מערכת נתוני אשראי

בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו - 2016 בנק ישראל פועל להקמה ולהפעלה של מערכת נתוני אשראי בישראל הכוללת מאגר נתוני אשראי מרכזי.

המאגר יסייע להגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, ירחיב את הנגישות לאשראי, יאפשר הרחבת המידע העומד לרשות נותני האשראי בבואם להעריך את רמת סיכון האשראי של הלקוח, ויהווה בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו, לרבות לצורכי מחקר מאקרו כלכלי ופיתוח כלי מדיניות אפקטיביים.

בנק ישראל יפעל בשיתוף עם משרדי המשפטים והאוצר לאסדרת השוק באמצעות התקנת תקנות, פרסום הוראות, גיבוש הליכי רישוי ופיקוח.


​ ​ רישוי לשכות -  להלן רשימת החברות שקיבלו עד כה אישור עקרוני לקבלת רישיון שירות נתוני אשראי לפי חוק נתוני אשראי, מהממונה על שיתוף בנתוני אשראי:
בי.די.איי.-קופאס בע"מ, די אנד בי החברה לנתוני אשראי בע"מ, פינסקור אנליטיקס בע"מ, מינופים קרדיט בע"מ וקו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​