דיווחים תקופתיים לוועדות הכנסת

בדף זה רוכזו כל הדיווחים התקופתיים של הפיקוח על הבנקים לוועדות הכנסת השונות​.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

דיווח לוועדת הכלכלה - מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי בית

דיווח לוועדת הכלכלה - מענה אנושי מקצועי

דיווח לוועדת הכספים - חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

דיווח לוועדת הכספים- מעילות במערכת הבנקאית

דיווח לוועדת חוקה חוק ומשפט - חוק לצמצום השימוש במזומן