אירוע הקורונה - מידע חיוני לציבור

לנוכח התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל, ובתוך כך על כל משק בית פרטי ועסק, דף זה מרכז את כל המידע שפרסם בנק ישראל בנושא, לרבות ההודעות לעיתונות, החלטות מדיניות, הוראות למערכת הבנקאית ומידע אודות הסניפים הפעילים והמוקדים הטלפוניים של התאגידים הבנקאיים.​

הודעות לעיתונות בנושא אירוע הקורונה

טיוטות הפיקוח על הבנקים

מכתבי הפיקוח למערכת הבנקאית

חוזרי המפקח על הבנקים

סניפים פתוחים לציבור ומספרי המוקדים הטלפוניים של הבנקים

שאלות ותשובות בנושא אירוע הקורונה

היחידה לפניות הציבור