מסלולי עמלות עובר ושב

מחשבון מסלולי עמלות 

 

בתאריך, 1.4.14, נכנס לתוקף התיקון בכללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות) – התשס"ח 2008, אשר מחייב את הבנקים לכלול במסגרת השירותים לניהול חשבון עובר ושב המוצעים ללקוחותיהם, את המסלול הבסיסי ואת המסלול המורחב.   

עד למועד זה גבו הבנקים עמלה עבור כל פעולה בחשבון עובר ושב, בין אם הפעולה בוצעה על ידי פקיד ובין אם הפעולה בוצעה בערוץ ישיר. בהתאם לכך, התשלום החודשי השתנה מדי חודש בחודשו בהתאמה למספר הפעולות שבוצעו בפועל על ידי הלקוח.
החל מ-1.4.14, מחויבים הבנקים להציע ללקוחותיהם שיטת תמחור נוספת: מחיר אחד לשירותים הבסיסיים הכרוכים בניהול חשבון העו"ש (מסלול בסיסי או מסלול מורחב).
 

מסלול בסיסי 
כולל עד 10 פעולות בערוץ ישיר ועד פעולת פקיד אחת, ומחירו מפוקח ואינו יכול לעלות על 10 ₪.

מסלול מורחב
כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד 10 פעולות פקיד.

מסלול מורחב פלוס
חלק מהבנקים מציעים, בנוסף, גם מסלול מורחב פלוס, הכולל את הפעולות במסלול המורחב ושירותים נוספים ייחודיים לכל בנק ובנק.

 

מחשבון "מסלולי עמלות" יסייע לכם להשוות ולבחור באפשרות המתאימה והזולה ביותר - מסלול בסיסי, מסלול מורחב, או אי הצטרפות למסלול, שמשמעותה חיוב בהתאם לשיטה שהייתה עד כה - תשלום עבור כל פעולה. כמו כן, תוכלו לראות גם מהי עלות ניהול החשבון בכל אחד מהבנקים האחרים. 

חשוב לציין, שכל לקוח יוכל לעבור משיטת חיוב אחת לאחרת באמצעות מתן הודעה מראש לבנק. השינוי בשיטת החיוב ייכנס לתוקף ב- 1 לחודש שלאחר מועד מסירת ההודעה לבנק (כלומר, הצטרפות למסלול במהלך חודש אפריל, תיכנס לתוקף בתאריך 1.5.14). החיוב עבור המסלול יתבצע על בסיס חודשי, בתחילת כל חודש, עבור החודש  שקדם לו. כמו כן, ניתן להצטרף למסלולים באמצעות פניה למוקדים הטלפוניים של הבנקים השונים, באמצעות משלוח פקס או באמצעות סניפי הבנקים. 

כיצד פועל המחשבון?

המחשבון מבוסס על מספר הפעולות שמבצע הלקוח במהלך חודש, ועל מחיר המסלולים בבנקים השונים. 
אם אינך
 יודע מה מספר הפעולות אותן אתה מבצע בחודש, באמצעות פקיד ובאמצעות ערוץ ישיר, תוכל לעיין בדפי החשבון שלך, או לקבל מידע זה ישירות מהבנק, באמצעות המוקד הטלפוני של כל בנק.

​ ​​​