נתונים על חשבונות מוגבלים

 

השנה​ מוגבלים רגילים מוגבלים חמורים מוגבלים מיוחדים ס"כ הלקוחות המוגבלים ס"כ החשבונות המוגבלים

2003​

40,848​ 32,198​ 24,435​ 97,481​ 168,722​

2004

36,411​ 32,448​ 29,746​ 98,605​ 175,540​

2005​

35,071​ 31,230​ 33,456​ 99,760​ 176,770​

2006​

25,501​ 26,446​ 35,989​ 87,936​ 161,013​

2007​

34,733​ 25,515​ 38,750​ 98,998​ 172,123​

2008​

37,942​ 29,234​ 41,679​ 108,855​ 190,651​

2009​

38,193​ 27,989​ 44,226​ 110,408​ 194,553​

2010​

29,444​ 24,887​ 126,712​ 181,043​ 346,637​

2011​

25,201​ 20,709​ 196,970​ 242,880​ 463,854​
2012 23,920​ ​17,257 ​235,120 ​276,297 ​521,730
2013 22,750​ ​14,919 ​254,863 ​292,532 ​539,424
 

​ ​

מידע נוסף בנושא הגבלת חשבונות ולקוחות