מדיניות ומתודולוגיה פיקוחית

מדיניות ומתודולוגיה פיקוחית

רישוי והחזקה בתאגיד בנקאי

להלן מסמכים בנושא רישוי תאגיד בנקאי ומבנה ההחזקה בו:  

רישוי אגודה בנקאית

עדכונים

​המסמך "תהליך הקמת בנק חדש והנחיות למבקש "רישיון בנק" נמצא בשלבי עדכון.

​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​