מזכרי הבנות והסכמי פעולה


ביום 30.6.2019 נחתם מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה בתחום החדשנות הפיננסית (Fin-Tech) בין בנק ישראל, הרשות לביטוח שוק ההון והחיסכון והרשות לניירות ערך ובין רשות הפיקוח על שירותים פיננסיים במדינת ניו יורק NYSDFS) ) The  New York State Department of Financial Services

ביום 22.5.2018 נחתם מסמך שיתוף פעולה בתחום החדשנות הפיננסית בין בנק ישראל, הרשות לביטוח שוק ההון והחיסכון והרשות לניירות ערך ורשות הפיקוח על שוק הפיננסי של שוויץ The Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

ביום 8.3.2018 נחתם מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי" בין בנק ישראל לבין הפיקוח על שירותים הפיננסיים במדינת ניו יורק.

ביום 8.3.2016 נחתם מזכר הבנות בנושא "שיתוף פעולה פיקוחי וחילופי מידע פיקוחי" בין בנק ישראל לבין הבנק המרכזי של הודו.

ביום 28.2.2011 נחתם מסמך שיתוף פעולה בין הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל לבין מועצת הנגידים של הבנק המרכזי בארה"ב והתאגיד הפדראלי לביטוח פיקדונות.