דוח שנתי - "תעודת זהות" בנקאית
 
ב​רוכים הב​אים לדוח השנתי המקוצר של חשבון הבנק שלכם!​​​​                              להדפסת המדריך המלא בקובץ PDF ; ​לסרטונים באדיבות "כלכליסט"​
​​בדוח השנתי תקבלו תמונת מצב של חשבונכם נכון ל-31.12 של השנה שחלפה. מוצגים בו נתונים אודות הנכסים וההתחייבויות שלכם, נתונים על פעילותכם השוטפת בחשבון ועל עלויות ניהול החשבון. 
 
 נשמע מפחיד? לא לדאוג!
 כאן תקבלו הסברים על סעיפי הדוח 
 וטיפים שיסייעו לכם בהתנהלותכם הכספית ​​​
  
                                                  ​​​​
      ​​​​​​​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
חלק א- כללי
פרק זה מופיעים פרטי החשבון, פרטי הבעלים, פרטי המורשים לפעול בחשבון, ועוד​​
בדקו שכל הפרטים נכונים!

חלק ב-יתרות ליום 31.12

​​​חלק זה של הדוח מציג תמונת מצב של היתרות בחשבונכם נכון ל-31.12 של השנה שחלפה, על סוגיהן.
 
היתרות מתחלקות לנכסים (כספים שלכם שנמצאים בבנק) ולהתחייבויות (כספים שהתחייבתם להחזיר לבנק).
בדקו שכל הנכסים וההתחייבויות שמופיעים בטבלה מוכרים לכם!​​
 

 
​​הסעיף בדוח
​הסבר ​​
יתרת עו"ש​​ ​ אם יתרת חשבונכם ב-31.12 היתה ב"פלוס", הסכום יופיע כאן
מסגרות אשראי מנוצלות​​
אם חשבונכם ב-31.12 היה ב"מינוס", הסכום יופיע כאן

שימו לב, בתא זה מוצגות כל מסגרות האשראי שבחשבון (מסגרת החשבון, מסגרת כרטיס האשראי ועוד)​. לכן, ייתכן שסעיף יתרת עו"ש יהיה ב"פלוס" ואילו בתא מסגרות מנוצלות יופיע סכום ב"מינוס", כי ניצלתם מסגרת אשראי שאינה המסגרת שבחשבון (למשל המסגרת בכרטיס האשראי)
יתרת חובה ללא מסגרת / חריגה ​ממסגרת​ אם חשבונכם ב-31.12 היה ב"מינוס", ואין לכם מסגרת אשראי, או שאתם חורגים מהמסגרת, הסכום יופיע כאן
פיקדונות וחסכונות כאן מוצגים סך כל הפיקדונות והחסכונות הקיימים בחשבונכם, נכון ליום 31.12
הלוואות לדיור​ ​כאן תראו את יתרת ההלוואות לדיור (משכנתא), נכון ליום 31.12.
שימו לב, הלוואה לדיור תוצג בדוח רק
 אם קיימת זהות מלאה בין בעלי החשבון ובעלי ההלוואה. למשל, אם בעלי ההלוואה הם ישראל וישראלה ובעלת החשבון היא ישראלה בלבד, ההלוואה לא תוצג בדוח
הלוואות אחרות​ כאן יופיעו כל ההלוואות שבחשבון, אשר אינן הלוואות לדיור (משכנתא). היתרה המוצגת נכונה ליום 31.12.
תיק ני"ע​ ​כאן יופיעו: שווי סך ניירות הערך המוחזקים לפי שער הסגירה שנקבע ביום המסחר האחרון של השנה; סכומן הכולל של הערבויות הבנקאיות הקיימות בחשבון; ונכסים והתחייבויות אחרים הקיימים בחשבון
​ ​​ ​​
ערבויות בנקאיות​
נכסים אחרים והתחייבויות אחרות​
   ​​​
​​
כאן מוצגים  נתונים ממוצעים אודות פעילותכם בחשבון, וההכנסות וההוצאות שלכם מריבית והצמדה 
פרק זה יסייע לכם לקבל תחושה כללית האם חשבונכם מתנהל בצורה מיטבית או שיש מקום לשינוי!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הסעיף בדוח​ הסבר
יתרה חודשית ממוצעת

פרק זה מציג יתרות חודשיות ממוצעות של הנכסים וההתחייבויות שבחשבון. החישוב מתבצע לפי ממוצע פשוט. כלומר, סה"כ היתרות שהיו במהלך השנה חלקי 12 חודשים בשנה
 
 
סך הכנסות/הוצאות מריבית והצמדה
בתא זה יופיעו סך ההכנסות וההוצאות שנרשמו בחשבון במהלך השנה ונבעו מתשלומי ריבית או הצמדות, אם ישנן
רוצים לדעת מה העלות הכוללת של ניהול החשבון?
​רווח/הפסד - תיק ני"ע​ בתא זה מוצג סיכום שנתי של רווח/הפסד כתוצאה ממכירות בפועל של ני"ע, כולל תקבולים מדיבידנד וריבית, אחרי תשלומי עמלות ולפני ניכויי מס
גרף הכנסות/הוצאות חודשי בגרף זה תוכלו לראות את ההכנסות החודשיות לצד ההוצאות החודשיות​
גרף פירוט מקורות הכנסות והוצאות שנתי
בגרף זה תוכלו לראות את סך ההכנסות (תוך חלוקה למקורות הכנסה שונים כגון משכורות, מזומן וכו') ואת סך ההוצאות בחשבון (תוך חלוקה לסוגי הוצאה שונים כגון שיקים, הרשאות לחיוב חשבון, כרטיסי חיוב, תשלומי משכנתא וכו​'). ההוצאות בחשבון אינן כוללות הוצאות בגין עמלות וריביות. אלו מופיעים בחלק ג4 לדוח, עמלות, ובתאים שכותרתם סך הכנסות/הוצאות מריבית והצמדה
 
​​
​כאן תמצאו מידע מפורט אודות כלל הפיקדונות והחסכונות שלכם בחשבון.
שימו לב לשיעורי הריבית ובדקו אפשרות לשפר אותם בבנק שלכם או בבנק אחר! 
​​הסעיף בדוח ​הסבר
​תחנת יציאה קרובה המועד בו ניתן למשוך את הכסף ללא קנס
​מועד הפירעון  מועד סיום הפיקדון
​שווי ליום 31.12​ סכום זה כולל את יתרת הפיקדון בחשבונכם נכון ליום ה-31.12
רוצים לדעת כמה יהיה שווה הפיקדון בתחנת היציאה הקרובה או במועד הפירעון?​
מעוניינים למשוך את הכסף?
  
​​
​​בחלק זה מוצגים נתונים מפורטים על:

 • הלוואות לדיור (משכנתאות) – בטבלה זו יופיעו הלוואות אשר קיימת זהות מלאה בין בעליהן ובין בעלי החשבון. מידע מפורט אודות הלוואות לדיור ישלח אליכם במקביל בדוח נפרד.
 • הלוואות שאינן לדיור. 
 • מסגרות אשראי - בטבלה זו מפורטים כל סוגי מסגרות האשראי שבחשבון: מסגרת אשראי בחשבון העו"ש, מסגרת האשראי בכרטיס הבנקאי, מסגרת ערבויות בנקאיות, ניכיון  וכו'.
  שימו לב! בטבלה זו מופיעות כל מסגרות האשראי שקיימות בחשבון שלכם, בין אם השתמתם בהם בפועל ביום הדוח ובין אם לאו.​
שימו לב לשיעורי הריבית ובדקו את האפשרות לשפר אותם בבנק שלכם או בבנק אחר!

​​הסעיף בדוח ​הסבר
​מועד שינוי ריבית קרוב המועד בו יתעדכן שיעור הריבית של ההלוואה. פירעון הלוואה במועד זה מפחית באופן משמעותי את העמלות הכרוכות בביצוע פעולה זו.
​מועד הפירעון מועד סיום ההלוואה​
​יתרה ליום 31.12​ נתון זה כולל את קרן ההלוואה, ריבית והצמדה נכון ליום 31.12
מזה סכום בפיגור​ הסכום המופיע כאן הינו סכום בפיגור, אשר כולל גם ריבית פיגורים מצטברת. שימו לב, סכום זה אינו כולל הוצאות משפטיות, במקרה וננקטו הליכים משפטיים לגביית החוב
 
​ב​טבלה זו תוכלו להכיר את אופי הפעילות שלכם בחשבון, את השירותים שאתם צורכים ואת העלויות שלהם​

​​הסעיף בדוח ​הסבר
​שם העמלה על מנת לסייע לכם להבין מהן העמלות ששילמתם במהלך השנה הן מוצגות לפי תחומי פעילות: 
 • עמלות עובר ושב
 • עמלות אשראי
 • עמלות ניירות ערך
 • עמלות אחרות
​ממוצע שנתי של העמלה בדוח המקוצר מוצג ממוצע שנתי של כל עמלה ששולמה בחשבון. נתון זה יכול לעזור לכם להבין מהו המחיר הממוצע במקרים בהם המחיר אותו שילמתם בפועל בגין אותו שירות, השתנה במהלך התקופה
​שורת הסה"כ

​זהו סכום העמלות הכולל ששילמתם עבור שירותים שקיבלתם במסגרת הפעילות הבנקאית שלכם במהלך השנה
 
ב​תא זה יוצג מידע אודות ריבית על יתרת זכות בחשבון, במידה וישנה.
 • הדוח אינו כולל פעילות בכרטיסי חיוב שאינם בנקאיים
 • ריבית נומינלית - הריבית הנקובה במסמכי העסקה
 • ריבית מתואמת - שיעור הריבית המתקבל על ידי ייחוס שיעור ריבית לתקופה של שנה, המבוסס על חישוב של 365 ימים בנשה, בהתחשב במרכיב של ריבית דריבית אם תשלום הריבית נעשה תקופתית