חקיקה והוראות

 

 

פתיחת חשבון

טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות חוזר מס' 2396-06
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו

הוראות כלליות בניהול חשבון

יום עסקים בתאגידים בנקאיים​
הוראת ניהול בנקאי תקין 402​
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה​
הוראת ניהול בנקאי תקין 417​
שמירת מסמכים ​ הוראת ניהול בנקאי תקין 419​

מתן הטבות ללקוחות והתרמת לקוחות

הטבות ללקוחות​ הוראת ניהול בנקאי תקין 403​
הבהרות בדבר הטבות ללקוחות​
הטבות לעובדים של לקוח הוראת ניהול בנקאי תקין 404​
התרמת לקוחות על ידי עובדי התאגידים הבנקאיים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 410​

חשבון משותף

חשבון משותף וכספת משותפת​
פקודת הבנקאות-חשבון משותף וכספת משותפת
​חשבונות משותפים - סעיף "היוותרות בחיים" הוראת ניהול בנקאי תקין 434​

לקוחות מיוחדים

חשבונות קטינים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 416
שירותים בנקאיים לעולים חדשים​ הוראת ניהול בנקאי תקין 406

הוראות של לקוחות ופעולות ללא הוראה מפורשת

הוראות טלפוניות​ הוראת ניהול בנקאי תקין 435
השקעה על חשבון לקוח ללא הסכמתו המפורשת​ הוראת ניהול בנקאי תקין 407
קיזוז כנגד תכניות חיסכון ​ הוראת ניהול בנקאי תקין 438

 מסגרות אשראי

ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב הוראת ניהול בנקאי תקין 325

 סגירת חשבון

העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח​ הוראת ניהול בנקאי תקין 432

​ ​​​​​

מידע נוסף בנושא חשבון עובר ושב