עמלות - מה כדאי לדעת ולהשוות

חשוב שכל לקוח ידע להשוות את מחירי השירותים שהבנקים גובים ממנו בחשבון עובר ושב (במיוחד פעולות שוטפות בחשבון), עלות החזקת כרטיס האשראי, עלות האשראי (בעיקר ריבית) ועוד.
מספר העמלות בשירותים הצרכניים מצומצם, והעמלות הנפוצות (חשבון עו"ש, משכנתאות וכרטיסי אשראי) מרוכזות בתעריפונים מצומצמים על מנת להקל על בדיקה והשוואה. בנוסף שירותים זהים נקראים בשם זהה בכל הבנקים. ​​​​​​​​​​​​

עמלה – על מה?

עמלה היא תשלום שגובה הבנק עבור שירות שניתן על ידו. בדרך כלל העמלה קשורה לעלויות ולהוצאות הבנק בביצוע השירות. 

כיצד אוכל לבחון את הפעילות שלי בחשבון?

לקוחות יכולים לבחון את מאפייני פעילותם (ובעיקר את פעילותם בחשבון העו"ש) באמצעות בדיקת דפי החשבון מספר חודשים אחורה. באפשרות הלקוח לעיין בדפי חשבון לתקופות קודמות (אשר גם נשלחים אליו בדואר) באמצעות אתר האינטרנט והמכשירים האוטומטים שמעמיד הבנק לרשות לקוחותיו, או לקבל מידע זה ישירות מהבנק, באמצעות המוקד הטלפוני של כל בנק. 

בדיקות מומלצות שיש לבצע בחשבון העובר ושב

השירותים בחשבון העובר ושב שיש לשים אליהם לב באופן מיוחד הם:

  • פעולות שוטפות - הן בערוצים הישירים והן פעולות שוטפות הנעשות באמצעות פקיד.

- אם ברשותכם כרטיס למשיכת מזומן או כרטיס מידע שאינכם משתמשים בהם, החזירו אותם לבנק - כך תהיו זכאים לבצע 4 פעולות על ידי פקיד במחיר של פעולות בערוץ ישיר.

- לאחרונה הושקו "מסלולי העמלות" לפיו ניתן לשלם תשלום חודשי קבוע עבור סל של פעולות. בכדי לדעת מהי שיטת החיוב המתאימה לכם (מסלול בסיסי, מסלול מורחב או אי הצטרפות למסלול, היינו תשלום על כל פעולה) - הכנסו למחשבון "מסלולי עמלות" שלנו.

  • עלות מסגרת אשראי - ריבית או עמלת הקצאת אשראי.
  • עלות כרטיס האשראי - עמלת דמי כרטיס.
להשוואות של עמלות, וכן למחשבונים להשוואת עלויות או לטפסים לביצוע השוואה עצמאיתלחצו כאן
בדיקות מומלצות שיש לבצע בנוגע לכרטיס אשראי

שים לב לעלות דמי הכרטיס - קיימת עמלה חודשית יחידה עבור כרטיס האשראי - דמי כרטיס. חשוב להשוות את העמלה עבור הכרטיס המוצע בבנק לעמלות שמציעות חברות כרטיסי האשראי עבור כרטיסים המונפקים על ידן ישירות (כרטיסים חוץ בנקאיים). הלקוח אינו מחויב להחזיק בכרטיס האשראי המונפק בבנק, אלא יכול להתקשר ישירות עם כל חברת כרטיסי האשראי, לפי בחירתו.

בדיקות מומלצות שיש לבצע כאשר לוקחים הלוואת משכנתא

כאשר לוקחים הלוואת משכנתא יש לשים לב במיוחד לשיעור הריבית - חשוב מאוד להשוות בין שיעורי הריבית עבור ההלוואה שמציעים הבנקים השונים

הפעולות המומלצות במסגרת הצרכנות הנבונה
  • לבחון מהן הפעולות השכיחות ביותר שנעשות על ידי הלקוח באמצעות בדיקת דפי החשבון, זיהוי סוג הפעולות המבוצעות בפועל, ובדיקת עלותן.
    ניתן להיעזר בטופס ההשוואה, ובמחשבונים.
  • "מסלולי העמלות" - בחן אפשרות להצטרף למסלול תשלום חודשי קבוע בגין סל פעולות שבוצעו על ידי פקיד או בערוץ ישיר. בכדי לדעת מהי שיטת החיוב המתאימה לך (מסלול בסיסי, מסלול מורחב או אי הצטרפות למסלול, היינו תשלום על כל פעולה), ומהם המחירים שמציעים הבנקים השונים -הכנס למחשבון "מסלולי עמלות" שלנו.
  • לנהל משא ומתן עם הבנק ולדרוש קבלת תנאים טובים יותר.
  • לבחון את מחירן של פעולות אלה בבנקים אחרים ולבחון את כדאיות המעבר לבנק שמציע תנאים טובים יותר. במסגרת ההשוואה חשוב להביא בחשבון גם את שיעור הריבית שמציע הבנק עבור מסגרת האשראי שבחשבון העו"ש.
  • ניתן לקבל מהבנק דף מידע המרכז את כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח בבנק, הניתן ללא תשלום פעמים בשנה, ללקוח השוקל את אפשרות המעבר מהבנק לבנק אחר. ​

מידע נוסף בנושא עמלות