מידע כללי

כרטיסי חיוב (או בשמם הנפוץ - כרטיסי אשראי) הם אחד מאמצעי התשלום הנפוצים והנוחים ביותר. ניתן לבצע באמצעותם מגוון עסקאות ופעולות, כמו משיכת מזומן, תשלום בבתי עסק, קבלת אשראי, עסקאות עתידיות, הוראות קבע, תשלומים באינטרנט או בטלפון, עסקאות בחו"ל ועוד. העסקה לרכישת המוצר או השירות יכולה להתבצע תוך מספר שניות מרגע העברת הכרטיס.

לצד הקלות היחסית של התשלום באמצעות כרטיס חיוב, קיימים גם סיכונים הנלווים לשימוש בו, הן במישור הצרכני והן במישור הפלילי (גניבה ומרמה). במדריך זה תוכלו לקבל מידע חשוב על סוגי כרטיסי החיוב, על השימוש הנכון בהם ועל ההסדרים הצרכניים המגנים עליכם.​​​​​​​

הצדדים בעסקה בכרטיס

בביצוע עסקאות בכרטיס חיוב מעורבים מספר משתתפים:

 • הלקוח – המחזיק בכרטיס החיוב
 • בית העסק - המכבד את כרטיסי החיוב
 • מנפיק  הכרטיס - חברת האשראי או הבנק  שהנפיק את הכרטיס ללקוח.
 • סולק – גוף המתווך בין מנפיק הכרטיס ובית העסק. באמצעותו מקבל בית העסק את התשלום בו חויב הלקוח.
 

 

כאשר נערכת עסקה בכרטיס חיוב, ניתן לומר בפשטות שחברת האשראי מתחייבת לשלם לבית העסק עבור השירות או המוצר שהלקוח רכש, ולאחר מכן לגבות את הסכום הזה מהלקוח.
ובאופן מפורט יותר: 
 1. הלקוח רוכש מוצר או מקבל שירות בבית עסק. את התשלום מבצע הלקוח באמצעות כרטיס חיוב שברשותו. 
 2. הלקוח מחויב לשלם למנפיק הכרטיס (הבנק או חברת האשראי) את תמורת העסקה במועד החיוב בכרטיס.
 3. המנפיק מתחייב להעביר את תמורת הרכישה לבית העסק (באמצעות הסולק שעימו התקשר בית העסק). מועד העברת התמורה מהסולק לבית העסק נקבע בהסכם שבין בית העסק והסולק.​
כרטיסים בנקאיים וכרטיסים חוץ בנקאיים

ניתן לקבל כרטיס חיוב באחת משתי הדרכים הבאות: 
 
כרטיס בנקאי

 • כרטיס המונפק על ידי הבנק בו מנהל הלקוח את חשבונו. הבנק מנפיק את הכרטיס באמצעות חברת כרטיסי האשראי איתה התקשר בהסדר הנפקה, הפצה ותפעול. מכיוון שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, מסגרת האשראי הנקבעת בכרטיס כפופה למסגרת הכוללת של חשבון העו"ש. 
 • רוב הכרטיסים המונפקים בישראל הם כרטיסים בנקאיים.
 • בכרטיס בנקאי, כאשר הלקוח יבקש לעבור בנק, יהיה עליו לבטל את הכרטיס ולהעביר את העסקאות המתמשכות שבוצעו באמצעותו  לכרטיס חדש. 

כרטיס חוץ בנקאי

 • כרטיס המונפק ללקוח במישרין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. אם הוסכם על העמדת מסגרת אשראי בכרטיס, תקבע לכרטיס מסגרת אשראי עצמאית ונוספת על מסגרת האשראי שבחשבון העו"ש של הלקוח.
 • התשלום לחברת כרטיסי האשראי בגין העסקאות שבוצעו בכרטיס נעשה על ידי חיוב חשבון הבנק של הלקוח בהוראת קבע בנקאית.
 • היתרונות בהחזקת כרטיס חוץ בנקאי הן קיומה של מסגרת אשראי נפרדת, נוספת על המסגרת בחשבון הבנק. כמו כן, היכולת להעביר  חשבון  העו"ש מבנק לבנק, ללא צורך בהעברת הפעילות בכרטיס האשראי. 
סוגי כרטיסי חיוב

הבנקים וחברות כרטיסי האשראי מציעים מגוון סוגים של כרטיסים המאפשרים שימוש בשוק המקומי (לשימוש בישראל בלבד) וכאלו המאפשרים שימוש בינלאומי (לשימוש בארץ ובחו"ל). הכרטיסים נחלקים לשלושה סוגים עיקריים:

 1. כרטיסי חיוב נדחה (deferred debit card) – בכרטיסים אלה מרוכזות העסקאות שבוצעו בטווח זמן מסוים (בדרך כלל לאורך חודש) והתשלום נגבה מבעל הכרטיס במועד מוסכם מראש. בישראל, מרבית הכרטיסים שבשימוש הינם כרטיסי חיוב נדחה. 
 2. כרטיסים לחיוב מיידי של החשבון (debit card) – כרטיסים אלה מיועדים לתשלום ורכישת נכסים כאשר חיוב חשבון הבנק של הלקוח בסכום העסקה נעשה באופן מיידי בסמוך לביצועה.  
 3. כרטיסי אשראי מתגלגל ( revolving credit card) – כרטיסים אלה מעניקים ללקוח מסגרת אשראי עצמאית ונפרדת, ומאפשרים לו לבצע עסקאות עד לגובה מסגרת זו. בתאריך הפירעון החודשי יכול הלקוח לפרוע רק חלק מהחוב ו"לגלגל" את החוב שנותר לפירעון בחודש הבא. 
   
  לקוחות רבים משתמשים בכרטיסים אלו בכדי להגדיל את מסגרת האשראי שהבנק הקצה להם, או כתחליף לה. חשוב לדעת שעבור אשראי זה לרוב נגבית ריבית גבוהה. 
   
  למידע נוסף בנושא כרטיסי אשראי מתגלגל

באמצעות כרטיסי החיוב ניתן על פי רוב לבצע גם את הפעולות הבאות:

 • משיכת מזומנים מהחשבון במכשירי בנק ממוכנים ("כספומטים")
 • קבלת מידע על החשבון (אם הכרטיס הוא בנקאי)
 • ביצוע עסקאות בתשלומים 

סוגי כרטיסים נוספים

נוסף לכרטיסי החיוב הנ"ל קיימים:
כרטיסים המיועדים רק למשיכת מזומנים ב"כספומטים" (תוך שימוש בקוד סודי) – מאפשרים משיכת מזומנים וקבלת  מידע על החשבון. 
 
כרטיסים נטענים (pre-paid) אותם מטעינים מראש בסכום כסף מסוים לשם ביצוע פעילות. כרטיסים אלו מתאימים לבני נוער ולמי שמעוניין להגביל את השימוש בכרטיס, שכן לא ניתן לבצע באמצעותם עסקאות באשראי.
 
חשוב לדעת- אם "כרטיס נטען" אובד או נגנב הלקוח נושא בנזק !
כרטיסים נטענים ניתנים לטעינה בכסף מזומן בלבד.  לא ניתן באמצעותם לחייב את חשבון הבנק של הלקוח ועל כן הם אינם מהווים כרטיסי חיוב כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב.
ההסדרים המגנים על הלקוחות במקרה של גניבה ושימוש לרעה אינם חלים על כרטיסים אלו. אם הכרטיס אובד או נגנב הלקוח יישא בנזק, אולם נזק זה מוגבל לסכום הכסף הטעון בכרטיס בלבד, שכן כאמור לא ניתן להגיע באמצעות הכרטיס לחשבון הבנק ולמשוך כספים נוספים. למעשה, כרטיסים אלו דומים במאפייניהם למזומן ולא לכרטיס חיוב, שבו קיימת גישה לחשבון הבנק של הלקוח ופוטנציאל הנזק גדול בהרבה.

מאפיינים של סוגי הכרטיסים השונים 

כרטיס חיוב נדחה ​ כרטיס חיוב מיידי (דביט)​ כרטיס אשראי מתגלגל ​ כרטיס כספומט ​ כרטיס נטען במזומן, אשר לא ניתן באמצעותו לחייב את חשבון הבנק
מסגרת האשראי בכרטיס ​ יש​ אין יש אין​ אין​
מועד החיוב  מדי חודש​ מיידי​ מדי חודש​ מיידי​ מראש, בעת הטעינה​
סכום החיוב החודשי​ כל העסקאות שבוצעו במהלך החודש שחלף + תשלומים נדחים​ אין, החשבון מחויב מיידית סמוך לביצוע העסקה ​ סכום שנקבע מראש או סכום שהלקוח מודיע עליו בהתאם להסדר עם המנפיק​ אין​ אין​
הריבית בגין האשראי​ הלקוח לא מחויב בריבית בכרטיסו, אלא אם ביצע עסקאות קרדיט.
הלקוח עשוי להיות מחויב בריבית בחשבונו אם חיוב הכרטיס יביא את החשבון ליתרה שלילית. ​
הלקוח לא מחויב בריבית בכרטיסו, אולם
הלקוח עשוי להיות מחויב בריבית בחשבונו אם חיוב הכרטיס יביא את החשבון ליתרה שלילית.​
בגין יתרת העסקאות אשר גלגל הלקוח לחודש הבא הוא ישלם ריבית כפי שנקבעה על ידי מנפיק הכרטיס.​ אין​ אין​
ניתן לבצע עסקאות אשראי​ כן​ לא​ כן​ לא​ לא​
הגנה וביטוח​ כן​ כן​ כן​ כן​ לא (הכרטיס הוא כמו מזומן)​
  ​

 

סוגי העסקאות בכרטיסי חיוב

 

ישנן מגוון עסקאות אותן ניתן לבצע באמצעות הכרטיס. היתרון בחלק מהעסקאות הוא היכולת לדחות את מועד החיוב,  אולם יש לשים לב לעלות דחיית מועד החיוב בגין ביצוע העסקה, וכן מי נושא בעלות זו.
סוגי העסקאות הנפוצות הן:

 

עסקה רגילה – עסקה בתשלום אחד. החיוב בגין העסקה יהיה בהתאם להסכם בכרטיס (פעם בחודש, מיידי וכו').

עסקה בתשלומים – בעסקה זו מחלקים את סכום העסקה למספר תשלומים חודשיים. עלות הדחייה של התשלום (האשראי) מושתת על בית העסק.

עסקת קרדיט – בעסקה זו מחלקים את סכום העסקה למספר תשלומים חודשיים. עלות הדחייה של התשלום (האשראי) מושתת על הלקוח, שכן האשראי ניתן על ידי חברת כרטיסי האשראי והלקוח משלם ריבית, ובאופן יחסי מדובר בריבית גבוהה.
 
הוראת קבע לחיוב הכרטיס - עסקה מתמשכת לחיוב הכרטיס​

 

הזמנת כרטיס, ביטול והעברת פעילות

הזמנת כרטיס
לקוח רשאי להזמין כרטיס חיוב מבנק או מחברת כרטיסי אשראי, אך אין למנפיק חובה להיענות לבקשה זו בחיוב (ההחלטה נתונה לשיקולו דעתו העסקי של  המנפיק).

אם הסכים המנפיק להזמנת כרטיס חיוב, חלות עליו חובות בכל הקשור להנפקת הכרטיס:

 • חוזה כרטיס החיוב, הנחתם לכל המאוחר עם קבלת הכרטיס, חייב להיות בכתב ולהיחתם על ידי הלקוח.
 • החיובים של הלקוח בכרטיס ייכנסו לתוקפם רק לאחר שהלקוח קיבל לידיו את כרטיס החיוב, ואם השימוש בכרטיס כרוך בשימוש בצופן, רק לאחר שהלקוח קיבל לידיו גם את הקוד הסודי.
 • על המנפיק למסור ללקוח, אחת לחודש, הודעה ובה פירוט העסקאות שנעשו בכרטיס. במקרה שנעשו עסקאות בכרטיס בחו"ל, נדרש המנפיק למסור ללקוח, לפי בקשתו, הודעה על כל עסקה בתוך 17 ימים מיום שחייב את חשבונו בגינה.
  בהודעה החודשית יפורטו הפרטים הבאים:
  - תאריכי ביצוע העסקאות
  - סכומי העסקאות
  - סוג המטבע בו הן נעשו
  - שער החליפין שבו בוצעה ההמרה ממטבע העסקה לשקל
  - מסגרת האשראי בכרטיס
  - הריבית של מסגרת האשראי 


פקיעת תוקף הכרטיס

כרטיסי החיוב מונפקים לתקופה מסוימת ומוטבע עליהם תאריך פקיעת תוקפם. לרוב נקבע בחוזה כרטיס החיוב עצמו כי בתום התקופה, החוזה יהיה ניתן לחידוש ללא חתימה על חוזה חדש, וכל שנדרש הוא שהמנפיק ימסור ללקוח כרטיס חדש. 

ביטול הכרטיס

גם הלקוח וגם המנפיק (חברת האשראי או הבנק) רשאים לבטל את הכרטיס בכל עת בהודעה של צד אחד למשנהו.

 • אם הלקוח הוא שיוזם את ביטול הכרטיס, מועד הביטול הוא המועד שבו נמסר הכרטיס למנפיק - אלא אם כן הוא אבד או נגנב, במקרה כזה מועד הביטול הוא המועד שבו נמסרה ההודעה למנפיק.
 • אם המנפיק הוא שיזם את ביטול החוזה, מועד סיום החוזה יהיה המועד שבו נמסרה ההודעה ללקוח.

הגורם המבטל את החוזה הוא הגורם שמצופה ממנו לבצע את הפעולות הדרושות לשם ביטול הכרטיס. לכן, אם הודעתם על סיום החוזה – עליכם להחזיר את כרטיס החיוב לידי המנפיק או לשלוח אותו כשהוא גזור.


העברת הפעילות בכרטיס האשראי

הוראות הפיקוח על הבנקים מסדירות את הליך הנפקת כרטיס האשראי החדש והעברת הפעילות בעסקאות מתמשכות (ההוראות לחיוב הכרטיס). מדובר בהליך העברה אוטומטי שאינו מצריך התערבות מצד הלקוח.
מנפיק כרטיס האשראי החדש, יעביר את המידע אודות הכרטיס החדש למנפיק כרטיס האשראי הישן, אשר יפעל אל מול הספקים להעברת העסקאות המתמשכות בכרטיס (כגון: מנוי לעיתון) לכרטיס החדש.

על המנפיק הישן חלה חובה להודיע לכם, אם יש ספקים שלא פעלו בהתאם להנחייתו והמשיכו להעביר חיובים לכרטיס האשראי הישן שלכם.

שימו לב: העסקאות המתמשכות בכרטיס עוברות באופן אוטומטי בין הכרטיס הישן לחדש על ידי הודעות המנפיק הישן. עם זאת, הלוואות ועסקאות בתשלומים יש לפרוע טרם ביטול הכרטיס והעברת הפעילות בכרטיס.

למידע נוסף – ראה מדריך בנושא מעבר מבנק לבנק.​

ביטול חיובים

ביטול עקב אי מסירת  המוצר
קיימים מקרים בהם נערכת עסקה בכרטיס אשראי, אך הספק אינו מספק את הסחורה או את השירות ("כשל תמורה מלא"), או מפסיק, דרך קבע,  לספק נכסים מהסוג שנרכש בעסקה. למשל: הזמנתם ארון, שילמתם עבורו באמצעות כרטיס אשראי, אך בפועל לא קיבלתם את הארון.

במקרים כאלה עומדת לרשותכם אפשרות לבטל את המשך חיוב הכרטיס. עליכם להודיע למנפיק הכרטיס (הבנק או חברת כרטיסי האשראי) בכתב שהנכס או השירות לא סופקו אף שחלף מועד ההספקה עליו הוסכם, או שהספק הפסיק לספק, דרך קבע נכסים מסוג זה שנרכש בעסקה, וכי בטלתם את העסקה מול הספק. בנסיבות אלו יפסיק המנפיק לכבד את החיובים שיוצגו לו.

למנפיק שמורה הזכות לברר את העניין, ולחזור ולחייב אתכם אם מתגלה שהנכס אכן סופק לכם במועד, או שלא ביטלתם את העסקה עם הספק.

שימו לב: אפשרות ביטול התשלום קיימת רק אם השירות או המוצר לא סופק לכם. אם אתם לא מרוצים מהמוצר או מהשירות מסיבה כלשהי, לא תוכלו לבטל את המשך כיבוד החיובים ותיאלצו להסדיר את העניין ישירות מול הספק.

ביטול הרשאה לחיוב הכרטיס ("ביטול הוראת קבע")
לקוחות רבים נוהגים לשלם תשלומים שוטפים, כגון חשמל, ארנונה, טלפון, באמצעות "הרשאה לחיוב הכרטיס". עסקאות חוזרות אלו (הנקראות גם עסקאות מתמשכות) נערכות אל מול גופים, שמקבלים למעשה הסכמה לחיוב כרטיס האשראי של הלקוח בסכום קבוע או משתנה מדי תקופה מוסכמת.

לעיתים, הלקוח רשאי לבטל עסקה שערך עם ספק מכאן ולהבא או להימנע מלחדשה. במקרה שכזה, כאשר אתם מעוניינים לבטל את ההרשאה לחיוב כרטיסכם ולהפסיק לשלם לספק, כל שעליכם לעשות הוא להודיע לחברת האשראי או הבנק (המנפיק) על ביטול ההרשאה. מומלץ כמובן, לידע גם את הספק על מנת  שלא תצברו חוב שלא שולם.

חוק כרטיסי חיוב מחייב את המנפיק להפסיק לחייב את הכרטיס מהרגע שבו הודעתם לו בכתב על ביטול ההרשאה או על אי חידושה.

ביטול עסקאות טלפוניות או אינטרנטיות ("עסקה במסמך חסר")
כרטיסי אשראי מקלים מאוד על האפשרות לערוך עסקאות ולבצע תשלומים. בחלק מהעסקות משתמשים בכרטיס או במספר שלו, אולם לא מעבירים את הכרטיס בפועל. לעיתים הלקוח גם לא חותם על ההזמנה, למשל  בעסקאות טלפוניות או בעסקות שמתבצעות באמצעות ה האינטרנט.

עסקה שבה הכרטיס לא מוצג פיזית, או שבסופה  לא  נחתם שובר המציין  פרטי הלקוח, תיחשב העסקה כ"עסקה במסמך חסר".

אם גיליתם שחויבתם בגין עסקה במסמך חסר, ולמעשה לא ביצעתם בפועל את העסקה, או שחויבתם בסכום לא נכון, החוק מגן עליכם ומאפשר לכם להודיע למנפיק על הטעות בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לכם ההודעה על החיוב (ההודעה ככלל נמסרת לכם במסגרת  דפי הפירוט החודשי). עשיתם כך? חברת כרטיסי האשראי מחויבת להחזיר לכם את סכום החיוב (או את ההפרש בין סכום החיוב המוסכם לבין הסכום בו חויבתם בפועל) בתוך 10 ימי עסקים מיום מההודעה. 

שימו לב: לחברת כרטיסי האשראי שמורה הזכות לברר את העניין, ולשוב ולחייב אתכם במלוא הסכום אם התברר שתלונתכם אינה נכונה.  
גניבה או אובדן כרטיס

כפי שהשימוש בכרטיס אשראי קל ופשוט כך גם היכולת להוציא אותו מידי בעליו החוקיים ולעשות בו שימוש בלתי מורשה.

מעבר לכך, לעיתים אפילו אין צורך לגנוב את הכרטיס עצמו! די בכך שפרטי הכרטיס ותעודת הזהות שלכם הגיעו לידי צד שלישי, ובאמצעותם הוא יכול לעשות עסקאות בטלפון או באינטרנט. במקרה כזה ייתכן כי לא תוכלו לדעת על כך עד לאחר קבלת הדו"ח החודשי מחברת כרטיסי האשראי, אלא אם אתם בודקים בקביעות את תנועות הכרטיס באתר האינטרנט.

מסיבה זו מעניק החוק הגנה ללקוחות מפני עסקאות בלתי מורשות, כך שהם לא יישאו בנזקים הנגרמים עקב עסקאות שנעשו תוך שימוש לרעה, ולכל היותר יחויבו בדמי השתתפות בסכומים קטנים. זהו עקרון האחריות המוגבלת שהוחל בחוק, אולם הפעלתו נעשית כל עוד הלקוח עומד בתנאים הקבועים בחוק, כפי שיפורט בהמשך.

שימו לב:
בכל מקרה שכרטיס נגנב או אבד חשוב להודיע על כך מייד לחברת כרטיסי האשראי, כדי שהחברה תוכל לחסום את הכרטיס לשימוש. מתן ההודעה לחברה פוטרת אתכם מאחריות לתשלום חיובים שיבוצעו באמצעות הכרטיס לאחר ההודעה.

עד למסירת ההודעה תוכלו להיות מחויבים בסכומים הבאים בלבד (הסכום הנמוך מביניהם):
1. סכום של 75 ש"ח בתוספת 30 ש"ח לכל יום מהמועד שבו נודע לכם על גניבת/אובדן הכרטיס ועד למועד מסירת ההודעה. בנוסף אם מסרתם את ההודעה בתוך 30 ימים מיום שנעשה לראשונה  שימוש לרעה בכרטיס,  לא תהיו אחראים לסכום העולה על 450 ש"ח.
2. סכום העסקאות או הפעולות שבוצעו בפועל.

על פי החוק מנפיק הכרטיס מחויב לזכות את החשבון שלכם בתוך 10 ימי עסקים מיום שהודעתם על אובדן הכרטיס או גניבתו, בנסיבות בהן נעשה שימוש לרעה בכרטיס
.


מתי אתם לא מוגנים?

במקרים הבאים בעל הכרטיס יישא בכל הנזק ויחויב לשלם את העסקאות שבוצעו בכרטיס: 

 • השימוש בכרטיס נעשה בידיעת בעל הכרטיס.
 • השימושים קשורים למעשה מרמה של בעל הכרטיס.
 • בעל הכרטיס מסר את הכרטיס לאחר בנסיבות שאינן סבירות (למשל יחד עם הקוד הסודי), וזה עשה בו שימוש בלי רשות.

גם במקרה בו בעל הכרטיס הודיע למנפיק על גניבתו וקיבל את הזיכוי הכספי, רשאי המנפיק לחזור ולחייב את חשבונו של הלקוח (בעל הכרטיס), אם הסתבר שהלקוח נושא באחריות לשימוש לרעה שנעשה בכרטיס. ​

עמלות

העמלה העיקרית הנגבית מהלקוח על ידי המנפיק היא עמלת דמי כרטיס. מדובר בעמלה חודשית הנגבית בהתאם לתעריפון העמלות המצוי בכל סניפי הבנקים ובאתר האינטרנט של חברת כרטיסי האשראי או של הבנק אשר הנפיק את הכרטיס.

קיימת שונות בשיעורי עמלת דמי הכרטיס אותה גובים המנפיקים השונים ומומלץ לעשות סקר שוק ולהשוותה.

כמו כן, בעת שימוש בכרטיס אשראי עשויות להיגבות עמלות נוספות, למשל עמלת המרה בגין שימוש בכרטיס בחו"ל.
 

שימו לב: ניתן לקבל פטור/הנחה מתשלום עמלת דמי כרטיס על פי תנאי המנפיק, למשל כאשר היקף העסקאות עולה על סכום מסוים, או כאשר הלקוח משתייך למועדון כלשהו. מומלץ לברר  ולשאול כיצד ניתן לקבל הנחה בעמלה ואיזה מועדון מעניק תנאי שימוש נוחים. 

לשירותכם, קישור לדף כלים ומחשבונים בו תמצאו את מחשבון "עלות כרטיסי אשראי" המציג השוואה של העלות החודשית לאחזקת כרטיס אשראי: הכניסו את סכום הרכישות החודשי, וקבלו את עלות השימוש בכרטיס לפי המנפיק (ללא הנחות או מבצעים שונים). ​

מידע נוסף בנושא כרטיסי חיוב