שאלות ותשובות ללקוחות הבנקים

אזרחים יקרים,
קיבצנו עבורכם תשובות לשאלות נפוצות הנוגעות להתמודדות משקי בית ועסקים קטנים עם השלכות משבר הקורונה בכל הנוגע להתנהלות מול המערכת הבנקאית. בנק ישראל והפיקוח על הבנקים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות ובוחנים את הרחבת ההתערבות הנדרשת במידת הצורך. אנו קשובים לכם ועומדים לרשותכם לפניות דחופות גם במוקד פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים, בטלפון: 02-6552680.  ​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מענה לשאלות נפוצות על רקע משבר הקורונה

האם יש סיכון לבנק מסוים או לכלל המערכת הבנקאית?

המערכת הבנקאית בישראל הינה מערכת יציבה ולא נשקפת כל סכנה לבנקים או לכספי הציבור המופקדים בהם. הוראות הפיקוח מחייבות את הבנקים לשמור רזרבות כספיות של הון כדי להבטיח את פעילותם השוטפת גם בשעת חירום. ההקפדה על יציבות הבנקים בימי שגרה, העמידה את המערכת הבנקאית כיום במצב של עמידות מפני משברים. הבנקים נהנים מעודפי הון, יחסי נזילות גבוהים ותיק אשראי באיכות גבוהה. ​

האם ניתן למשוך מזומן מהמכשירים האוטומטיים בכל עת?

ניתן למשוך מזומן מהמכשירים האוטומטיים הבנקאיים בכל עת. הבנקים מוודאים כי מכשירי המשיכה האוטומטיים מלאים בשטרות וזמינים לביצוע פעולות משיכה או הפקדה לאורך כל התקופה. על מנת להבטיח את המשך אספקת שירות משיכת השטרות ממכשירי משיכה אוטומטיים נקבע כי הבנקים, מפעילי מכשירים אוטומטיים פרטיים וחברות הבלדרות של כספים הינם עובדים חיוניים ועל כן השירות נמשך ללא הפסקה ואין חשש למחסור במזומן במכשירי המשיכה האוטומטיים.​ 

מהן ההקלות במתן שירות שניתנו לסיוע ללקוחות מבוגרים ואוכלוסייה עם מוגבלות?

הפיקוח על הבנקים הנחה את הבנקים לתת מענה מותאם ומורחב ללקוחות בגיל  70 ומעלה, הן במוקדים הטלפוניים והן בסניפי הגרעין, בכדי לאפשר קבלת מענה פרונטאלי ללקוחות שאין ביכולתם להתחבר לערוצים הישירים. ישנם בנקים המציעים שירותים ייעודים למענה עבורכם (למשל מוקד ייעודי או סניף נייד). אנו ממליצים לבדוק ישירות עם הבנק מהם השירותים שהוא מציע. ​

אני מקבל קצבת ביטוח לאומי ויכול להוציא את הקצבה רק באמצעות הגעה לפקיד בנק. מה עלי לעשות אם אני בבידוד או אם יסגרו את סניפי הבנקים ולא אוכל להגיע לסניף?

לקוחות הבנקים המקבלים קצבאות ביטוח לאומי, זכאים כמו כל הלקוחות לקבל אמצעי תשלום בסיסיים ובהם כרטיס למשיכת מזומנים וכרטיס לחיוב מידי (דביט). המערכת הבנקאית שלחה כרטיסי חיוב מידי ללקוחות מקבלי קצבאות, אשר אין ברשותם כרטיס חיוב ונוהגים למשוך את הקצבאות באמצעות שירותי הקופה בסניף. צעד זה יכול אף לייתר או לצמצם את הצורך במשיכת מזומנים, היות וכרטיס החיוב המידי מאפשר, בנוסף למשיכת מזומנים, גם תשלום ורכישת מוצרים ושירותים בדומה לכרטיס אשראי (כאשר חיוב חשבון הבנק של הלקוח בסכום העסקה נעשה באופן מיידי). כך, ולאור ההנחיות המעודכנות של משרד הבריאות על צמצום התנועה במרחב הציבורי, הלקוחות יוכלו להיעזר בכרטיס החיוב המידי לביצוע עסקאות מרחוק (באמצעות הטלפון או האינטרנט), ככל שיידרשו לכך. 

להלן קישור להודעה לעיתונות שפורסמה ביום 22/03/2020

בנוסף, לקוחות הבנקים המקבלים קצבאות ביטוח לאומי, זכאים להצטרף לשירות "בנקאות בתקשורת" המאפשר קבלת מידע וביצוע פעולות מרחוק וזאת למעט מקרים בהם קיימת סיבה סבירה של הבנק לסרב לכך. אנו מציעים ללקוחות מקבלי הקצבאות להתקשר לבנק ולממש את זכויותיהם בנושאים אלה. 

להלן קישור למידע בעניין זה באתר בנק ישראל, "​שווה לדעת" בנושא כרטיס לחיוב מידי​

מה לעשות אם אני צריך להגיע לסניף ואני נמצא בבידוד/חולה?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות בכל מקרה אסור לך לצאת מהבית בנסיבות אלה. כיום ניתן לבצע את רוב הפעולות באמצעים דיגיטאליים, ואין צורך להגיע לסניף הבנק. אם אינך מוצא דרך או אמצעי לבצע את הפעולה באמצעות האתר או האפליקציה או אם לא ניתן לעשות זאת, אפשר לפנות למוקד הטלפוני של התאגיד הבנקאי ולבדוק מהן האפשרויות הקיימות לביצוע הפעולה.


מה עושה הפיקוח על הבנקים כדי לסייע ללקוחות הבנקים לצלוח את המשבר?

הפיקוח על הבנקים פועל רבות וימשיך לפעול ולהשתמש בסמכויותיו ובכלים העומדים לרשותו על מנת לסייע למשקי הבית ולעסקים לצלוח תקופה מאתגרת זו.

להלן קישור לסקירת פניות ציבור וצעדים להגנה על הלקוח שפורסמה ב-14.10.20 ראו בסקירה פרק ה' בנושא פעילות הפיקוח על הבנקים בתקופת משבר הקורונה בהיבט הצרכני 

בבעלותי עסק קטן. הפעילות שלי משותקת עקב המשבר ואני חושש מהחזרות שיקים בחשבון, מה עלי לעשות? כיצד אוכל להגדיל את מסגרת האשראי שלי בתקופה זו?

המדינה הקצתה ערבויות בהיקף של מיליארדי שקלים לצורך סיוע לעסקים קטנים במסגרת קרן הלוואות ייעודית. הבנקים מעמידים אשראי בהתאם לשיקול הדעת שלהם ובהתאם לסבירות הקיימת לכך שהלווה יוכל להחזיר את האשראי שקיבל לאחר סיום המשבר. בזכות הקרן שהוקמה, יש לבנקים אפשרות לתת יותר אשראי. מוצע לפנות לבנק שלך, ולבדוק את האפשרות לקבל סיוע באמצעות הקרן. בנוסף, בלי קשר לקרן, הבנקים יוכלו להגדיל מסגרות אשראי ואף לכבד את החיובים ולהעמיד מסגרת חדשה, בזכות הקלות רגולטוריות שנתן הפיקוח על הבנקים. 

בכל מקרה של קושי בניהול החשבון, חשוב מאוד שתשתף את הבנק בקושי אליו נקלעת כדי שהבנק יבחן אם ניתן לסייע לך במציאת פתרון, למשל באמצעות פריסה נוחה יותר של האשראי שנטלת או דחייה של תשלומים.​ 

הבנק מפעיל שיקול דעת האם לאשר ללקוח אשראי.

ההחלטה האם לאשר את האשראי מתבצעת בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף לניתוח הסיכונים שהבנק מבצע. ​

בעקבות משבר הקורונה, אני חושש שלא אצליח לעמוד בפירעון ההתחייבויות שלי בחשבון, מה עלי לעשות?

חשוב מאוד שתשתף את הבנק בקושי אליו נקלעת. ככל שהקושי אליו נקלעת קשור למשבר נגיף הקורונה, הבנק יוכל לסייע לך במציאת פתרון, למשל באמצעות פריסה נוחה יותר של האשראי שנטלת או דחייה של תשלומים. המערכת הבנקאית מודעת לקושי אליו נקלעו הלקוחות ופועלת בעידוד הפיקוח על הבנקים לסייע ללקוחות במציאת פתרונות מתאימים. יחד עם זאת, החלטות לגבי מתן אשראי וסיוע לעסקים ומשקי בית יהיו בהתאם להערכת הסיכונים של הבנק בכל מקרה לגופו.​

לעניין המתווה האחיד לדחיית תשלומי הלוואות - ראו שאלה: "בעקבות משבר הקורונה אתקשה מאוד לעמוד בהחזר ההלוואות שנטלתי. מה עליי לעשות כדי לדחות את התשלומים?"​

אני חושש שהבנק יפתח נגדי בהליכי גבייה כתוצאה מבעיות בחשבון. מה עלי לעשות?

חשוב מאוד לשתף את הבנק בקשיים שאליהם נקלעת ולבוא עמו בדברים לגבי אפשרויות לסייע לך באמצעות דרכים כמו פריסת חיובים, דחיית תשלומים, הגדלת מסגרת אשראי, ועוד. ​

הוראת ניהול תקין מס' 450 בנושא "הליכי גביית חובות", קובעת כי גם בימי שגרה,  מקרה בו לקוח נקלע לקשיים כלכליים ומתקשה לעמוד בהתחייבויותיו כלפי תאגיד בנקאי, על התאגיד הבנקאי לנסות ולמצות, ככל הניתן, דרכים שונות לגביית החוב על כלל מרכיביו מן הלקוח, טרם פניה לערכאות משפטיות. זאת, תוך שמירה על הוגנות ושקיפות לאורך כל הליכי גביית החובות. 

האמור נכון ביתר שאת בימים אלה, ועל כן התאגידים הבנקאים נדרשים להמשיך ולפעול כך אף בעצימות גבוהה יותר בהשוואה לימי שגרה, במטרה לזהות קשיים ולסייע ללקוחותיהם לצלוח את התקופה המאתגרת בה הם נמצאים, בשלב מוקדם ככל האפשר, זאת בכדי לסייע במניעת תפיחת חובות והידרדרות עתידית שלהם.

לאור זאת פנה הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים בדרישה להמשיך ולפעול באחריות, תוך המשך הפגנת הוגנות, גמישות ורגישות כלפי לקוחותיהם, ולחזק את תפקידה ומקומה של המערכת הבנקאית כחלק מהמרקם הכלכלי והחברתי. במסגרת פעילויות אלה קיימת חשיבות גבוהה לפעול באופן ממוקד אגב הקצאת המשאבים הנדרשים על מנת להיות זמינים ללקוחות ולהגיע עימם להסדרים מיטביים ככל הניתן, בטרם נקיטת הליכים משפטיים.

להלן קישור להודעה לעיתונות שפורסמה​

כיצד אני יכול לעקוב אחרי מה שקורה בחשבון שלי בעת הזאת?

ניתן לעשות זאת באמצעות אתר הבנק, האפליקציה, ובאמצעות הטלפון למוקד הבנק. העומס על המוקדים בימים אלה הוא רב, וההמתנה עלולה להתארך. על כן, כל מי שיכול לקבל מענה לשאלותיו באמצעים הדיגיטאליים, מוזמן לעשות זאת.​

מדוע חשוב לעקוב אחר מה שקורה בחשבון?

חשוב מאד לעקוב ולבדוק מה קורה בחשבון, כדי לא להיקלע, עד כמה שניתן, למצב של חריגה ממסגרת האשראי. ככל שצפוי להיות חיוב בחשבון (על פי שיק או הרשאה לחיוב חשבון) במצב של העדר יתרה מספקת, מומלץ לפנות לגופים שמציגים את החיוב כדי לבקש את דחיית התשלום או לפנות לבנק ולבקש להגדיל את מסגרת האשראי באופן זמני או קבוע. שיקים שחוזרים מחוסר כיסוי עלולים לגרום להגבלת החשבון. כמו כן, מידע שלילי אודות הפעילות בחשבון מדווח למאגר נתוני אשראי. על כן חשוב לעקוב ולבדוק מה קורה בחשבון, ולפעול באופן אקטיבי, כדי לא להיקלע למצב של חריגה ממסגרת האשראי והחזרת חיובים. 

למידע נוסף בנושא זה, ראה בקישור לדף שאלות ותשובות​ בנושא שיקים ללא כיסוי, וכן בדף מאגר נתוני אשראי  ​

אם אני מגיע לתקרת מסגרת האשראי שלי, מה עלי לעשות? האם עדיף לי להגדיל אותה או לקחת הלוואה?

חשוב מאד להקפיד שלא לחרוג ממסגרת האשראי, כדי למנוע החזרת חיובים, לרבות שיקים, מחוסר כיסוי. אם אתה מגיע לתקרת המסגרת, ואין לך יתרה בפיקדון או בחשבון אחר, שבאפשרותך להעביר לחשבון, ניתן לפנות  לבנק ולבקש הלוואה או הגדלת מסגרת האשראי. נוכח הנסיבות, בין יתר ההקלות הרגולטוריות, הקל הפיקוח על הבנקים על הגדלת מסגרות אשראי. יחד עם זאת, צריך לזכור, ששיקול הדעת האם לתת אשראי, נתון בידי הבנק, גם בתקופה זו ויש לפנות לבנק בבקשה מתאימה. היתרון של מסגרת אשראי הוא הגמישות בהחזר, והיתרון של הלוואה הוא שבדרך כלל הריבית עליה תהיה נמוכה יותר מאשר במסגרת אשראי. חשוב לציין כי ריבית על הלוואה המובטחת בדירת מגורים או בטוחה אחרת, תהיה נמוכה יותר מריבית על הלוואה ללא בטוחה. כל אחד צריך לבחון את האפשרויות העומדות בפניו, ולחשוב מה עדיף לו. 

ראו לעניין זה את המדריך בנושא אשראי  ​​

אם עד עכשיו לא יכולתי להתחבר לאתר הבנק, כיצד אני יכול להתחבר עכשיו?

אם עד היום לא היית מחובר לאתר הבנק, אתה יכול להתקשר למוקד הבנק שלך ולבקש טלפונית להצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת. הוראות הפיקוח על הבנקים מאפשרות הצטרפות לקוחות מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות מגוון ערוצים כגון: טלפון; אתר האינטרנט; האפליקציה הבנקאית וללא צורך בהגעה לסניף.

אני עוסק מורשה שמנהל את חשבון העסק יחד עם החשבון הפרטי, האם הגבלה בגלל שיקים חוזרים כתוצאה מפעילות בעסק תביא להגבלת כל הפעילות שלי בחשבון?

על פי החוק, ההגבלה מוטלת על כל פעילות השיקים בחשבון, ללא אבחנה בין פעילות עסקית לפעילות פרטית. כאשר מתקיימים התנאים להטלת הגבלה (10 שיקים חוזרים מחמת העדר כיסוי בתוך תקופה של 12 חודשים) מחייב החוק לאסור המשך שימוש בשיקים בחשבון כולו לאורך תקופת ההגבלה.​

האם הפיקוח על הבנקים מתכנן התערבות יותר משמעותית?

הפיקוח על הבנקים עוקב בדריכות אחר ההתפתחויות וירחיב את התערבותו במידת הצורך.​

האם הבנק יכול להעלות את הריבית על משכנתה חדשה בשל המצב?

בשל השינויים המשמעותיים המתרחשים במשק בצל משבר נגיף הקורונה, חלה עלייה משמעותית הן בעלויות גיוס המקורות של הבנקים (ובכלל זה עליה בריבית חסרת הסיכון בשוק) והן בסיכון של הלווה / ענפי משק מסוימים. שני הגורמים הללו מהווים מרכיב מרכזי בתמחור הריבית המוצעת על ידי הבנק. לפיכך, הריבית המוצעת על בקשות חדשות להלוואת משכנתה עולה

באם הוצעה לך ריבית על משכנתה לפני פרוץ המשבר וניתן לך אישור עקרוני מהבנק למתן הלוואה, על פי הוראות הפיקוח על הבנקים, על התאגיד הבנקאי להגדיר תקופה, שלא תפחת מ-24 ימים, במהלכה תוכל להמציא את המסמכים הדרושים לאימות נתוני בקשת ההלוואה. במהלך תקופה זו נשמר שיעור הריבית שהוצע על ידי הבנק באישור העקרוני בהלוואות בריבית קבועה, ונשמר שיעור המרווח מעבר לריבית העוגן במסלולי הריבית המשתנה, ריבית העוגן עצמה יכולה להשתנות גם במהלך ימים אלו.​

חזרו לי שיקים בחשבון ואני חושש שהחשבון שלי יוגבל בתקופת משבר הקורונה. האם יינתנו הקלות בנושא?

על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימים באופן לא צפוי בעקבות משבר הקורונה, קבעה המפקחת על הבנקים כי תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל שיקים ללא כיסוי לתקופה המרבית המותרת בחוק, החל מה-4 במרץ 2020 ועד 22 ביוני 2020. כצעד משלים להשהיה זו, פרסם משרד המשפטים תקנות שהביאו לגריעת השיקים שספירתם הושהתה בעקבות הנחיית המפקחת על הבנקים, באופן סופי ומוחלט. בהמשך פרסם משרד המשפטים תקנות שהאריכו את התקופה של ביטול מניית שיקים שחזרו מסיבת "אין כיסוי מספיק" לצורך הגבלת חשבונות, וזאת עד ליום 10 באוגוסט 2020. 

עם זאת, החזר שיק מסיבת אין כיסוי מספיק במהלך משבר הקורונה ימשיך להיות מדווח למאגר נתוני האשראי והדבר ישפיע על הדירוג הפיננסי של הלקוח. חשוב להבין שאמנם החזרת שיק לא תגרור הגבלה, ואולם בפני מקבל השיק תעמוד בהמשך האפשרות לפנות להוצאה לפועל לצורך הפעלת הליך גבייה (בהתאם למידע שיפורסם על ידי רשות האכיפה והגביה).

אם לקוח מבטל שיק שאין לו כיסוי, השיק עדיין יוחזר מסיבת אין כיסוי. לכן מומלץ במקרים בהם לא קיים בחשבון כסף לכיסוי השיק, לבקש מאותו אדם או גוף לו ניתן השיק שלא יפקיד אותו בחשבון ולהגיע איתו להסדר חלופי.​

להלן קישור להודעה לעיתונות​

בעקבות משבר הקורונה אתקשה מאוד לעמוד בהחזר ההלוואות שנטלתי. מה עלי לעשות כדי לדחות את התשלומים?

על מנת לסייע ללקוחות לצלוח את המשבר, גובש בשיתוף פעולה עם הבנקים מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות (משכנתאות, אשראי צרכני עד 100,000 ש"ח ואשראי עסקי), המאפשר לדחות תשלומי הלוואות ללא עמלה ובהתאם לריבית ההסכמית. המתווה פורסם ב-7.5.2020. לאור התמשכות המשבר הוארך תוקף המתווה והורחב, כאשר בקשות בהתאם למתווה המעודכן ניתן להגיש עד 31.12.2020.

להלן קישור להודעה לעיתונות שפורסמה בעניין זה 

בנוסף, גובש מתווה וולונטרי לדחיית תשלומי הלוואות אשר אומץ על ידי חברות כרטיסי האשראי, ונועד אף הוא לסייע ללקוחות בקשיים התזרימיים איתם הם מתמודדים בתקופה זו. 

להלן קישור להודעה לעיתונות שפורסמה בעניין זה​

האם אני יכול להפקיד צ'ק על סך 50,000 ₪ באמצעות הסלולר, ובכך לייתר את הצורך בהגעה לסניף?

על מנת לסייע לציבור לבצע פעולות בנקאיות מרחוק בימים אלו, החליט בנק ישראל על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל-50,000 ש"ח באופן מיידי. למשבר הקורונה בארץ ובעולם ולצעדים שנקטה הממשלה, ישנן השלכות על יכולת משקי הבית ובתי עסק רבים להגיע לסניפי הבנק על מנת להפקיד שיקים.

בשנת 2017 קידם בנק ישראל ביחד עם המערכת הבנקאית את הרפורמה במסלקת השיקים אשר מאפשרת הפקדה של שיקים באמצעות צילום השיק בסלולר. אפשרות זו זמינה ללקוחות מזה כשלוש שנים והיא הייתה מוגבלת לסכום של 20,000 ש"ח פר שיק.​

אני פושט רגל ואני מעוניין שהבנק ינפיק לי כרטיס דביט כדי שלא אצטרך להגיע לסניף. האם אוכל לקבל שירות זה?

הפיקוח על הבנקים הנחה את הבנקים לאפשר הנפקת כרטיס דביט ללקוחות המצויים בהליכי פשיטת רגל ובהליכי חדלות פירעון וצירופם לשירות המאפשר ביצוע פעולות בחשבון בערוצי בנקאות בתקשורת דרך אתר האינטרנט של הבנק, האפליקציה וכיו"ב, ללא צורך באישור הנאמן בכל בקשה פרטנית. זאת על בסיס עמדת הכונס הרשמי שנתן לכך הרשאה גורפת. צעד זה יקל מאד על צירופם לשירותים אלה, ככל שיחפצו בכך.

הפיקוח על הבנקים קרא לתאגידים הבנקאיים לעשות כל מאמץ,לאתר את לקוחותיהם המנהלים חשבונות בהם מתקבלת משכורת או קצבה, שאין ברשותם אף כרטיס חיוב שמאפשר ביצוע עסקאות מרחוק ו/או לא מחוברים לפעילות בערוצים ישירים (אתר הבנק, אפליקציה), להציע להם להצטרף לשירותים אלה.

לקוחות שאין ברשותם כרטיס כלשהו המאפשר להם למשוך כספים ולבצע עסקאות מרחוק ו/או גישה לביצוע פעולות מרחוק באמצעות האינטרנט, מוזמנים לפנות לבנק שלהם ולבקש להצטרף לשירותים אלה.​

אני בחל"ת ולאור העובדה שאין לי הכנסות ואני נמצא במצב של אי וודאות מוחלט החלטתי לבטל תשלום שכר דירה לחודשים הקרובים. מה הסיכון?

מלבד הבעיה המוסרית באי עמידה בחובות, והמוניטין השלילי כתוצאה מכך, ביטול שיק מהווה עילה לפתיחת הליך לגביית חובות בהוצאה לפועל, שעלול לכלול סנקציות שונות ובכלל זה עיקולים על כל חשבונות הבנק, הטלת הגבלה מיוחדת על כל חשבונות הבנק, איסור הנפקת כרטיס אשראי, שלילית רישיון נהיגה ועוד. זאת, בנוסף לחיוב בריבית פיגורים.

כמו כן, אם לשיקים אלו לא יהיה כיסוי במועד הצגתם לפירעון, האירוע ידווח למאגר נתוני אשראי ועשוי לפגוע בדירוג האשראי שלך כלקוח במערכת הפיננסית (האמור מתייחס ליחידים ועוסקים מורשים), ובמקרים בהם ביטלת 5 שיקים או יותר שחזרו גם מסיבת אין כיסוי מספיק, עלול להיות משודר בגינך חיווי שלילי לבתי עסק ולמוסדות הפיננסיים במשק, בדבר התראה לפני הגבלה.

לבסוף, צריך לזכור ששיק זה עלול להיספר במניין השיקים ללא כיסוי ולהביא להטלת הגבלה.

לאור כל האמור, מומלץ לתאם את דחיית התשלום עם בעל הדירה, ולבקש ממנו לא להפקיד את השיקים שנתת לו.​

בניגוד לאלו שביטלו שיקים למרות שקיבלו תמורה, אני ביטלתי שיקים שהיו מיועדים עבור שירותי הסעות לאחד הילדים שלי ובוטלו עקב המצב, האם יש לי ממה לדאוג?

אמנם, במקרה זה קיימת עילה לביטול השיק, כי לא קיבלת תמורה, ואולם, צריך לזכור שאם השיק יוצג לפירעון, הרי שלמרות הביטול, עדיין תיבדק היתרה (לרבות מסגרת האשראי הפנויה), וללא יתרה מספקת הוא יוחזר מסיבת "אין כיסוי מספיק", ידווח למאגר נתוני אשראי, וייספר לצורך הטלת הגבלה. ​

החל מאיזה גיל מקבלים קדימות בתור במענה הטלפוני?

הגדרת "אזרח ותיק" עודכנה על ידי הפיקוח על הבנקים כך שהגיל המינימאלי ממנו יקבל הלקוח קדימות בתור במענה הטלפוני יהיה 70, וזאת במטרה לאפשר ללקוחות מבוגרים רבים יותר, אשר על פי הנחיות משרד הבריאות נמצאים בסיכון מוגבר במקרה של חשיפה לנגיף הקורונה, ועל כן מתבקשים בתקופה זו שלא לצאת מהבית, לקבל שירות מיטבי.​ 

אני חייב בהוצאה לפועל, האם ניתן להנפיק לי כרטיס חיוב מידי?

כדי לאפשר ללקוחות חייבי ההוצאה לפועל במעמד של "מוגבל מיוחד" לקבל כרטיס לחיוב מידי (דביט), יזם הפיקוח על הבנקים תיקון לחוק ההוצאה לפועל, אשר יאפשר בתקופת החירום להנפיק להם כרטיסי דביט גם במקרים בהם יש להם מסגרת אשראי בחשבון, דבר שנמנע מהם טרם תיקון החוק. ​