פינטקים

פניות פינטקים

 

מדור ציות בפיקוח על הבנקים נותן מענה לפניות/לבירורים של חברות פינטק בנושא של פתיחת חשבון בנק וניהולו.

 

בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות אל ירון מלכה 

בדואר אלקטרוני: Fintech-pikuah@boi.org.il​