סקירות פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור

​בדף זה מופיעות סקירות של היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים. הסקירות עוסקות בתחום הטיפול בפניות ובתלונות הציבור בשנים האחרונות.​​​​​​​​​​​​​​​​​