מכתבי המפקח על הבנקים

​בדף זה מפורסמים מכתבי הפיקוח שהועברו למערכת הבנקאית.
תאריך עדכון: 03/10/2022
תאריך עדכון: 11/01/2022
תאריך עדכון: 17/10/2021
תאריך עדכון: 10/05/2021
תאריך עדכון: 20/12/2020
תאריך עדכון: 09/02/2020
תאריך עדכון: 12/08/2019
תאריך עדכון: 24/06/2019
תאריך עדכון: 22/03/2018
תאריך עדכון: 06/07/2017
תאריך עדכון: 06/03/2017
תאריך עדכון: 21/02/2017
תאריך עדכון: 04/01/2016
תאריך עדכון: 21/06/2015
תאריך עדכון: 30/07/2014
תאריך עדכון: 27/07/2014
תאריך עדכון: 22/07/2014
תאריך עדכון: 09/07/2014
תאריך עדכון: 11/05/2014
תאריך עדכון: 06/04/2014
תאריך עדכון: 29/08/2013
תאריך עדכון: 11/03/2013
תאריך עדכון: 20/08/2012
תאריך עדכון: 26/10/2011
תאריך עדכון: 15/05/2011
תאריך עדכון: 03/05/2011
תאריך עדכון: 01/05/2011
תאריך עדכון: 17/11/2010
תאריך עדכון: 17/10/2010
תאריך עדכון: 28/07/2010
תאריך עדכון: 30/06/2010
תאריך עדכון: 30/06/2010
תאריך עדכון: 25/03/2010
תאריך עדכון: 14/12/2009
תאריך עדכון: 12/10/2009
תאריך עדכון: 18/08/2009
תאריך עדכון: 17/08/2009
תאריך עדכון: 05/04/2009
תאריך עדכון: 17/02/2009
תאריך עדכון: 29/10/2008
תאריך עדכון: 29/10/2008
תאריך עדכון: 16/10/2008