיום" שפורסם ב – 19.2.17.
מצ"ב קישור למסמך​ 

לחץ להיכנס לקובץ פירוט 20 קבוצות הלווים הגדולות​
מידע ​על החבות של 20 קבוצות הלווים הגדולות המידע המידע מציג את החבות של קבוצות הלווים הגדולות ע"פ ההגדרות של בנק ישראל לאורך השנים – החל משנת 2003.​ 
החל משנת 2011 חלה ירידה משמעותית בהיקף החבות של הלווים הגדולים, כתוצאה מצעדי הפיקוח על הבנקים באותן שנים.
​​לחץ להיכנס לקובץ קבוצות הלווים הגדולות​ לאורך השנים
​מידע והסברים על מסדי נתונים בנושא לווים גדולים שברשות הפיקוח  ​המידע המידע מפרט את רשימת מסדי הנתונים בהתאם להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים.​ ​ לחץ להיכנס לקובץ רשימת מסדי נתונים
קישור​ לכל הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים.
בכל הוראת דיווח  יש פירוט מסד הנתונים הרלבנטי לרבות תחולה, תדירות עדכון, הגדרות, ופירוט השדות הנכללים במידע.​ 
המידע מאפשר לוועדה להכיר את סוגי הנתונים והמידע שהפיקוח על הבנקים מקבל מהבנקים באופן שוטף.
לחץ להיכנס לדף הוראות הדיווח לפיקוח​
​לבנק ישראל יש שני מסדי נתונים הכוללים מידע על לווים ספציפיים החל מסף מסוים. הנתונים מתעדכנים ע"י הבנקים אחת לרבעון.​ 
  • מסד נתונים ע"פ הוראת דיווח 810-  דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות – בבנקים הגדולים  מדובר בחבות מעל 200 מ' ₪ בבנק מסוים. 
  • מסד נתונים ע"פ הוראת דיווח 810דוח רבעוני על חשיפות אשראי – בבנקים הגדולים מדובר בחבות מעל 20 מ' ₪ בבנק  מסוים.
​​לחץ להיכנס להוראת דיווח לפיקוח מס' 810D

לחץ להיכנס להוראת דיווח לפיקוח מס' 810E​
​