מחקרים

הפיקוח ריכז לבקשת הועדה מחקרים וניירות עמדה שונים שבוצעו בבנק ישראל בנושא הלווים הגדולים על כל היבטיו  (מרבית המידע כבר פורסם לציבור לאורך השנים).​


נושא ​פירוט​ ​קבצים 

ניירות עמדה ומחקרים על אשראי לקבוצות גדולות

המסמך מפרט סקירות כלכליות שפורסמו לציבור בקשר ללווים הגדולים ע"י הפיקוח על הבנקים, דוחות תקופתיים, מחקרים ופרסומים נוספים שבוצעו ע"י חטיבת המחקר של בנק ישראל, עבודות ומסמכים שוטפים.

לחץ להיכנס לדף המרכז מחקרים ומסמכים בנושא לווים גדולים​
​2007 התפתחותן של הקבוצות העסקיות בישראל​
​2011 נתונים על הסיכון בהחזקות ריאליות ופיננסיות בקבוצות עסקיות בישראל' תיבה ד- 2 מדוח בנק ישראל לשנת 2011 (עמודים 165-168)​
​2018 ​תקציר עבודות בהן עסק בנק ישראל בנושא הריכוזיות במשק הישראלי והשלכותיה

ניירות עמדה ומחקרים על אשראי לקבוצות גדולות

הקובץ  כולל הפניות לסקירת המפקח לשנת 2017 בנוגע ללווים גדולים ומגזרי פעילות לפי גודל לווה.

לחץ להיכנס לקובץ הפניות לסקירה לשנת 2017

ניתוח לפי מגזרי פעילות

הקובץ כולל הפניות לסקירות המפקח לאורך השנים בקשר לניתוח ביצועים לפי מגזרי פעילות, ולנושאים נוספים.

 

לחץ להיכנס לדף הפניות לניתוח לפי מגזרי פעילות​​​

ניירות עמדה, מחקרים ועבודות בנושא עלויות מימון, ריביות, עמלות ובטחונות.

המסמך כולל רשימת מצגות, מסמכים, מחקרים בנושא שפורסמו לציבור לאורך השנים.

לחץ להיכנס לדף המרכז מסמכים שונים​
​​​​​​​​