פרויקט XBRL - שיטת דיווח חדשה לפיקוח על הבנקים

29/11/2015
ההתאגידים המפוקחים נדרשים לדווח לפיקוח על הבנקים מגוון רחב של דיווחים, בהתאם לדרישות המפקח, המפורטות בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים.
הפיקוח על הבנקים החליט לאמץ את התקן הבינלאומי לדיווח – XBRL (eXtensible Business Reporting Language). תקן XBRL הינו תבנית להעברת מידע עסקי מבוסס XML.
אחד היתרונות של שימוש בתקן XBRL הוא שיפור משמעותי של איכות הנתונים המדווחים, המובטח, בין היתר, על ידי בקרות רבות המתבצעות בשלב הפקת הנתונים בתאגידים המדווחים וכן בשלב קבלת הנתונים על ידי הפיקוח.​
  גרסאות הטקסונומיה
בשיטת הדיווח החדשה התאגידים הבנקאיים ידווחו בעזרת טקסונומיה, שהיא אוסף של כל הנתונים שנדרשים לדיווח לפיקוח.
הטקסונומיה של בנק ישראל מורכבת מאוסף הסעיפים הנדרשים לדיווח לפיקוח על הבנקים (Dictionary), ומהקשרים ביניהם (כולל בקרות ומבנה טבלאי). לצורך פיתוח הטקסונומיה נבנה מודל נתונים חדש ובו  הנתונים לדיווח במבנה רב מימדי (DPM – Data Point Model). בנוסף, בניגוד לתצורה הפיזית של המאסטר כקובץ אקסל, הטקסונומיה בנויה כקובצי XML ו-XSD ובמרבית המקרים ניתנת לקריאה רק על ידי כלים ייעודיים.
בעזרת כלים אלו, ועל סמך הטקסונומיה שתפורסם על ידי בנק ישראל, התאגיד המדווח ימלא את המידע הנדרש וייצר קובץ דיווח בפורמט XBRL, הנקרא Instance Document.
  ​​​​​​​
גרסה 17.0

​קובץ טקסונומיה וצרופות​ ​11.04.22
מסמך ארכיטקטורת טקס​ונו​מיה​​​​ ​11.04.22
עיקרי השינויים מגרסה 16.0 לגרסה 17.0​ 11.04.22
הנחיות לכתיבת Instant Document​​ 11.04.22
 

גרסה 16.0

קובץ טקסונומיה וצרופות​ תאריך עדכון 4.1.2022
​​מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה ​תאריך עדכון 4.1.2022
​​עיקרי השינויים בגרסה 16.0​ ​תאריך עדכון 4.1.2022
​​הנחיות​ לכתיבת Instant Document​​​ ​תאריך עדכון 4.1.2022​
 

גרסה 14.0

תאריך עדכון 1.7.2021
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה​​​ תאריך עדכון 1.7.2021
עיקרי השינויים בגרסה 14.0 תאריך עדכון 1.7.2021
הנחיות​ לכתיבת Instant Document​​​ תאריך עדכון 1.7.2021
 

גרסה 13.0

​קובץ טקסונומיה וצרופות​ ​תאריך עדכון 28.4.2021
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה​​ ​תאריך עדכון 28.4.2021
עיקרי השינויים בגרסה 13.0 ​תאריך עדכון 28.4.2021
הנחיות לכתיבת Instant Document​ ​תאריך עדכון 28.4.2021
 ​

גרסה 12.0

קובץ טקסונומיה וצרופות​ תאריך עדכון 3.1.2021​
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה​
תאריך עדכון 3.1.2021
עיקרי השינויים בגרסה 12.0​ תאריך עדכון 3.1.2021​
הנחיות לכתיבת ​Instant Document​
תאריך עדכון 3.1.2021​
 ​

גרסה 11.0

קובץ טקסונומיה וצרופות​  תאריך עדכון​ 2.7.2020
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה תאריך עדכון​ 2.7.2020
עיקרי השינויים מהגרסה 10.0 לגרסה 11.0​ תאריך עדכון 2.7.2020
הנחיות לכתיבת Instant Document​ ​​תאריך עדכון 2.7.2020
 

גרסה 10.0

קובץ טקסונומיה וצרופות תאריך עדכון 21.01.2020
מסמך​ ארכיטקטורת טקסונומיה​​ תאריך עדכון 21.01.2020
עיקרי השי​נויים מהג​רסה 9.0 לגרסה 10.0​​ תאריך עדכון 21.01.2020
הנחיות לכת​יבת Instant Document​​ ​תאריך עדכון 21.01.2020​​
 

גרסה 9.0

 

קובץ טקסונומיה וצרופות  תאריך עדכון 31.03.2019​
מסמך​ ארכיטקטורת טקסונומיה ​תאריך עדכון 31.03.2019​
עיקרי השינויים מהגרסה 8.0 לגרסה 9.0 ​תאריך עדכון 31.03.2019​
הנחיות לכתיבת Instant Document ​תאריך עדכון 31.03.2019​
 ​

 

גרסה 8.0

 

קובץ טקסונומיה וצרופות תאריך עדכון 15.01.2019
מסמך​ ארכיטקטורת טקסונומיה קישור למסמך pdf​​​ תאריך עדכון 15.01.2019
עיקרי השינויים מהגרסה 7.0 לגרסה 8.0 קישור למסמך pdf​​ תאריך עדכון 15.01.2019
הנחיות לכתיבת Instant Document קישור למסמך pdf​ תאריך עדכון 15.01.2019
 ​

 

גרסה 7.0

  

קובץ טקסונומיה תאריך עדכון 9.07.2018​
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה קישור למסמך pdf​ תאריך עדכון 9.07.2018​
עיקרי השינויים מהגרסה 6.0 לגרסה 7.0 קישור למסמך pdf תאריך עדכון 9.07.2018​
רשימת התאמות​​ תאריך עדכון 9.07.2018​​
הנחיות לכתיבת Instant Document קישור למסמך pdf​ תאריך עדכון 9.07.2018​
 

 

גרסה 6.0

 

קובץ טקסונומיה תאריך עדכון 16.01.2018
מודל הנתונים תאריך עדכון 11.01.2018​​​
לוחות דיווח ממודלים​ תאריך עדכון 11.01.2018​​​
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה תאריך עדכון 11.01.2018​​​
עיקרי השינויים מהגרסה 5.0 לגרסה 6.0 תאריך עדכון 11.01.2018​​​
רשימת התאמות תאריך עדכון 11.01.2018​​​
הנחיות לכתיבת Instant Document​ תאריך עדכון 11.01.2018​​
 ​

 

גרסה 5.0
קובץ טקסונומיה 11.05.17
מודל הנתונים 11.05.17
לוחות דיווח ממודלים 11.05.17
מסמך ארכיטקטורת הטקסונומיה 11.05.17
עיקרי השינויים מהגרסה 4.0 לגרסה 5.0 11.05.17
רשימת התאמות 11.05.17 
​​הנחיות לכתיבת Instant Document
11.05.17

גרסה 4.0

 

קובץ טקסונומ​יה תאריך עדכון 22.02.2017
מודל הנתונים תאריך עדכון 30.01.2017
לוחות דיווח ממודלים תאריך עדכון 30.01.2017
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה תאריך עדכון 30.01.2017
עיקרי השינויים מגרסה 3.2 לגרסה 4.0 תאריך עדכון 30.01.2017
רשימת התאמות תאריך עדכון 30.01.2017
הנחיות לכתיבת Instanc Document תאריך עדכון 30.01.2017
 ​

 

גרסה 3.2

 

קובץ טקסונומיה תאריך עדכון 06.11.2016
מודל הנתונים תאריך עדכון 06.11.2016
לוחות דיווח ממודלים תאריך עדכון 06.11.2016
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה תאריך עדכון 06.11.2016
עיקרי השינויים מגרסה 3.1 לגרסה 3.2 תאריך עדכון 06.11.2016
רשימת התאמות תאריך עדכון 06.11.2016
הנחיות לכתיבת Instanc Document תאריך עדכון 06.11.2016
 ​

 

גרסה 3.1

 

קובץ טקסונומיה ​תאריך עדכון 24.8.2016
מודל הנתונים תאריך עדכון 24.8.2016
לוחות דיווח ממודלים תאריך עדכון 24.8.2016
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה תאריך עדכון 24.8.2016
עיקרי השינויים מגרסה 3 לגרסה 3.1 תאריך עדכון 24.8.2016
רשימת התאמות תאריך עדכון 24.8.2016
הנחיות לכתיבת Instanc Document תאריך עדכון 24.8.2016
 ​

 

גרסה 3.0

 

קובץ טקסונומיה תאריך עדכון 30.6.2016​​
מודל הנתונים תאריך עדכון 30.6.2016​​
לוחות דיווח ממודלים תאריך עדכון 30.6.2016​​​
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה תאריך עדכון 30.6.2016​​​
עיקרי השינויים מגרסה 1.0.2.1 לגרסה 3.0 תאריך עדכון 30.6.2016​​​
רשימת התאמות​ תאריך עדכון 30.6.2016​​​
הנחיות לכתיבת Instanc Document​ תאריך עדכון 30.6.2016​​​
 ​

 

גרסה 1.0.2.1

 

קובץ טקסונומיה תאריך עדכון 28.06.2016​
 ​

 

גרסה 1.0.2

 

קובץ טקסונומיה תאריך עדכון 20.4.2016​
מודל הנתונים ​תאריך עדכון 20.4.2016
לוחות דיווח ממודלים תאריך עדכון 20.4.2016
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה תאריך עדכון 20.4.2016​​
​עיקרי השינויים מגרסה 1.0.1 לגרסה 1.0.2 תאריך עדכון 20.4.2016​​​
 

 

גרסה 1.0.1
קובץ טקסונומיה תאריך עדכון:29.3.2016 ​
מודל הנתונים תאריך עדכון:29.3.2016 ​​
לוחות דיווח ממודלים תאריך עדכון:29.3.2016 ​​
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה​ תאריך עדכון:29.3.2016
​עיקרי השינוים מגרסה 1 לגרסה 1.0.1 תאריך עדכון:29.3.2016

גרסה 1

 

קובץ טקסונומיה ​ תאריך עדכון:14.2.2016 ​
מודל הנתונים ​ תאריך עדכון:14.2.2016 ​​
לוחות דיווח ממודלים ​ תאריך עדכון:14.2.2016 ​​
מסמך ארכיטקטורת טקסונומיה תאריך עדכון:14.2.2016