01/11/2017 | היום נכנס לתוקפו התיקון לכללי העמלות לפיו כל פעולה שמבצע לקוח באמצעים ישירים, תהיה זולה מביצוע אותה פעולה באמצעות פקיד בנק. העמלות המוזלות יוצגו ללקוחות בא... המשך הכתבה בנושא פירות ההתייעלות בבנקאות מגיעים לציבור הלקוחות – עמלות מופחתות לכל השירותים הבנקאיים באמצעים ישירים ...
אחד מתפקידיו העיקריים של הפיקוח על הבנקים, לצד שמירה על יציבות המערכת הבנקאית, הוא שמירה על זכויותיו של הלקוח וחיזוק מעמדו, תוך הקפדה על התנהלות הוגנת ... המשך הכתבה בנושא הפיקוח על הבנקים ...

הודעות לעיתונות