מחשבון מסלולי עמלות

שם הבנק עלות ללא מסלול עלות במסלול בסיסי עלות במסלול מורחב

 

מקרא:
העלות הנמוכה ביותר בבנק הרלבנטי
העלות הגבוהה ביותר בבנק הרלבנטי

  

(לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש):   
          
1) הפקדת מזומן
2) משיכת מזומן
3) הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
4) העברה או הפקדה לחשבון אחר
5) פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
6) הפקדת שיק (עד 20 שיקים)
7) תשלום שובר
8) פריטת מזומן
פעולות בערוץ ישיר
(פעולה שאינה נעשית על ידי פקיד):
     
1) זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
2) חיוב בכרטיס אשראי
3) הפקדת מזומן
4) משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
5) העברה או הפקדה לחשבון אחר
6) תשלום שובר
7) שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתה השביעית בחודש)
8) משיכת שיק
9) הפקדת שיק (עד 20 שיקים), לרבות באמצעות תיבת שירות
10) חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע 
 

(1) כל הסכומים הינם בש"ח.
(2) הסכומים מעודכנים על פי תעריפוני הבנקים נכון ליום 2/3/2022.
(3) ט.ל.ח.
(4) אישה מעל גיל 62 וגבר מעל גיל 67.