כרטיס אשראי מתגלגל

הציעו לך מסגרת אשראי נוספת בכרטיס האשראי, עם אפשרות להחליט מה יהיה גובה התשלום החודשי?

רגע! לפני שאתה מסכים, שאל את עצמך: מהו המחיר שעליך לשלם בגין דחיית התשלומים, מתי תצטרך לשלם עבור הרכישות והעסקאות, כיצד נקבע התשלום החודשי ומה יהיה עליך לעשות לצורך כך מדי חודש. 

להלן מדריך מתגלגל    ​​​​​​​

מהו כרטיס אשראי מתגלגל?

בישראל קיימים שלושה סוגים של כרטיסי אשראי, האחד כרטיס חיוב נדחה, השני כרטיס אשראי מתגלגל והשלישי כרטיס חיוב מיידי (דביט).

כרטיס חיוב נדחהDeferred Debit Card

זהו כרטיס האשראי הרגיל הנפוץ בישראל. בכרטיס זה הלקוח מבצע רכישות במהלך החודש, ובמועד הפירעון החודשי הקרוב עליו לפרוע את מלוא החוב שצבר. למעשה, בגין רכישה שעשה הלקוח בתחילת החודש הוא מקבל אשראי של חודש מלא, ובממוצע הוא מקבל אשראי של 15 ימים, אולם בגין אשראי זה לא נגבית ריבית, ואף לא נהוג לכנות עסקה זו עסקת אשראי.
עם זאת, ניתן לבצע באמצעות כרטיס חיוב נדחה גם עסקאות בתשלומים. עסקאות כאלה הן למעשה אשראי שנותן המנפיק או בית העסק למחזיק כרטיס החיוב, כך שבמקום לשלם את מלוא סכום העסקה באופן מיידי, התשלום מחולק למספר תשלומים.

 • בעסקת קרדיט (עסקה בתשלומים שבה מנפיק הכרטיס נותן את האשראי) נגבית ריבית כמוסכם בהסדר הכרטיס (לריבית זו ניתן גילוי בדפי הפירוט החודשיים). 
 • בעסקת תשלומים (עסקה שבה בית העסק נותן את האשראי) לא נגבית ריבית, אולם נגבית "עמלת תשלום נדחה" עבור כל תשלום (סכום העמלה הוא כ- 0.5 ₪ וניתן לה גילוי בתעריפון חברת כרטיסי האשראי. לעיון בתעריפוני העמלות


כרטיס אשראי מתגלגל - Revolving Credit Card

זהו כרטיס אשראי בו נקבעת מראש ובהסכם מסגרת אשראי לשימוש בעל הכרטיס. בעל הכרטיס רשאי לבצע עסקאות עד לגובה מסגרת האשראי, ובתאריך הפירעון החודשי הוא יהיה רשאי לפרוע סכום חלקי מסך העסקאות שביצע או את מלוא הסכום. אם הלקוח בחר שלא לפרוע את מלוא הסכום, היתרה שלא נפרעה נושאת ריבית ו"תגולגל" לחודש הבא, בו שוב בעל הכרטיס יוכל לבחור לפרוע חלק מהסכום או את כולו.

בכרטיסי האשראי המתגלגל ניתנת אם כן ללקוח האפשרות לפרוע את מלוא סכום העסקאות שביצע או חלק ממנו, אולם בגין דחיית הפירעון לחודשים הבאים, קרי "גלגול האשראי", ישלם הלקוח ריבית. למעשה מדובר במסגרת אשראי נוספת למסגרת האשראי הבנקאית.

"כרטיס דביט"
 
מהם היתרונות והחסרונות בשימוש בכרטיס אשראי מתגלגל?

יתרונות

 • היתרון הבולט בשימוש בכרטיס אשראי מתגלגל הוא היכולת לקבל מסגרת אשראי נוספת בסכום משמעותי, בנוסף למסגרת בבנק ובנפרד ממנה.
 • יתרון נוסף הוא הגמישות. הלקוח שולט בסכום הפירעון החודשי, והוא יכול לקבוע את גובה התשלום החודשי, כך שבתקופות בהן יש לו קשיים בתזרים המזומנים, באפשרותו לדחות את התשלום, ו"לגלגל" את האשראי לפירעון בחודש הבא.


חסרונות

 • שיעור הריבית בגין האשראי בכרטיסי האשראי המתגלגל אינו הזול ביותר. לרוב הלוואה בנקאית ומסגרת אשראי בבנק יהיו זולות יותר באופן משמעותי.
 • הלקוח נדרש לבצע מעקב חודשי צמוד אחר פעילותו בכרטיס. העדר מעקב עלול להוביל לנטילת אשראי בסכום גבוה יותר ממה שהלקוח תיכנן מראש ולתשלום ריבית בשל כך. במקרים קיצוניים הדבר יכול להוביל אף לחוסר יכולת לפרוע את האשראי, על כל המשתמע מכך. 

מה חשוב לדעת ומה כדאי להשוות?

 

לפני נטילת כרטיס אשראי מתגלגל, יש לבדוק: האם אחזקת כרטיס אשראי מתגלגל מתאימה לך? ליכולת ולרצון שלך לנהל בתדירות גבוהה יותר את עניינך הכספיים, וכן האם היא מתאימה לשימושים שבכוונתך לעשות בכרטיס האשראי.
אם החלטת שהנך מעוניין בכרטיס זה, אל תשכח שבדומה למסגרת אשראי בבנק, כך גם לאשראי מתגלגל יש מחיר, ולכן מומלץ לבצע סקר שוק ולהתמקח על מנת לשפר את תנאי האשראי המוצעים.

כאשר משתמשים בכרטיס אשראי מתגלגל חשוב לבדוק ולהשוות את הנושאים הבאים:

א. מהו מנגנון פירעון האשראי בכרטיס?
בכל כרטיס קיימת ברירת מחדל לפירעון סכום העסקאות המצטברות בכרטיס. בעת ההצטרפות לכרטיס ובכל שלב לאחר מכן ניתנת ללקוח האפשרות לבחור מהו סכום החיוב החודשי לפירעון בכרטיס.
אם הלקוח לא קבע סכום פירעון חודשי מסוים, יקבע סכום זה על ידי החברה, אם בדרך של קביעת אחוז מסכום העסקות שבוצעו (בתוספת ריבית שנצברה), או אם כסכום מינימום קבוע. בד"כ הסכום שייקבע על ידי חברת האשראי הוא נמוך יחסית, כך שחלק עיקרי מסכום העסקאות שיחוייבו בריבית לא יפרע, וימשיך להיות מחויב בריבית.
דוגמה: בנסיבות בהן הלקוח לא בוחר סכום חודשי קבוע לחיוב חשבונו בגין העסקאות שביצע, או בנסיבות בהן הלקוח אינו יוצר קשר עם החברה לפני מועד החיוב החודשי, ונקבע מנגנון פירעון לפיו הלקוח יחויב בשיעור של 5% מגובה סכום העסקאות שצבר בכרטיס, או בסך של 150 ₪ - הגבוה מביניהם, אזי אם הלקוח ביצע עסקאות המסתכמות בסכום בסך של 4,000 ₪, הוא יחויב באותו חודש בסך של 200 ₪ בלבד, ו- 3,800 ₪ ימשיכו לצבור ריבית.

ב. מהו המחיר של גלגול האשראי?
בגין השימוש באשראי מתגלגל ודחיית פירעון סך העסקאות הנושאות ריבית בכרטיס, מחודש לחודש, נדרש הלקוח לשלם ריבית. הריבית השנתית בגין הגלגול היא המחיר העיקרי אותו נדרש הלקוח לשלם, וקיימת שונות בשיעורי הריביות אותן מציעות חברות כרטיסי האשראי ללקוחות. 
אם הלקוח בחר להשתמש בכרטיס אשראי מתגלגל עליו לברר איזו ריבית תגבה ממנו ומה שיעורה. נוכח שיעורי הריבית הנהוגים בשוק זה מומלץ לבדוק האם ניתן לקבל הלוואה בנקאית או מסגרת אשראי בסכום זהה ובריבית נמוכה יותר.

גאילו עמלות נגבות בקשר עם השימוש בכרטיס?
בגין השימוש בכרטיס אשראי מתגלגל נגבית עמלה עיקרית אחת הנקראת "עמלת דמי כרטיס". עמלה זו נגבית מדי חודש. קיימות הטבות למועדוני לקוחות, וגם במהלך מבצעים לגיוס לקוחות ניתנות בדרך כלל הטבות. חלק מהחברות מציעות הנחות מעמלות רק לתקופות קצובות, למשל למשך חצי השנה הראשונה, ולכן מומלץ לשאול ולבדוק מה באמת טיב ההנחה ולכמה זמן היא ניתנת.

ד. מהי מסגרת האשראי אותה ניתן לקבל?
מסגרת האשראי בכרטיס היא הסכום המרבי העומד לרשות הלקוח לצורך ביצוע עסקאות בכרטיס. ככלל, אם הלקוח חורג מעבר למסגרת האשראי בכרטיס הוא לא יוכל לבצע את העסקה, ואולם החברה עשויה להגדיל את המסגרת. לכן על הלקוח  לבדוק בדפי החשבון מהי המסגרת ומה הסכום המנוצל מדי חודש.
חמש עצות לשימוש מושכל בכרטיס אשראי מתגלגל
 1. לפני שבוחרים כרטיס אשראי מתגלגל יש לבצע סקר שוק בין חברות כרטיסי האשראי והכרטיסים הקיימים. פרמטר השוואה מרכזי הוא שיעור הריבית, ומומלץ לבחור בחברה הזולה ולא להתפתות לכרטיסים בהן הריבית השנתית גבוהה.
 2. יש לזכור ששיעור ריבית גבוה עשוי להשפיע באופן משמעותי על הסכום אותו הלקוח ישלם במשך השנה.
 3. בעת ההצטרפות לכרטיס דאגו לדרוש מנציג השירות הסבר על מהות הכרטיס ועל אופן השימוש בו. חשוב לדעת, כי נציגי חברות כרטיסי האשראי רשאים לשווק את הכרטיסים גם ברשתות שיווק, אולם עליהם לעשות כן בעמדה נפרדת עם שילוט מתאים ולא בקופת הרשת.
 4. בחרו כבר במועד ההצטרפות את הסכום שברצונכם לפרוע מדי חודש. שימו לב שככל שהסכום נמוך יותר, כך תשלמו בסופו של דבר סכום גבוה יותר על דחיית התשלום ובשל צבירת הריבית. זכרו כי ניתן לשנות את הסכום החודשי בכל עת.
 5. בידקו מהן ההטבות הניתנות בכרטיס והאם הן מוגבלות בזמן. חלק מהחברות מציעות הנחות מעמלות רק לתקופות קצובות, למשל למשך חצי השנה הראשונה, ולכן מומלץ לשאול ולבדוק מה באמת טיב ההנחה ולכמה זמן היא ניתנת. ​

מידע נוסף בנושא כרטיס אשראי מתגלגל