בקשות לבית הדין לחוזים אחידים

מכח סעיף 4(3) לתקנות החוזים האחידים התשמ"ג - 1983, רשאי בנק ישראל לבקש מבית הדין לחוזים אחידים לבטל תנאים מקפחים בחוזה אחיד.
מכח זכות זו פונה המפקח על הבנקים בבנק ישראל לבית הדין לחוזים אחידים בבקשות לביטול או לשינוי של תנאים מקפחים בחוזים אחידים של בנקים.
בשל הפער הגדול הקיים ביחסי הכוחות בין הבנק לבין הלקוח ראה לנכון המפקח על הבנקים לפעול, באמצעות בית הדין לחוזים אחידים, לביטול או לשינוי תנאים אלה. עבודת הפיקוח על הבנקים בעניין זה נעשית באופן שוטף, ובכוונת המפקח על הבנקים להגיש לבית הדין לחוזים אחידים בקשות נוספות ככל שיידרשו.

הבקשות שהוגשו: קובצי pdf
 ע"ש 195/97 היועץ המשפטי לממשלה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ 
(תאריך פתיחה 13/04/97). 
 עניינו של חוזה התנאים הכלליים לפתיחת חשבון עו"ש של בנק לאומי. ​
 
 
 
 ח"א 8002/02 המפקח על הבנקים נ' הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ
 (הוגש בתאריך 27/1/2002).
 עניינו של החוזה מתן הלוואה לדיור וערבות בגין הלוואה זו.​
 
 
 ח"א 8010/02 המפקח על הבנקים נ' בנק הפועלים בע"מ
 (הוגש בתאריך 28/11/01).
 עניינו של החוזה מתן שירותים בנקאיים באמצעות האינטרנט ובאמצעות הטלפון הסלולרי. ​
 
 
 ח"א 8011/02 המפקח על הבנקים נ' "טפחות" בנק משכנתאות לישראל בע"מ
 (הוגש בתאריך 17/12/2002).
 עניינו של החוזה ערבות בנקאית שנותן הבנק לבקשת מוכרי דירות ולטובת רוכשי דירות על
 פי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה - 1974. ​
         
 
    

​ ​​​

מידע נוסף בנושא חוזים אחידים