​לנוכח התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל. ריכוז המידע שפרסם בנק ישראל: הודעות לעיתונות, החלטות מדיניות, הוראות למערכת הבנקאית ומ... המשך הכתבה בנושא אירוע הקורונה - מידע חיוני לציבור ...

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הודעות לעיתונות

טיוטות לדיון

דיווחים תקופתיים לוועדות הכנסת

מכתבים וחוזרים

מידע ונתונים בנקאיים

עיצומים כספיים בנושאים צרכניים