עמדות הפיקוח על בנקים בסוגיות של צרכנות בנקאית

 מתוקף תפקידו, נדרש הפיקוח על הבנקים להביע את עמדתו בנוגע לסוגיות מורכבות בנושאי צרכנות בנקאית. מגוון השאלות בקשר בין הבנקים ללקוחותיהם רחב וכולל סוגיות בנושא גביית עמלות, פתיחת חשבון וניהולו, שקיפות וגלוי ללקוח, גביית חובות ועוד. לעמדות הפיקוח על הבנקים משקל משמעותי בעל ערך הן למקרים של לקוחות פרטניים והן לתביעות המייצגות מספר רב של לקוחות. כמו כן, גם אם השאלה הנידונה מתייחסת למקרה שהועלה בבנק מסוים, הרי שלעמדת הפיקוח השפעה על התנהלותה של כל המערכת הבנקאית בסוגיה הנידונה. זאת ועוד, פרסום עמדת הפיקוח על הבנקים מאפשרת לציבור לקוחות הבנקים לזהות פערים, ככל שקיימים, בין ההתנהלות המצופה מהבנק לבין ההתנהלות בפועל. דף זה מאפשר לציבור הרחב להתרשם, ללמוד ולהתעמק בעמדות הפיקוח על בנקים שאושרו לפרסום.​​​
​​​​​​​​​​​​