עצות לחיסכון בעמלות

1. בחנו את אופי פעילותכם בחשבון העו"ש!

   ניתן לקבל מהבנק טופס הכולל את הנכסים וההתחייבויות שלכם בבנק, פעמיים בשנה ללא תשלום,
   בעת בדיקת הכדאיות שבהעברת חשבונכם לבנק אחר.
 

2. השוו בין התנאים המוצעים לכם בבנק בו מנוהל החשבון ובין בנקים אחרים!

 • דרשו מהבנק לקבל הטבות והנחות במידה והנכם זכאים להן מכוח היותכם שייכים למגזר או קבוצת אוכלוסיה הנהנית מהטבות בבנק! 
 • נהלו עם הבנק משא ומתן באשר לתנאי ניהול החשבון ובקשו לקבל הנחות והטבות בתשלום עמלות ותשלומי ריבית! 
 • בדקו את הכדאיות במעבר לבנק אחר! זכרו, עלות סגירת החשבון ומעבר לבנק אחר כיום זולה משמעותית מבעבר. העמלות שהבנק בו נסגר החשבון רשאי לגבות, מוגבלות לתקרה של 40 ₪ לחשבון ו- 40 ₪ נוספים לכרטיס אשראי, בנוסף להוצאות צד ג', אם יש כאלה. יובהר כי הבנק בו נפתח החשבון החדש רשאי לגבות עמלות בהתאם לכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות), התשס"ח-2008.

3. בדקו האם אחד המסלולים מ"מסלולי עמלות" משתלם עבורכם! 

    בחנו אפשרות להצטרף למסלול תשלום חודשי קבוע בגין סל פעולות שבוצעו על ידי פקיד או בערוץ ישיר.  
    בכדי לדעת מהי שיטת החיוב המתאימה לך (מסלול בסיסי, מסלול מורחב או אי הצטרפות למסלול, היינו  
    תשלום על כל פעולה), ומהם המחירים שמציעים הבנקים השונים -הכנס למחשבון "מסלולי עמלות" שלנו.

4. בצעו את פעילותכם בחשבון העו"ש בערוצים הישירים!

    גם פעולות כמו חיובים על פי הרשאה, הוראות קבע, משיכות שיקים ומשיכות מידע בעדכן
    נחשבות לפעולות בערוץ ישיר. השתמשו במכשירים אוטומטיים, אינטרנט ומענה טלפוני ממוחשב
    לביצוע פעולות אחרות. כיום, לאחר תיקון כללי העמלות (1.1.2013), בנק איננו רשאי לגבות עמלה מלקוח 
    בגין כרטיס מידע או בגין כרטיס למשיכת מזומן.
    שימו לב! פעולות כמו הפקדה לפיקדון או משיכה ממנו, קבלת הלוואה ופירעונה, קניה 
    ומכירה ש
ל  ניירות ערך - אינן כרוכות בתשלום עמלה בגין פעולה באמצעות פקיד, גם אם 
    הן מבוצעות ב
סניף!  
 

5. החזירו אמצעים לביצוע פעולות באופן ישיר שאינכם משתמשים בהם! 

    אם ברשותכם אמצעים לביצוע פעולות באופן ישיר (כרטיס משיכת מזומן/אשראי) ואינכם עושים  
    בהם שימוש, החזירו אותם! כך תוכלו לבצע 4 פעולות על ידי פקיד במחיר של פעולה בערוץ ישיר.
    אזרח ותיק זכאי ל-4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. לקוח בשיעור נכות של 40% 
    ומעלה זכאי לאותה הטבה לאחר שהציג לבנק את המסמכים הנדרשים. 
 

6. השוו בין עלות כרטיס האשראי שברשותכם ובין עלותם של כרטיסי אשראי 
    המונפקים ע"י חברות כרטיסי האשראי במישרין!

    זכרו, אין חובה להחזיק דווקא בכרטיס אשראי שהונפק לכם ע"י הבנק בו מנוהל החשבון.
 

7. בדקו אפשרות לרכז תשלומים בכרטיס האשראי!

   בגין החיוב החודשי בכרטיס האשראי יחויב חשבונכם בעמלה אחת בלבד, ולפיכך ריכוז הרשאות וביצוע 
   תשלומים באמצעות כרטיס האשראי עשוי לסייע לכם לחסוך בתשלום עמלות.
 

8. עקבו אחר סכום החיוב החודשי בכרטיס האשראי, קל וחומר אם ברשותכם יותר
    מכרטיס אשראי אחד!

    זכרו, הנחה בתשלום עמלות בכרטיס האשראי ניתנת ללקוחות בהתאם להיקף פעילותם בכרטיס.
 

9. בדקו את הכדאיות שבהחזקת יותר מכרטיס אשראי אחד!

   אם יש ברשותכם כרטיסים לא פעילים, החזירו אותם למנפיק וחסכו בעמלות. 
 

10. הימנעו מפיצול פעולות שלא לצורך!

   חלק מהשירותים כוללים עמלות מינימום לפעולה.
 

11. בדקו את הכדאיות שבפיצול עסקה בכרטיס אשראי לתשלומים!

     מכיוון שבעסקת תשלומים גובות חברות כרטיסי האשראי עמלה עבור כל תשלום, פיצול עסקה 
     לתשלומים ברכישות בסכומים קטנים, עשוי להיות בלתי כדאי. 

12. כאשר אתם מבצעים השוואות ניתן להיעזר ב:

 • תעריפונים מצומצמים
 • טופס השוואת ניהול חשבון עו"ש
 • מחשבונים והשוואות 

לכלים ומחשבונים 

 

13. בדקו תמיד את התשובות לשאלות הבאות:

 • האם אתם זכאים להטבות והנחות בשל השתייכותכם לקבוצת אוכלוסייה שהבנק מזכה בפטור או הנחה מעמלות?
 • האם הבנק יהיה מוכן להסכים לתנאים טובים יותר מאלו המוצעים בתעריפון?

 

14. בדקו תמיד את שיעור הריבית:

 בפיקדונות - זכרו! ניתן להפקיד פיקדון גם בבנק אחר (ולא רק בבנק שבו מנוהל חשבון העו"ש). עלות העברת הכספים הוזלה באופן משמעותי, והעמלה בגין העברת הכספים היא בהתאם לערוץ הפעולה: פעולה בערוץ ישיר או פעולה על ידי פקיד. השוו איזה בנק מציע לכם את הריבית הגבוהה ביותר!

 • לפני הפקדת כספים בפיקדונות מומלץ לבדוק ולהשוות לשיעור התשואה על מק"מ וקרנות נאמנות שקליות, שכן בעקבות התיקון לכללי העמלות (1.1.2013) בוטלו דמי ניהול ניירות ערך בגין מק"מ ובגין קרנות נאמנות שקליות.
 • במסגרות אשראי - העמלות בגין מסגרות האשראי אשר מנוצלות בפועל בוטלו. נותר להשוות רק את שיעור הריבית!
 • בהלוואות - העמלות בגין הלוואות עד 100,000 ₪ בוטלו. נותר להשוות רק את שיעור הריבית!
 
 
​​​​