הפיקוח על הבנקים

צרכנות בנקאית? הגעתם למקום הנכון!

ענף הבנקאות הוא אחד החשובים במשק הישראלי, והוא נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. אחד מתפקידיו העיקריים של הפיקוח על הבנקים, לצד שמירה על יציבות המערכת הבנקאית, הוא שמירה על זכויותיו של הלקוח, תוך הקפדה על התנהלות הוגנת מצד הבנקים והחברות לכרטיסי אשראי כלפי לקוחותיהם. 

אנו, באגף בנק-לקוח בפיקוח על הבנקים, רואים בבנקאות ענף צרכנות לכל דבר ועניין, ועל כן פועלים במישורים שונים לחיזוק מעמדו של הלקוח. 

במסגרת תפקידנו אנו פועלים, בין היתר, לטיפול בתלונות של לקוחות הבנקים, למתן מידע צרכני ללקוחות, להסדרת החקיקה הצרכנית, לפישוט המוצר, להגברת השקיפות, לעידוד התחרותיות במערכת הבנקאית ולחינוך למודעות צרכנית. כל זאת באמצעות היחידה לפניות הציבור ולעמלות, יחידת ההסדרה (בנק–לקוח), ומדור מושכי שיקים ללא כיסוי, העומדים לרשותכם.

  • היחידה לפניות הציבור - ליחידה זו ניתן להגיש תלונות על בנקים או על חברות לכרטיסי אשראי ולקבל מידע בנושאים בנקאיים. היחידה גם פועלת לאיתור ליקויים מערכתיים ולטיפול בהם. 

 

  • יחידת האסדרה (בנק-לקוח) - יחידה זו מסדירה את ההוראות הצרכניות החלות על מערכת היחסים בין הבנק לבין הלקוח, מבצעת בדיקות ציות ופועלת לקידום ההסברה הצרכנית.

 


מידע נוסף על פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הצרכני ניתן למצוא בסקירת מערכת הבנקאות בישראל, שהמפקח על הבנקים מפרסם בכל שנה.​​​​

ניתן לפנות לאגף בנק-לקוח בדרכים הבאות:
  • בדואר: ת"ד 780 ירושלים 91007
  • בטלפון: 02-6552680
  • בפקס: 02-6669077