מזכרי הבנות והסכמי פעולה

ביום 8.3.2018 נחתם מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי" בין בנק ישראל לבין הפיקוח על שירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק.

ביום 8.3.2016 נחתם מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי" בין בנק ישראל לבין הבנק המרכזי של הודו.

ביום 28.2.2011 נחתם מסמך שיתוף פעולה בין הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לבין מועצת הנגידים של הבנק המרכזי בארה"ב והתאגיד הפדראלי לביטוח פיקדונות.
בנק ישראל, הרשות לביטוח שוק ההון והחיסכון, הרשות לניירות ערך ורשות הפיקוח על שוק הפיננסי של שוויץ The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) חתמו על מסמך שיתוף פעולה לגבי חדשנות במגזר הפיננסי ב- 22.5.2018​.