בנקאות פתוחה

בשנים האחרונות התפתחה בעולם רגולציה מעמיקה המסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו. בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל מתוך הכרה בחשיבותה לכלל הלקוחות והשחקנים הפיננסים, ולכן גיבש סטנדרט אחיד לבנקאות פתוחה בישראל. הסטנדרט גם מסדיר את ההגנה על המידע של הלקוח ואת ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים.
הסטנדרט הטכנולוגי מבוסס על מסגרת העבודה של NextGenPSD2, תוך ביצוע ההתאמות למערכת הפיננסית בישראל.

חקיקה, הוראות וקישורים

הסברים ורקע על בנקאות פתוחה

הסברים ורקע על בנקאות פתוחה – בפברואר 2022​​

מצגת מיום 17 במארס 2019 שהועברה בכנס רגולציה בפינטק​

קול קורא לפינטקי​ם בבנקאו​ת פתוחה​​​

הצטרפות לקוח לשירותי בנקאות פתוחה​

חקיקה ורגולציה

חוק שירותי מידע פיננסי 2021

ריכוז פרסומי גרסאות הוראת ניהול בנקאי תקין 368 בצירוף דברי ההסבר הנלווים לכל הוראה.

​תאריך פרסום ​דברי ההסבר ​גרסאות של הוראת נב"ת 368
25/02/2020​​ 26​06 ​​גרסה 1
​07/04/2020 2613
05/04/2021​ 2658
​03/10/2021 2669 גרסה 2
​18/01/2022 2692
​23/02/2022 2698​ גרסה​ 3​
  
הסטנדרט

 

​מועד תחילת תמיכה בגרסה ​כללי ​CARDS ​אשראי ופיקדונות ​הע​רות
18.4.21​ ​1.0.6
​אין תמיכה
​​אין תמיכה ​תמיכה ב​גרסה 1.0.6 לפחות עד ליום 14.6.22
​31.3.22 ​1.0.8 ​1.4.0 ​​אין תמיכה ​תמיכה בשתי גרסאות אלו לפחות עד ליום 14.12.2022
​14.6.22 ​1.4.0 ​1.5.0 ​​אין תמיכה​
​31.10.22 ​1.4.2 ​ללא שינוי ​1.2.1 ​גרסה של CARDS ללא שינוי
 

תקן כללי
​גרסה 1.0.6 קבצי ZIP​​​
גרסה 1.0.8​
גרסה 1.4.0​ ​קבצי ZIP
גרסה ​1.4.2​ ​קבצי ZIP
 
תקן כרטיסי חיוב  (CARDS)
​גרסה 1.4.0 - תקן על כ​רטיסים קב​צי ZIP​
גרסה 1.5.0 - תקן על כרטיסים​ קבצי ZIP
 

תקן אשראי ופיקדונות

​גרסה 1.2.1 לאשראי ופיקדונות קבצי ZIP
 

PUSH NOTIFICATION 

PUSH NOTIFICATION קב​צי ZIP
קישורים לאתרים בחו"ל

​1. דוח של הBIS בנושא בנקאות פתוחה ו-Open API
https://www.bis.org/bcbs/publ/d486.pdf
​2. דירקטיבת ה- PSD2 (Payment Service Directive 2)
https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366/law-details_en
3.​ ​מסמכי הסטנדרט של ה- NextGenPSD2
https://www.berlin-group.org/nextgenpsd2-downloads​
4.​ מסמך ה- RTS (Regulatory Technical Standards) של ה- EBA:
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/regulatory-technical-standards-on-strong-customer-authentication-and-secure-communication-under-psd2/​
​5.   תקן ETSI ליישום תהליכי אבטחת המידע לעניין הסרטיפיקט האלקטרוני
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119400_119499/119495/01.02.01_60/ts_119495v010201p.pdf​
 
שאלות ותשובות


​תאריך פרסום ​קובץ שאלות ותשובות​
04/04/2022​ ​גרסה מס' 1 
​01/08/2022 ​גרסה מס' 2​
 


certificate authority

​certificate authority​

הסברים על הסטנדרט

פורום פינטקים  

תאריך

​מצגת הפורום

04/01/2022

הקמת הסכמות בבנקאות פתוחה

16/02/2022

הסכמות - מעבר בין סטטוס

16/03/2022

הסברים על תקן API  ומילון נתונים

גופים המפוקחים על ידי בנק ישראל

מקורות מידע ומנהלי חשבון תשלום​​

נותני שירות מידע פיננסי ויוזמי תשלומים​​ 

קישור לרשימת גופים המפוקחים על ידי מאסדרים אחרים

​רשות ניירות ערך​