כרטיסי חיוב - שאלות ותשובות

זיהיתי בדף החיוב החודשי שלי עסקה לא מוכרת. מה עלי לעשות?

אם הנך  סבור שנעשה בכרטיסך שימוש ללא הסכמתך, עליך להודיע על כך מיידית לחברת כרטיסי האשראי על מנת שתוכל לדרוש לקבל את כספך בחזרה במקרה שבו  הסתבר כי לא אתה ביצעת את העסקה.
למידע נוסף ראה - ביטול עסקאות טלפוניות או אינטרנטיות ("עסקה במסמך חסר").​

האם צריך לפרוע הלוואות ועסקאות בתשלומים לפני ביטול הכרטיס ומעבר לכרטיס אחר, או שאולי ניתן להעביר הכל לכרטיס החדש?

ניתן להעביר רק הוראות קבע מהכרטיס הישן לכרטיס החדש (עסקאות מתמשכות). לגבי הלוואות ועסקאות בתשלומים יש לפרוע אותן טרם ביטול הכרטיס או העברת הפעילות בו לכרטיס חדש. ​

האם מותר לחברת כרטיסי אשראי לשלוח כרטיסים בדואר?

חברת כרטיסי האשראי רשאית לשלוח כרטיסי חיוב  בדואר ועליה לקבוע הוראות זהירות לצורך הבטחה כי הכרטיס יגיע לבעליו. אם הכרטיס לא הגיע ליעדו ונעשו בו עסקאות על ידי מי שאינו הבעלים של הכרטיס, המנפיק יישא בנזק שנגרם כתוצאה מכך ללקוח. ​

האם חברת כרטיסי אשראי או בנק חייבים להנפיק עבורי כרטיס אשראי?

לא. אין מדובר בשירות שקיימת חובה לתת אותו, אלא בשירות עסקי הנתון לשיקול דעתם של הבנק או חברת כרטיסי האשראי. 

מה ההבדל בין כרטיס בנקאי לבין כרטיס חוץ בנקאי?

כרטיס אשראי בנקאי מונפק על ידי הבנק (באמצעות חברת כרטיסי אשראי), מסגרת האשראי בכרטיס כפופה למסגרת האשראי בחשבון העו"ש של הלקוח. כרטיס חוץ בנקאי מונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי שאינה קשורה, בהכרח לבנק. הוא נהנה ממסגרת אשראי נפרדת מזו של העו"ש, והחיובים שלו נגבים מחשבון העו"ש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע).

קיבלתי מוצר פגום. האם חברת באפשרותי להפסיק את חיוב הכרטיס ביתרת התשלומים שנותרו לי?

האפשרות לבטל חיובים בכרטיס האשראי עומדת לרשות הלקוח רק כאשר בית העסק אינו מקיים את התחייבותו כלפיך, ואינו מספק את הנכס שנרכש בעסקה או שמועד ההספקה חלף ("כשל תמורה מלא"). גם במקרה שבו טרם חלף מועד ההספקה, אולם בית העסק הפסיק, דרך קבע, לספק נכסים מסוג זה שנרכש בעסקה רשאי הלקוח לבטל את החיובים.
במקרים של כשל תמורה מלא מומלץ לפנות אל חברת כרטיסי האשראי בהקדם האפשרי ולא הודיע על כך. למידע נוסף ראה - ביטול עקב אי אספקת המוצר

אפשרות הביטול אינה עומדת לרשות הלקוח במקרים שבהם הוא קיבל את המוצר או השירות אולם הוא אינו מרוצה ממנו מסיבה כלשהי. במקרה זה על הלקוח להסדיר את העניין ישירות מול הספק.

אבד לי כרטיס נטען, האם על המנפיק להחזיר לי את סכום הכסף שהיה טעון בו?

אם כרטיס נטען (כרטיס שאין אפשרות באמצעותו לחייב את חשבון הלקוח) אובד או נגנב,  הלקוח יישא בסכום שנותר טעון בכרטיס. היינו, אובדן כרטיס נטען כמוהו כאובדן כסף מזומן. למידע נוסף ראה - סוגי כרטיסים נוספים.

מידע נוסף בנושא כרטיסי חיוב