מספר זהות
תאריך הנפקת ת.ז.
תאריך לידה
פרטי חשבון בנק שהוגבל במהלך שלוש השנים האחרונות מה זה אומר
אני מאשר שניתנה לי ההזדמנות לקרוא את תנאי השימוש באתר
{{firstName}}
{{lastName}}
מספר זהות
{{ID}}
הסטטוס שלך בבנק/ים
{{Status}}
מה זה אומר
תחילת סטטוס
{{StatusStart | date:'dd/MM/yyyy'}}
תחילת סטטוס
{{StatusStart | date:'dd/MM/yyyy'}}
סיום סטטוס
{{StatusEnd | date:'dd/MM/yyyy'}}
מספר תיק:
{{MisparCheshbon}}
גוף מגביל:
{{Magbil}}

(לתשומת ליבך: ההגבלה תכנס לתוקף ביום: {{StatusEndPlusOne | date:'d/M/yyyy'}})
חשבונות בגינם חלה ההגבלה חשבונות בגינם תחול ההגבלה מה זה אומר
לתשומת ליבך: ההגבלה תכנס לתוקף ביום: {{StatusEndPlusOne | date:'d/M/yyyy'}}
מספר חשבון סניף בנק סוג חשבון תאריך ההגבלה גוף מגביל מספר תיק סיבת ההגבלה
{{x.MISPAR_CHESHBON}} {{x.KOD_SNIF}} {{x.NAME_SHORT}} {{x.SUG_CHESHBON_DESC}} {{x.START_DATE | date:'dd/MM/yyyy'}} {{x.GUF_MAGBIL}} {{x.MISPAR_CHESHBON}} {{x.SIBAT_HAGBALA}}
{{x.MISPAR_CHESHBON}}
{{x.KOD_SNIF}}
{{x.NAME_SHORT}}
{{x.SUG_CHESHBON_DESC}}
{{x.START_DATE | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{x.GUF_MAGBIL}}
{{x.MISPAR_CHESHBON}}
{{x.SIBAT_HAGBALA}}
מספר חשבון
סניף
בנק
סוג חשבון
תאריך הגבלה
גוף מגביל
מספר תיק
סיבת הגבלה
חשבונות נוספים שהוגבלו חשבונות שהוגבלו חשבונות נוספים שיוגבלו חשבונות שיוגבלו מה זה אומר
מספר חשבון סניף בנק סוג חשבון תאריך ההגבלה סיבת ההגבלה
{{x.MISPAR_CHESHBON}} {{x.KOD_SNIF}} {{x.NAME_SHORT}} {{x.SUG_CHESHBON_DESC}} {{x.SIBAT_HAGBALA}}
מספר חשבון
סניף
בנק
סוג חשבון
תאריך הגבלה
סיבת הגבלה
{{x.MISPAR_CHESHBON}}
{{x.KOD_SNIF}}
{{x.NAME_SHORT}}
{{x.SUG_CHESHBON_DESC}}
{{x.START_DATE | date:'dd/MM/yyyy'}}
{{x.SIBAT_HAGBALA}}

כלים שימושיים