שונות

המידע כולל בקשות מידע ספציפיות של הועדה בנושאים שונים כגון: ההרכב הצפוי של הועדה ליציבות פיננסית, והרכב נציגי הציבור המכהנים בוועדה המייעצת של הפיקוח על הבנקים, לצד נושאים נוספים שאינם קשורים ישירות לתחום האשראי (כגון: ממשל תאגידי).


נושא ​​פירוט​ ​קבצים

פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הממשל​​​​ התאגידי במערכת הבנקאית

המסמך כולל התייחסות למניעת ניגודי עניינים ובכללם התייחסות לביקורות שבוצעו בנושא וצעדים רגולטורים שננקטו. בנוסף, יש​נה התייחסות במסמך גם לאפקטיביות הפיקוחית ולנושא החיסיון והסודיות.

לחץ להיכנס לקובץ תיבת ממשל תאגידי​

הרכב צפוי של הועדה ליציבות פיננסית​

ההרכב הצפוי של הועדה ליציבות פיננסית שאמורה לקום לאחר השלמת תהליך החקיקה בכנסת. מצ"ב הצעת החוק – בסעיף 57ב (עמ 2-3) – מפורט הרכב הועדה הצפוי.

לחץ להיכנס לקובץ  הצעת התיקון לחוק באשר לוועדה ליציבות פינסית​

הרכב הנציגים של הציבור המכהנים בוועדה המייעצת לפיקוח על הבנקים בענייני הסדרה.

מצ"ב קישור מאתר האינטרנט של בנק ישראל הכולל את נציגי הציבור המכהנים בוועדה ואת קורות החיים שלהם.

לחץ להיכנס לדף אודות הפיקוח
​לוח סילוקין וירטואלי ​המסמך מפרט הסבר מקצועי למונח "לוח סילוקין וירטואלי" עליו העירו מבקרי הפיקוח במסגרת ביקורות אשראי בעבר לחץ להיכנס למסמך
​התייחסות השוואתית לסטנדרט הגילוי של הפיקוח על הבנקים ​המסמך מפרט השוואה של סטנדרט הגילוי בישראל לבין זה של אחד הרגולטורים המובילים והמוערכים בעולם, ה-OCC בארה"ב.

בנוסף, המסמך מסביר את הפערים בהיקף הגילוי הניתן על הפעילות ומסביר שהיקף זה אינו נובע מהבדלים בסטנדרט הגילוי, אלא מהבדלים במידת השימוש בצעדים פיקוחיים המבוצעים תוך הפעלת כלי אכיפה או סנקציות פורמאליות.


​לחץ להיכנס למסמך​
​​
​​​​​​​​​​​