הודעות "פישינג" (התחזות) בדואר אלקטרוני בשם בנק ישראל

23/01/2013

​בימים האחרונים אזרחים מקבלים הודעות דואר אלקטרוני הנשלחות כביכול מבנק ישראל, ובהן בקשה לשלוח לכתובת כלשהיא את פרטיהם האישיים ופרטי כרטיס האשראי שלהם, בשל תקלה לכאורה שאירעה בשרתים של כרטיסי אשראי. ההודעות נשלחות מכתובת שהיא לכאורה של בנק ישראל. במקרים קודמים הודעות כאלו אף הפנו לאתר אינטרנט מתחזה שדומה חזותית לאתר בנק ישראל.  מודגש כי בנק ישראל (בו לא מתנהלים חשבונות של יחידים) אינו שולח בקשות למסירת פרטים אישיים ובוודאי לא פרטי כרטיסי אשראי. הציבור מתבקש להגביר את עירנותו ולהמנע מלמסור פרטים אישיים וחסויים.​​