שאלות ותשובות ללקוחות הבנקים על רקע משבר קורונה

אזרחים יקרים,
קיבצנו עבורכם תשובות לשאלות נפוצות הנוגעות להתמודדות משקי בית ועסקים קטנים עם השלכות משבר הקורונה בכל הנוגע להתנהלות מול המערכת הבנקאית. בנק ישראל והפיקוח על הבנקים עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות ובוחנים את הרחבת ההתערבות הנדרשת במידת הצורך. אנו קשובים לכם ועומדים לרשותכם לפניות דחופות גם במוקד פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים, בטלפון: 02-6552680.  ​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

מענה לשאלות נפוצות על רקע משבר הקורונה

האם יש סיכון לבנק מסוים או לכלל המערכת הבנקאית?

המערכת הבנקאית בישראל הינה מערכת יציבה ולא נשקפת כל סכנה לבנקים או לכספי הציבור המופקדים בהם. הוראות הפיקוח מחייבות את הבנקים לשמור רזרבות כספיות של הון כדי להבטיח את פעילותם השוטפת גם בשעת חירום. ההקפדה על יציבות הבנקים בימי שגרה, העמידה את המערכת הבנקאית כיום במצב של עמידות מפני משברים. הבנקים נהנים מעודפי הון, יחסי נזילות גבוהים ותיק אשראי באיכות גבוהה. ​

האם ניתן למשוך מזומן מהמכשירים האוטומטיים בכל עת?

ניתן למשוך מזומן מהמכשירים האוטומטיים הבנקאיים בכל עת. הבנקים מוודאים כי מכשירי המשיכה האוטומטיים מלאים בשטרות וזמינים לביצוע פעולות משיכה או הפקדה לאורך כל התקופה. על מנת להבטיח את המשך אספקת שירות משיכת השטרות ממכשירי משיכה אוטומטיים נקבע כי הבנקים, מפעילי מכשירים אוטומטיים פרטיים וחברות הבלדרות של כספים הינם עובדים חיוניים ועל כן השירות נמשך ללא הפסקה ואין חשש למחסור במזומן במכשירי המשיכה האוטומטיים.​ 

האם הבנקים ימשיכו לעבוד כרגיל?

הבנקים הנם גופים חיוניים, ועל כן השירותים הבנקאיים ימשיכו להיות נגישים לציבור גם במהלך המשבר. כדי לצמצם חשש להדבקה התירה המפקחת על הבנקים לתאגידים הבנקאיים לצמצם שירותי קבלת קהל לסניפים ייעודיים בלבד (למכתב המפקחת מיום 16.03.2020​). סניפים אלה יתמקדו בשירותים דחופים וחיוניים, ועשויה להיות הגבלה על קבלת שירותים שאינם הכרחיים, כגון: העברת חשבון בנק, סגירת חשבון, שחזור מסמכים היסטוריים וכיו"ב. 

כדי למנוע הדבקה בנגיף יש להימנע מהגעה מיותרת לסניפים, ולבצע ככל הניתן, כל פעולה שניתן, בערוצים דיגיטליים או המוקד הטלפוני של הבנק.

כאן מפורסמת רשימת סניפי גרעין הזמינים לציבור הרחב

כאן מפורסמת רשימת המוקדים הטלפוניים של התאגידים הבנקאיים​

מה לעשות אם הסניף שלי סגור?

מומלץ לבדוק אם ניתן לבצע את הפעולה באמצעות אתר הבנק או באפליקציה. כמו כן, אפשר לפנות למוקד הטלפוני של הבנק כדי לבדוק אם ניתן לבצע את הפעולה טלפונית או באמצעות מכשירים אוטומטיים. בנוסף קיימים סניפים שהוגדרו כסניף גרעין הנותן שירות לציבור הרחב גם בעת זו (להרחבה ראה תשובה לשאלה "האם הבנקים ימשיכו לעבוד כרגיל"

האם אוכל להוסיף ולבצע פעולות בניירות ערך?

פלטפורמות המסחר המקוונות יוסיפו לפעול, וניתן יהיה לסחור באמצעותן.​

מהן ההקלות במתן שירות שניתנו לסיוע ללקוחות מבוגרים ואוכלוסייה עם מוגבלות?

הפיקוח על הבנקים הנחה את הבנקים לתת מענה מותאם ומורחב ללקוחות בגיל  75 ומעלה, הן במוקדים הטלפוניים והן בסניפי הגרעין, בכדי לאפשר קבלת מענה פרונטאלי ללקוחות שאין ביכולתם להתחבר לערוצים הישירים. ישנם בנקים המציעים שירותים ייעודים למענה עבורכם (למשל מוקד ייעודי או סניף נייד). אנו ממליצים לבדוק ישירות עם הבנק מהם השירותים שהוא מציע. ​

אני מקבל קצבת ביטוח לאומי ויכול להוציא את הקצבה רק באמצעות הגעה לפקיד בנק. מה עלי לעשות אם אני בבידוד או אם יסגרו את סניפי הבנקים ולא אוכל להגיע לסניף?

לקוחות הבנקים המקבלים קצבאות ביטוח לאומי, זכאים כמו כל הלקוחות לקבל אמצעי תשלום בסיסיים ובהם כרטיס למשיכת מזומנים וכרטיס לחיוב מידי (דביט). המערכת הבנקאית החלה
 
לשלוח כרטיסי חיוב מידי ללקוחות מקבלי קצבאות, אשר אין ברשותם כרטיס חיוב ונוהגים למשוך את הקצבאות באמצעות שירותי הקופה בסניף. צעד זה יכול אף לייתר או לצמצם את הצורך במשיכת מזומנים, היות והכרטיס החיוב המידי מאפשר, בנוסף למשיכת מזומנים, גם תשלום ורכישת מוצרים ושירותים בדומה לכרטיס אשראי (כאשר חיוב חשבון הבנק של הלקוח בסכום העסקה נעשה באופן מיידי). כך, ולאור ההנחיות המעודכנות של משרד הבריאות על צמצום התנועה במרחב הציבורי, הלקוחות יוכלו להיעזר בכרטיס החיוב המידי ולביצוע עסקאות מרחוק (באמצעות הטלפון או האינטרנט), ככל שיידרשו לכך. 

הבנקים במקביל ישלחו ללקוחות הסכם התקשרות עם הבנק לקבלת כרטיס החיוב, עליו יתבקשו הלקוחות לחתום. על הלקוח לחתום על ההסכם לפני שהוא משפעל את הכרטיס, ולמסור לבנק את ההסכם החתום או את העתקו עד לתאריך 1.11.20.​

להלן קישור להודעה לעיתונות שפורסמה ביום 22/03/2020

בנוסף, לקוחות הבנקים המקבלים קצבאות ביטוח לאומי, זכאים להצטרף לשירות "בנקאות בתקשורת" המאפשר קבלת מידע וביצוע פעולות מרחוק וזאת למעט מקרים בהם קיימת סיבה סבירה של הבנק לסרב לכך. אנו מציעים ללקוחות מקבלי הקצבאות להתקשר לבנק ולממש את זכויותיהם בנושאים אלה. 

להלן קישור למידע בעניין זה באתר בנק ישראל, "​שווה לדעת" בנושא כרטיס לחיוב מידי​

מה לעשות אם אני צריך להגיע לסניף ואני נמצא בבידוד/חולה?

בהתאם להנחיות משרד הבריאות בכל מקרה אסור לך לצאת מהבית בנסיבות אלה. כיום ניתן לבצע את רוב הפעולות באמצעים דיגיטאליים, ואין צורך להגיע לסניף הבנק. אם אינך מוצא דרך או אמצעי לבצע את הפעולה באמצעות האתר או האפליקציה או אם לא ניתן לעשות זאת, אפשר לפנות למוקד הטלפוני של התאגיד הבנקאי ולבדוק מהן האפשרויות הקיימות לביצוע הפעולה.

 לרשימת המוקדים הטלפוניים של התאגידים הבנקאיים​​

אילו צעדים נוקטים הבנקים לטובת הלקוחות?

המערכת הבנקאית נרתמה בכדי לסייע לעסקים, משקי בית ולמשק כולו לעבור את האירוע, דבר שבא לידי ביטוי ביוזמות רבות שפרסמו בנקים שונים ללקוחותיהם במהלך השבוע האחרון:

  1. ​הקלות על תשלום החזרי משכנתאות, תוך דחיה של התשלום השוטף לתקופה של מספר חודשים​.
  2. הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב- במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמשרד האוצר הרחיב, ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים;​
  3. הצעות לפיקדונות מותאמים לתנודתיות בשווקים (בהתאם למידע המתפרסם על ידי הבנקים באתרי האינטרנט ובתקשורת);​ 
  4. הצעות לשירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, כדי להקל על לקוחות שאינם מעוניינים להגיע לסניפים בעת הזו, ובפרט הקמת מוקד טלפוני ייעודי לאזרחי מבוגרים;
  5. מתן שירותי שליחים ללקוחות הנמצאים בבידוד.
  6. העמדת מסגרת אשראי נוספת ביוזמת הבנק, לתקופה מוגבלת ללא חיוב בעמלה.​​
  7. דחיית תשלומים בהלוואה קיימת עבור לקוחות פרטיים ועוסקים מורשים ותאגידים, אשר נפגעו מהמשבר, לתקופה של 3 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק.
מה עושה הפיקוח על הבנקים כדי לסייע ללקוחות הבנקים לצלוח את המשבר?

הפיקוח הודיע על "הקלות רגולטוריות כתגובה למשבר נגיף הקורונה", כדי לסייע למשקי הבית ולעסקים לצלוח את המשבר, תוך הסתמכות על מצבה האיתן של המערכת הבנקאית. הפיקוח על הבנקים העביר לבנקים מסר המעודד אותם לפעול לטובת הלקוחות עד כמה שניתן, בגמישות ובהתחשבות. 

להלן פירוט ההקלות שרלוונטיות לציבור הלקוחות:​

         א.         הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה

       במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%). מתן ההלוואה בהתאם להקלה זו יהיה כפוף להצהרת הלווה כי החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת (דירה להשקעה). יודגש, כי מתן האשראי יעשה בהתאם להערכת הסיכונים והשיקולים העסקיים של הבנק בכל מקרה לגופו.

         ב.         הקלות בנושא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב

         עקב משבר נגיף הקורונה צפוי שיהיו יותר לקוחות שייקלעו לקשיים תזרימיים. הפיקוח על הבנקים הכניס תיקונים בהוראותיו, שנועדו לאפשר לתאגיד בנקאי לכבד חיובים של לקוחות שחורגים ממסגרת האשראי שהועמדה להם וכן לאפשר כיבוד חיובים גם במצב בו אין ללקוח מסגרת אשראי. לשם כך, הובהר כי מתן הוראת תשלום (כמו למשל הוראה לביצוע העברה בנקאית מהחשבון או שיק שצריך להיפדות מהחשבון) או דרישת תשלום לפי הרשאה לחיוב חשבון, יחשבו כבקשת לקוח להגדלה של מסגרת האשראי שלו. כמו כן, הוארכה התקופה בה יכולה להתמשך החריגה עד להסדרת מסגרת כנדרש בהוראה, מיום עסקים אחד ל-3 ימי עסקים, וזאת על מנת לסייע לבנקים לתת מענה במצב של מחסור בעובדים. התיקון יוצר איזון בין הצורך לאפשר ללקוחות המשך התנהלות סבירה בתקופה קשה זו, ומאידך הוא מבטיח שהגדלת האשראי בחשבון תתבצע בהלימה ישירה לצרכי הלקוח.

          ג.          הקלה שתאפשר לכלל הציבור לבצע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים

        על פי ההוראות הקיימות, הצטרפות לשירותים בנקאיים מרחוק, ללא הגעה לסניף ובאמצעות  "בנקאות בתקשורת", נעשית אך ורק ביוזמת הלקוח. כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף, בנקים וחברות כרטיסי אשראי יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק, למשל באמצעות המוקד הטלפוני של הבנק, ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית.

          ד. הקלות בנושא חיובים על פי הרשאה (הוראות קבע) 

      במטרה להקל על הלקוחות, ובפרט על לקוחות מבוגרים אשר מתקשים לפעול בערוצים הדיגיטליים ואשר מנגד מומלץ עבורם להימנע ממקומות ציבוריים ובכלל זה מהגעה לסניפי בנק, מתאפשר לבנקים לקבל מהלקוחות הוראות לביטול חיוב על פי הרשאה או הרשאה לחיוב חשבון באמצעות הטלפון ולא רק באמצעות הודעה בכתב, ובלבד שהשיחה תתועד.​ 

           להלן קישור ​להודעה לעיתונות שפורסמה 

           ה.  הקלות לעניין קבלת שירותים בנקאיים באמצעות הטלפון

משבר הקורונה יצר צורך לאפשר ללקוחות לבצע פעולות בנקאיות נרחבות מבלי להגיע לסניפי הבנקים, זאת בכדי לשמור על בריאות הציבור ובריאותם של עובדי הבנקים. עבור הלקוחות המתקשים לעשות שימוש באמצעים הדיגיטליים כגון אפליקציה או אתר האינטרנט של הבנק, הערוץ הטלפוני הפך להיות הערוץ העיקרי בו הם יכולים לקבל את מרבית השירותים הבנקאים. לאור העובדה שבתקופה זו התאגידים הבנקאיים נתקלים בקושי לקיים שגרת עבודה במוקדים הטלפונים, הפיקוח על הבנקים קבע כי במהלך תקופת המשבר, ניתן יהיה לצרף לקוחות להסכם בנקאות בתקשורת ולכרות הסכמים למתן אשראי (למעט הלוואות לדיור) גם באמצעות קבלת הסכמת הלקוח בטלפון. לא תהיה חובה להקליט שיחות טלפון ובלבד שהתאגידים הבנקאיים יתעדו את השיחות בדרכים חלופיות.​

להלן קישור למכתב המפקחת בנושא זה

ההקלות המפורטות בסעיפים א'-ה' לעיל יהיו בתוקף עד ליום 30 לספטמבר 2020. במידת הצורך בנק ישראל יאריך את תוקף ההקלות בהתאם להתפתחויות.  ​

ו.        סיוע ללקוחות במשיכת קצבאות הביטוח הלאומי

בעידוד הפיקוח על הבנקים, המערכת הבנקאית החלה לשלוח כרטיסי חיוב מידי (דביט) ללקוחות מקבלי קצבאות, אשר אין ברשותם כרטיס חיוב ונוהגים למשוך את הקצבאות באמצעות שירותי הקופה בסניף. צעד זה יכול אף לייתר או לצמצם את הצורך במשיכת מזומנים, היות והכרטיס החיוב המידי מאפשר מעבר למשיכת מזומנים, גם תשלום ורכישת מוצרים ושירותים בדומה לכרטיס אשראי (כאשר חיוב חשבון הבנק של הלקוח בסכום העסקה נעשה באופן מיידי). כך, ולאור ההנחיות המעודכנות של משרד הבריאות על צמצום התנועה במרחב הציבורי, הלקוחות יוכלו להיעזר בכרטיס החיוב המידי ולביצוע עסקאות מרחוק (באמצעות הטלפון או האינטרנט), ככל שיידרשו לכך.

במקביל ישלחו ללקוחות חוזה כרטיס חיוב. בעקבות יוזמה של הפיקוח על הבנקים תוקן חוק כרטיסי חיוב. דרישת החתימה המקנה תוקף לחוזה, הוחלפה לעת הזו בדרישה למתן הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני כריתתו, קבלת הסכמת הלקוח לכריתת החוזה, תיעוד ההסכמה, ומסירת העתק החוזה ואסמכתא להסכמה שתועדה.​ 

להלן  קישור להודעה לעיתונות שפורסמה בנושא הסיוע ללקוחות במשיכת קצבאות הביטוח הלאומי

להלן קישור למידע בעניין זה באתר בנק ישראל "שווה לדעת" בנושא כרטיס לחיוב מיידי​

           ז.      השהיית הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי

על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימים באופן לא צפוי בעקבות משבר הקורונה, הפיקוח על הבנקים קבע כי תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי החל מה-4 במרץ 2020 ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק. משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במידה וזהו השיק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל, ההגבלה תושעה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

להלן קישור להודעה לעיתונות שפורסמה בנושא זה 

הפיקוח על הבנקים עוקב אחר ההתפתחויות ויפרסם הקלות נוספות, בהתאם לצורך. 

ח.         הקלות בהפקדת צ'קים באמצעות הסלולר

על מנת לסייע לציבור לבצע פעולות בנקאיות מרחוק בימים אלו, החליט בנק ישראל על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל-50,000 ש"ח באופן מיידי.

למשבר הקורונה בארץ ובעולם ולצעדים שנקטה הממשלה, ישנן השלכות על יכולת משקי הבית ובתי עסק רבים להגיע לסניפי הבנק על מנת להפקיד שיקים.

בשנת 2017 קידם בנק ישראל ביחד עם המערכת הבנקאית את הרפורמה במסלקת השיקים אשר מאפשרת הפקדה של שיקים באמצעות צילום השיק בסלולר. אפשרות זו זמינה ללקוחות מזה כשלוש שנים והיא הייתה מוגבלת לסכום של 20,000 ש"ח פר שיק. 

קישור להודעה לעיתונות

          ט.          הנפקת כרטיס דביט ללקוחות פושטי רגל

הפיקוח על הבנקים הנחה את הבנקים לאפשר הנפקת כרטיס דביט ללקוחות פושטי רגל וצירופם לשירות המאפשר ביצוע פעולות בחשבון דרך אתר האינטרנט של הבנק, האפליקציה וכיו"ב, ללא צורך באישור הנאמן בכל בקשה פרטנית. זאת על בסיס עמדת הכונס הרשמי שנתן לכך הרשאה גורפת. צעד זה יקל מאד על תהליך הצירוף של פושטי הרגל לשירותים אלה, ככל שיחפצו בכך.

הפיקוח על הבנקים קורא לתאגידים הבנקאיים לעשות כל מאמץלאתר את לקוחותיהם המנהלים חשבונות בהם מתקבלת משכורת או קצבה, שאין ברשותם אף כרטיס חיוב שמאפשר ביצוע עסקאות מרחוק ו/או לא מחוברים לפעילות בערוצים ישירים (אתר הבנק, אפליקציה), להציע להם להצטרף לשירותים אלה.

לקוחות שאין ברשותם כרטיס כלשהו המאפשר להם למשוך כספים ולבצע עסקאות מרחוק ו/או גישה לביצוע פעולות מרחוק באמצעות האינטרנט, מוזמנים לפנות לבנק שלהם ולבקש להצטרף לשירותים אלה.

י.         הנפקת כרטיס דביט ללקוחות חייבי ההוצאה לפועל במעמד "מוגבל מיוחד"

כדי לאפשר ללקוחות חייבי ההוצאה לפועל במעמד "מוגבל מיוחד" להנפיק כרטיס לחיוב מידי (דביט) יזם הפיקוח על הבנקים תיקון לחוק ההוצאה לפועל, אשר יאפשר בתקופת החירום להנפיק כרטיסי דביט לחייבים גם במקרים בהם יש להם מסגרת אשראי בחשבון, דבר שנמנע מהם טרם תיקון החוק.​ 

הפיקוח על הבנקים עוקב אחר ההתפתחויות ויפרסם הקלות נוספות, בהתאם לצורך.

​ 

בבעלותי עסק קטן. הפעילות שלי משותקת עקב המשבר ואני חושש מהחזרות שיקים בחשבון, מה עלי לעשות? כיצד אוכל להגדיל את מסגרת האשראי שלי בתקופה זו?

המדינה הקצתה ערבויות בהיקף של מיליארדי שקלים לצורך סיוע לעסקים קטנים במסגרת קרן הלוואות ייעודית. הבנקים מעמידים אשראי בהתאם לשיקול הדעת שלהם ובהתאם לסבירות הקיימת לכך שהלווה יוכל להחזיר את האשראי שקיבל לאחר סיום המשבר. בזכות הקרן שהוקמה, יש לבנקים אפשרות לתת יותר אשראי. מוצע לפנות לבנק שלך, ולבדוק את האפשרות לקבל סיוע באמצעות הקרן. בנוסף, בלי קשר לקרן, הבנקים יוכלו להגדיל מסגרות אשראי ואף לכבד את החיובים ולהעמיד מסגרת חדשה, בזכות הקלות רגולטוריות שנתן הפיקוח על הבנקים. 

בכל מקרה של קושי בניהול החשבון, חשוב מאוד שתשתף את הבנק בקושי אליו נקלעת כדי שהבנק יבחן אם ניתן לסייע לך במציאת פתרון, למשל באמצעות פריסה נוחה יותר של האשראי שנטלת או דחייה של תשלומים.​ 

הבנק מפעיל שיקול דעת האם לאשר ללקוח אשראי.

ההחלטה האם לאשר את האשראי מתבצעת בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף לניתוח הסיכונים שהבנק מבצע. ​

בעקבות משבר הקורונה, אני חושש שלא אצליח לעמוד בפירעון ההתחייבויות שלי בחשבון, מה עלי לעשות?

חשוב מאוד שתשתף את הבנק בקושי אליו נקלעת. ככל שהקושי אליו נקלעת קשור למשבר נגיף הקורונה, הבנק יוכל לסייע לך במציאת פתרון, למשל באמצעות פריסה נוחה יותר של האשראי שנטלת או דחייה של תשלומים. המערכת הבנקאית מודעת לקושי אליו נקלעו הלקוחות ופועלת בעידוד הפיקוח על הבנקים לסייע ללקוחות במציאת פתרונות מתאימים. יחד עם זאת, החלטות לגבי מתן אשראי וסיוע לעסקים ומשקי בית יהיו בהתאם להערכת הסיכונים של הבנק בכל מקרה לגופו.​

אני חושש שהבנק יפתח נגדי בהליכי גבייה כתוצאה מבעיות בחשבון. מה עלי לעשות?

חשוב מאוד לשתף את הבנק בקשיים שאליהם נקלעת ולבוא עמו בדברים לגבי אפשרויות לסייע לך באמצעות דרכים כמו פריסת חיובים, דחיית תשלומים, הגדלת מסגרת אשראי, ועוד. ​

כיצד אני יכול לעקוב אחרי מה שקורה בחשבון שלי בעת הזאת?

ניתן לעשות זאת באמצעות אתר הבנק, האפליקציה, ובאמצעות הטלפון למוקד הבנק. העומס על המוקדים בימים אלה הוא רב, וההמתנה עלולה להתארך. על כן, כל מי שיכול לקבל מענה לשאלותיו באמצעים הדיגיטאליים, מוזמן לעשות זאת.​

מדוע חשוב לעקוב אחר מה שקורה בחשבון?

חשוב מאד לעקוב ולבדוק מה קורה בחשבון, כדי לא להיקלע, עד כמה שניתן, למצב של חריגה ממסגרת האשראי. ככל שצפוי להיות חיוב בחשבון (על פי שיק או הרשאה לחיוב חשבון) במצב של העדר יתרה מספקת, מומלץ לפנות לגופים שמציגים את החיוב כדי לבקש את דחיית התשלום או לפנות לבנק ולבקש להגדיל את מסגרת האשראי באופן זמני או קבוע. שיקים שחוזרים מחוסר כיסוי עלולים לגרום להגבלת החשבון. כמו כן, מידע שלילי אודות הפעילות בחשבון מדווח למאגר נתוני אשראי. על כן חשוב לעקוב ולבדוק מה קורה בחשבון, ולפעול באופן אקטיבי, כדי לא להיקלע למצב של חריגה ממסגרת האשראי והחזרת חיובים. 

למידע נוסף בנושא זה, ראה בקישור לדף שאלות ותשובות​ בנושא שיקים ללא כיסוי, וכן בדף מאגר נתוני אשראי  ​

אם אני מגיע לתקרת מסגרת האשראי שלי, מה עלי לעשות? האם עדיף לי להגדיל אותה או לקחת הלוואה?

חשוב מאד להקפיד שלא לחרוג ממסגרת האשראי, כדי למנוע החזרת חיובים, לרבות שיקים, מחוסר כיסוי. אם אתה מגיע לתקרת המסגרת, ואין לך יתרה בפיקדון או בחשבון אחר, שבאפשרותך להעביר לחשבון, ניתן לפנות  לבנק ולבקש הלוואה או הגדלת מסגרת האשראי. נוכח הנסיבות, בין יתר ההקלות הרגולטוריות, הקל הפיקוח על הבנקים על הגדלת מסגרות אשראי. יחד עם זאת, צריך לזכור, ששיקול הדעת האם לתת אשראי, נתון בידי הבנק, גם בתקופה זו ויש לפנות לבנק בבקשה מתאימה. היתרון של המסגרת הוא הגמישות בהחזר, והיתרון של הלוואה הוא שבדרך כלל הריבית עליה תהיה נמוכה יותר מאשר במסגרת. חשוב לציין כי ריבית על הלוואה המובטחת בדירת מגורים או בטוחה אחרת, תהיה נמוכה יותר מריבית על הלוואה ללא בטוחה. כל אחד צריך לבחון את האפשרויות העומדות בפניו, ולחשוב מה עדיף לו. 

ראו לעניין זה את המדריך בנושא אשראי  ​​

אם עד עכשיו לא יכולתי להתחבר לאתר הבנק, כיצד אני יכול להתחבר עכשיו?

אם עד היום לא היית מחובר לאתר הבנק, אתה יכול להתקשר למוקד הבנק שלך ולבקש טלפונית להצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת. הוראות הפיקוח על הבנקים מאפשרות הצטרפות לקוחות מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות מגוון ערוצים כגון: טלפון; אתר האינטרנט; האפליקציה הבנקאית וללא צורך בהגעה לסניף.

אני עוסק מורשה שמנהל את חשבון העסק יחד עם החשבון הפרטי, האם הגבלה בגלל שיקים חוזרים כתוצאה מפעילות בעסק תביא להגבלת כל הפעילות שלי בחשבון?

על פי החוק, ההגבלה מוטלת על כל פעילות השיקים בחשבון, ללא אבחנה בין פעילות עסקית לפעילות פרטית. כאשר מתקיימים התנאים להטלת הגבלה (10 שיקים חוזרים מחמת העדר כיסוי בתוך תקופה של 12 חודשים) מחייב החוק לאסור המשך שימוש בשיקים בחשבון כולו לאורך תקופת ההגבלה.​

האם הפיקוח על הבנקים מתכנן התערבות יותר משמעותית?

הפיקוח על הבנקים עוקב בדריכות אחר ההתפתחויות וירחיב את התערבותו במידת הצורך.​

האם הבנק יכול להעלות את הריבית על משכנתה חדשה בשל המצב?

בשל השינויים המשמעותיים המתרחשים במשק בצל משבר נגיף הקורונה, חלה עלייה משמעותית הן בעלויות גיוס המקורות של הבנקים (ובכלל זה עליה בריבית חסרת הסיכון בשוק) והן בסיכון של הלווה / ענפי משק מסוימים. שני הגורמים הללו מהווים מרכיב מרכזי בתמחור הריבית המוצעת על ידי הבנק. לפיכך, הריבית המוצעת על בקשות חדשות להלוואת משכנתה עולה

באם הוצעה לך ריבית על משכנתה לפני פרוץ המשבר וניתן לך אישור עקרוני מהבנק למתן הלוואה, על פי הוראות הפיקוח על הבנקים, על התאגיד הבנקאי להגדיר תקופה, שלא תפחת מ-24 ימים, במהלכה תוכל להמציא את המסמכים הדרושים לאימות נתוני בקשת ההלוואה. במהלך תקופה זו נשמר שיעור הריבית שהוצע על ידי הבנק באישור העקרוני בהלוואות בריבית קבועה, ונשמר שיעור המרווח מעבר לריבית העוגן במסלולי הריבית המשתנה, ריבית העוגן עצמה יכולה להשתנות גם במהלך ימים אלו.​

האם אני צריך להגיע לסניף הבנק בשביל להצטרף לבנקאות בתקשורת או לקבל אשראי?

אין צורך להגיע אל הסניף. אפשר להצטרף לשירותי בנקאות בתקשורת או לכרות הסכם אשראי באינטרנט או בטלפון. ​

חזרו לי שיקים בחשבון ואני חושש שהחשבון שלי יוגבל בתקופת משבר הקורונה. האם יינתנו הקלות בנושא?

על מנת לסייע לאותם עסקים ומשקי בית שנקלעו לקשיים תזרימים באופן לא צפוי בעקבות משבר הקורונה, הפיקוח על הבנקים קבע כי תושהה הגבלת חשבונות בנק בשל צ'קים ללא כיסוי החל מה-4 במרץ 2020. 

עם זאת, החזר צ'ק מסיבת אין כיסוי מספיק במהלך משבר הקורונה ימשיך להיות מדווח למאגר נתוני האשראי והדבר ישפיע על הדירוג הפיננסי של הלקוח. חשוב להבין שאמנם החזרת צ'ק לא תגרור הגבלה, ואולם, בפני מקבל הצ'ק תעמוד בהמשך האפשרות לפנות להוצאה לפועל לצורך הפעלת הליך גבייה (בהתאם למידע שיפורסם על ידי רשות האכיפה והגביה). 

אם לקוח מבטל צ'ק שאין לו כיסוי, הצ'ק עדיין יוחזר מסיבת אין כיסוי. לכן מומלץ במקרים בהם לא קיים בחשבון כסף לכיסוי הצ'ק, לבקש מאותו אדם או גוף לו ניתן הצ'ק שלא יפקיד אותו בחשבון ולהגיע איתו להסדר חלופי.​ 

להלן קישור להודעה להודעה לעיתונות​

בעקבות משבר הקורונה אתקשה מאוד לעמוד בהחזר המשכנתה. מה עלי לעשות כדי לדחות את התשלומים?

ככל שהקושי אליו נקלעת קשור למשבר נגיף הקורונה, הבנק יוכל לסייע לך במציאת פתרון, למשל באמצעות פריסה נוחה יותר של המשכנתה או דחייה של תשלומים. המערכת הבנקאית מודעת לקושי אליו נקלעו הלקוחות ופועלת לסייע ללקוחות במציאת פתרונות מתאימים. יחד עם זאת, החלטות לגבי מתן אשראי וסיוע לעסקים ומשקי בית יהיו בהתאם להערכת הסיכונים של הבנק בכל מקרה לגופו. 

קישור לרשימת טלפונים של מוקדי הבנקים​

האם אני יכול להפקיד צ'ק על סך 50,000 ₪ באמצעות הסלולר, ובכך לייתר את הצורך בהגעה לסניף?

על מנת לסייע לציבור לבצע פעולות בנקאיות מרחוק בימים אלו, החליט בנק ישראל על הגדלת סכום ההפקדה של שיק בודד באמצעות היישומון הבנקאי בטלפון הסלולרי ל-50,000 ש"ח באופן מיידי. למשבר הקורונה בארץ ובעולם ולצעדים שנקטה הממשלה, ישנן השלכות על יכולת משקי הבית ובתי עסק רבים להגיע לסניפי הבנק על מנת להפקיד שיקים.

בשנת 2017 קידם בנק ישראל ביחד עם המערכת הבנקאית את הרפורמה במסלקת השיקים אשר מאפשרת הפקדה של שיקים באמצעות צילום השיק בסלולר. אפשרות זו זמינה ללקוחות מזה כשלוש שנים והיא הייתה מוגבלת לסכום של 20,000 ש"ח פר שיק.​

אני פושט רגל ואני מעוניין שהבנק ינפיק לי כרטיס דביט כדי שלא אצטרך להגיע לסניף. האם אוכל לקבל שירות זה?

הפיקוח על הבנקים הנחה את הבנקים לאפשר הנפקת כרטיס דביט ללקוחות פושטי רגל וצירופם לשירות המאפשר ביצוע פעולות בחשבון דרך אתר האינטרנט של הבנק, האפליקציה וכיו"ב, ללא צורך באישור הנאמן בכל בקשה פרטנית. זאת על בסיס עמדת הכונס הרשמי שנתן לכך הרשאה גורפת. צעד זה יקל מאד על תהליך הצירוף של פושטי הרגל לשירותים אלה, ככל שיחפצו בכך.

הפיקוח על הבנקים קורא לתאגידים הבנקאיים לעשות כל מאמץלאתר את לקוחותיהם המנהלים חשבונות בהם מתקבלת משכורת או קצבה, שאין ברשותם אף כרטיס חיוב שמאפשר ביצוע עסקאות מרחוק ו/או לא מחוברים לפעילות בערוצים ישירים (אתר הבנק, אפליקציה), להציע להם להצטרף לשירותים אלה.

לקוחות שאין ברשותם כרטיס כלשהו המאפשר להם למשוך כספים ולבצע עסקאות מרחוק ו/או גישה לביצוע פעולות מרחוק באמצעות האינטרנט, מוזמנים לפנות לבנק שלהם ולבקש להצטרף לשירותים אלה.​

על פי מה שפורסם במדיה לגבי הנחיות המפקחת, האם מדובר על כך ששיקים ללא כיסוי לא יוחזרו או ייספרו כשיקים ללא כיסוי? לכמה זמן?

הנחיות המפקחת על הבנקים להשהות הגבלות עקב שיקים ללא כיסוי אינה משפיעה על סיבת ההחזרה, דהיינו, שיק ללא כיסוי עדיין ייחשב ככזה וגם ידווח למאגר נתוני אשראי במקרה של לקוח יחיד או עוסק מורשה (חשבון בנק המתנהל על בסיס תעודת זהות). זאת ועוד, הנחיות המפקחת מוגבלות בזמן, ולאחר שיסתיים תוקפן, אם לא יותקנו תקנות משלימות מצד שר המשפטים, ייספרו השיקים החוזרים שהיו אמורים להביא להגבלה, וההגבלות שהושהו ייכנסו לתוקפן.​

עד מתי יושהו ההגבלות בגין שיקים ללא כיסוי?

בידי המפקחת על הבנקים עומדת האפשרות להפסיק את ההנחיות בכל מועד בו תבחר, ובכל מקרה, לא יאוחר מיום 20 ביוני 2020, המועד המירבי בו הנחיות אלו יכולות להיות תקפות לפי החוק.​

אני בחל"ת ולאור העובדה שאין לי הכנסות ואני נמצא במצב של אי וודאות מוחלט,החלטתי לבטל תשלום שכר דירה לחודשים הקרובים. מה הסיכון?

מלבד הבעיה המוסרית באי עמידה בחובות, והמוניטין השלילי כתוצאה מכך, ביטול שיק מהווה עילה לפתיחת הליך לגביית חובות בהוצאה לפועל, שעלול לכלול סנקציות שונות ובכלל זה  עיקולים על כל חשבונות הבנק, הטלת הגבלה מיוחדת על כל חשבונות הבנק, איסור הנפקת כרטיס אשראי, שלילית רישיון נהיגה ועוד. זאת, בנוסף לחיוב בריבית פיגורים.

כמו כן, אם לשיקים אלו לא יהיה כיסוי במועד הצגתם לפירעון, האירוע ידווח למאגר נתוני אשראי ועשוי לפגוע בדירוג האשראי שלך כלקוח במערכת הפיננסית (האמור מתייחס ליחידים ועוסקים מורשים), ובמקרים בהם ביטלת 5 שיקים או יותר שחזרו גם מסיבת אין כיסוי מספיק, עלול להיות משודר בגינך חיווי שלילי לבתי עסק ולמוסדות הפיננסיים במשק, בדבר התראה לפני הגבלה.

לבסוף, צריך לזכור ששיק זה עלול להיספר במניין השיקים ללא כיסוי ולהביא להטלת הגבלה, במידה והשהיית ההגבלות תסתיים, אם לא יתוקנו תקנות שגורעות את השיקים הללו באופן סופי.

לאור כל האמור, מומלץ לתאם את דחיית התשלום עם בעל הדירה, ולבקש ממנו לא להפקיד את השיקים שנתת לו.​

בניגוד לאלו שביטלו שיקים למרות שקיבלו תמורה, אני ביטלתי שיקים שהיו מיועדים עבור שירותי הסעות לאחד הילדים שלי ובוטלו עקב המצב, האם יש לי ממה לדאוג?

אמנם, במקרה זה קיימת עילה לביטול השיק, כי לא קיבלת תמורה, ואולם, צריך לזכור שאם השיק יוצג לפירעון, הרי שלמרות הביטול, עדיין תיבדק היתרה (לרבות מסגרת האשראי הפנויה), וללא יתרה מספקת הוא יוחזר מסיבת "אין כיסוי מספיק", ידווח למאגר נתוני אשראי, ואף עלול פוטנציאלית להיספר לצורך הטלת הגבלה, לאחר סיום תקופת השהיית ההגבלות. ​

שמעתי שבהוצאה לפועל לא פותחים תיקים ועצרו את הליכי גביית החובות, האם זה אומר שלא ניתן יהיה להפעיל נגדי אמצעים בגין שיק שלא שילמתי?

בשל מצב החרום ניתנה הנחייה מצד שר המשפטים להשהות פתיחת תיקים והליכי גבייה בשל חובות, לרבות שיקים שלא כובדו, ואולם, חשוב לשים לב שאין מדובר בשמיטת חובות, אלא בדחייה זמנית של ההליך. לרשות אוחז השיק עומדות שבע שנים להפעלת הליך הגבייה והסנקציות.​

החל מאיזה גיל מקבלים קדימות בתור במענה הטלפוני?

הגדרת "אזרח ותיק" עודכנה על ידי הפיקוח על הבנקים כך שהגיל המינימאלי ממנו יקבל הלקוח קדימות בתור במענה הטלפוני יהיה 70, וזאת במטרה לאפשר ללקוחות מבוגרים רבים יותר, אשר על פי הנחיות משרד הבריאות נמצאים בסיכון מוגבר במקרה של חשיפה לנגיף הקורונה, ועל כן מתבקשים בתקופה זו שלא לצאת מהבית, לקבל שירות מיטבי.​ 

ביקשתי לסגור את חשבון הבנק, והחשבון לא נסגר לאחר 5 ימי עסקים מהיום שהשלמתי את כל הפעולות שנדרשו ממני. תוך כמה זמן אמור הבנק לסגור את החשבון בתקופת המשבר?

על מנת לסייע לעובדי התאגידים הבנקאיים לטפל בבקשת לקוח לסגירת חשבון בתקופה של צמצום פעילות הסניפים ומחסור בעובדים, כתוצאה מהתפתחות אירוע נגיף הקורונה, הוארכה התקופה ל-14 ימי עסקים מהמועד בו השלים הלקוח את הפעולות הנדרשות ממנו בהתאם להוראת ניהול בנקאי העוסקת בהעברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח.​ 

תוך כמה זמן על הבנק למסור לי מסמכים הנוגעים להליך המשכנתא בתקופת המשבר?

על מנת לאפשר לעובדי הבנקים בתקופה של צמצום בפעילות הסניפים ומחסור בעובדים, להתמקד בטיפול בסיוע דחוף ללקוחות בנושאים הנובעים מהתפתחות משבר הקורונה, הוארכו מספר מועדים הקבועים בהוראת ניהול בנקאי תקין העוסקת במתן הלוואות לדיור: המועד להנפקת מכתבי כוונות הוארך משלושה ימי עסקים לשמונה ימי עסקים; המועד אשר במסגרתו על התאגיד הבנקאי להנפיק אישור סילוק הוארך מחמישה ימי עסקים לשמונה ימי עסקים; במקרים בהם הפירעון בוצע באמצעות תשלום במזומן או באמצעות העברה בנקאית, והלווה המציא לתאגיד הבנקאי אסמכתא המעידה על ביצוע התשלום, המועד להנפקת אישור סילוק הוארך משני ימי עסקים לשישה ימי עסקים; המועד אשר במסגרתו על הבנק להודיע על כך שביטח את הלווה בביטוח מטעמו במקרים בהם הפוליסה שהומצאה אינה עונה על דרישותיו הוארך מארבעה עשר ימים לחודש קלנדרי. 

טווח ההארכות הוא מידתי ונקבע במטרה לאפשר לתאגידים הבנקאיים לעמוד בחובותיהם אך מנגד לצמצם את הפגיעה הפוטנציאלית בלקוחות.  ​

אני חייב בהוצאה לפועל, האם ניתן להנפיק לי כרטיס חיוב מידי?

כדי לאפשר ללקוחות חייבי ההוצאה לפועל במעמד של "מוגבל מיוחד" לקבל כרטיס לחיוב מידי (דביט), יזם הפיקוח על הבנקים תיקון לחוק ההוצאה לפועל, אשר יאפשר בתקופת החירום להנפיק להם כרטיסי דביט גם במקרים בהם יש להם מסגרת אשראי בחשבון, דבר שנמנע מהם טרם תיקון החוק. ​