תנאי שימוש

 

  1. הבנק מצהיר כי יעשה את מירב המאמצים כדי שהמידע יהיה זמין ואמין ככל שהנסיבות מאפשרות זאת; עם זאת אין הבנק מקבל על עצמו אחריות לפגמים במידע, לאי שידורו בזמן או לכל פגם אחר. מודגש כי השימוש במידע, הינו ללא תשלום. המשתמש לא יהיה זכאי לפיצוי עבור מידע שלא קיבל או מידע פגום מכל סוג שהוא.  
     
  2. הבנק לא יהיה אחראי לשימוש שייעשה במידע או לנזק ישיר או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש, לצד ג' או לכל אדם אחר בגין שימוש זה. הבנק לא יישא גם באחריות פלילית כלשהי בקשר לשימוש במידע, וזאת בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמא - 1981.

​ ​​​