הוראות הדיווח לציבור

בדף זה מרוכזות הוראות המפקח על הבנקים בנושא הדיווח לציבור של התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי.
כל הקבצים הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader"​​​​​​​​ ​​​​
​​להנחיות נוספות בנושא הוראות הדיווח לציבור ראה מכתבים וחוזרים וראה שאלות ותשובות.​
להלן  קישורים לדפים העוסקים בהוראות הדיווח לציבור: