פסקי דין של בית הדין לחוזים אחידים

בית הדין לחוזים אחידים הוקם מכוח חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982. בהתאם לסעיף 3 לחוק, בית הדין יבטל או ישנה תנאי בחוזה אחיד שיש בו - בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות - משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות.
בשנים האחרונות ניתנו מספר פסקי דין משמעותיים בתחום הבנקאות בעקבות בקשות שהגיש המפקח על הבנקים והיועץ המשפטי לממשלה.

פסקי הדין שניתנו על ידי בית הדין לחוזים אחידים:

 ​פסקי הדין קבצי PDF​
 ע"ש 195/97 היועץ המשפטי לממשלה נ' בנק לאומי (ניתן בתאריך 10.06.2004).
 עניינו של פסק הדין הוא חוזה התנאים הכללים לפתיחת חשבון עו"ש של בנק לאומי. ​
 
 
 ע"א 6916/04, ע"א 7680/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה 
 וערעור שכנגד (ניתן בתאריך 18.02.2010).
 פסק הדין של בית המשפט העליון בערעור שבעניין חוזה התנאים הכללים לפתיחת חשבון 
 עו"ש של בנק לאומי.
 
 
 ח"א 8010/02 המפקח על הבנקים - בנק ישראל נ' בנק הפועלים בע"מ (ניתן בתאריך 
 09.02.2006).
 עניינו של פסק הדין הוא חוזה למתן שירותים בנקאיים באמצעות רשת האינטרנט והטלפון
 הסלולרי. ​


 ח"א 8011/02 המפקח על הבנקים - בנק ישראל נ' "טפחות" בנק משכנתאות לישראל
 בע"מ (ניתן בתאריך 28.10.07).
 עניינו של פסק הדין הוא ערבות חוק המכר של בנק מזרחי-טפחות. ​
 
 
 ח"א 8002/02 המפקח על הבנקים - בנק ישראל נ' הבנק הבינלאומי הראשון
 למשכנתאות בע"מ (ניתן בתאריך 05.05.09).
 עניינו של פסק הדין הוא חוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי. ​


 ע"א 232/10 הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע"מ נ' המפקח על הבנקים - בנק ישראל (פסק הדין בערעור, ניתן בתאריך 19.9.12).
 עניינו של פסק הדין הוא חוזה הלוואה לדיור של הבנק הבינלאומי.
 
​​​​