לקוחות וחשבונות מוגבלים

פניה בנושא חשבונות ולקוחות מוגבלים​​​​
  ​  לתשומת ליבך! 
לשאלות והפקת דו"חות בנושא נתוני  אשראי ניתן לפנות בטלפון 6194* או באמצעות אתר האינטנרנט​
 
​​​​​​​​​​​​​​

מידע חשוב

​מדריך מפורט בנושא חשבונות מוגבלים​

במדריך זה תוכלו לקבל מידע על סוגי ההגבלות, השלכותיהן ועוד.

על מדור חשבונות מוגבלים

מדור חשבונות מוגבלים שבפיקוח על הבנקים אחראי על ניהול מערכת מושכי שיקים ללא כיסוי, המנוהלת בבנק ישראל. זאת על פי הסמכויות שהוקנו לו בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981

המדור מרכז את כל המידע על הגבלת חשבונות בנק והגבלת לקוחות הנובעות מהחזרת שיקים ללא כיסוי על ידי הבנקים. וכן מרכז המדור את המידע על אזרחים וחברות שהוגבלו על ידי גופים נוספים מסיבות כדלהלן:

  • א. ​​​​חייבים שהוגבלו על ידי בתי משפט בהליכי פשיטת רגל.

ב. אזרחים שהוגבלו בהליכי הוצאה לפועל, במסגרת הליך איחוד תיקים או במסגרת הליכים משפטיים שננקטו בעניינם לצורך  גביית חובות.

ג. אזרחים שהוגבלו על ידי המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות במסגרת הליכי גביית חובות לרשויות ממשלתיות  ולגופים ותאגידים נוספים.

ד. מסרבי גט שהוגבלו על ידי בית דין רבני.

מידע נוסף על פעילות המדור מתפרסם בכל שנה בסקירה השנתית על מערכת הבנקאות בישראל, המפורסמת על ידי הפיקוח על הבנקים ומופיעה גם באתר בנק ישראל