מחשבון ריבית נומינלית/אפקטיבית

תרגום ריבית אפקטיבית (על בסיס שנתי) לריבית נומינלית (על בסיס שנתי) ולהיפך

במחשבון העליון ניתן לתרגם ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית. ההנחה היא שהריבית האפקטיבית מחושבת על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים. יש לרשום את הריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי) במקום המסומן ולצידה תתקבל הריבית הנומילית (על בסיס שנתי).

במחשבון התחתון ניתן לתרגם ריבית נומינלית לריבית אפקטיבית. ההנחה היא שהריבית האפקטיבית מחושבת על הלוואה הנפרעת בתשלומים חודשיים. יש לרשום את הריבית הנומילית (על בסיס שנתי) במקום המסומן ולצידה תתקבל הריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי).

ט.ל.ח

מחשבון תרגום ריבית אפקטיבית לריבית נומינלית1

רשום את
הריבית האפקטיבית*
ריבית אפקטיבית באחוזים (%) ריבית נומינלית באחוזים (%)
הערה 1: מחושב על הלווואה הנפרעת בתשלומים חודשיים

מחשבון תרגום ריבית נומינלית לריבית אפקטיבית1

רשום את
הריבית הנומינלית*
ריבית נומינלית באחוזים (%) ריבית אפקטיבית באחוזים (%)
הערה 1: מחושב על הלווואה הנפרעת בתשלומים חודשיים