מיד​ע אשר הועבר לוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

​​​בתאריך 5.7.2017 אישרה מליאת הכנסת את החלטת ועדת הכנסת למנות ועדת חקירה פרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים, בראשות חבר הכנסת איתן כבל. 

הפיקוח על הבנקים פועל בשיתוף פעולה מלא עם וועדת החקירה במטרה לסייע לה לבצע את תפקידה, ובמסגרת זו  מוסר לה לבקשתה מידע נרחב על פעילותו, בכפוף למגבלות החוק.​ 

כחלק ממדיניות השקיפות הציבורית של בנק ישראל, מוצג להלן המידע אשר הפיקוח על הבנקים העביר לוועדת החקירה הפרלמנטרית. חלק מהמידע נמסר כמענה ישיר לבקשת הוועדה, וחלק נמסר ביוזמת הפיקוח מתוך כך שהפיקוח סבר שהמידע יכול לסייע לוועדה לבצע את תפקידה. המידע יעודכן במקביל למידע נוסף שיועבר לוועדה.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​