כלים ומחשבונים

צרכנות נבונה מצד הלקוחות היא המפתח להגברת התחרות ולשיפור התנאים. משמעותה: מודעות, נכונות להשוות ולדרוש תנאים טובים יותר ובמקרה הצורך החלפת בנק או חברת כרטיסי אשראי. 
בנק ישראל מעמיד לרשותכם מחשבונים וכלים שימושיים המאפשרים להשוות בין מחירי השירותים הבנקאיים, וכן כלים נוספים.​​​​​​​​​​​​​​

מחשבונים

עלות ניהול חשבון עו"ש

ביצוע השוואה בין העלויות הצפויות בניהול חשבון, בכל אחד מהבנקים, בהתאם לפרופיל הפעילות המאפיין אתכם.​

עלות כרטיסי אשראי

השוואה בין עלויות החזקתו הצפויה של כרטיס האשראי, בכל אחד מהבנקים וחברות כרטיסי האשראי, בהתאם להיקף השימוש החודשי שלכם בכרטיס.​

עמלת פירעון מוקדם בהלוואות לדיור

חישוב עמלת הפירעון המוקדם בהלוואות בריבית קבועה.​

תרגום ריבית אפקטיבית לנומינלית ולהיפך

תרגום הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות מדד, המפורסמת על יד הפיקוח על הבנקים, ממונחים אפקטיביים למונחים נומינליים. (לתשומת ליבכם, חישוב עמלת פירעון מוקדם מתבצע על סמך נתוני ריבית נומינלית)​

עלות שינוי מועד החיוב החודשי של המשכנתה

חישוב סכום העמלה אותה צריך לווה לשלם כשברצונו לשנות את מועד החיוב החודשי.​

קישורים למחשבונים נוספים

מחשבון זכאות לסיוע ברכישת דירה

("הלוואת זכאות") - באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון.​

אמצעי לחישוב הצמדה

באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.​

נתוני ריביות

ריבית ממוצעת בחח"ד, ריבית ממוצעת על משכנתאות צמודות למדד ועל משכנתאות שקליות לא צמודות למדד (לצורך חישוב עמלת פירעון מוקדם)

כלים שימושיים בנושא עמלות

טופס השוואת עלויות לבדיקה עצמית של הלקוח
​טופס השוואת עלויות לבדיקה עצמית של הלקוח

תעריפוני העמלות
בנקים וחברות כרטיסי אשראי