מערכת המטבע הישראלי

שטרי כסף ומעות הם אחד מסמלי הריבונות של המדינה.
עיצוב השטרות מבטא זיקה אל ארץ ישראל ועם ישראל. רוב השטרות מציגים סיפור על אישים, מקומות או אירועים הקשורים בתולדות העם והמדינה.
התמורות הכלכליות החלות במשק משפיעות על כמות הסדרות והשטרות שהונפקו...להמשך

מערכת המטבע הישראלי 

מ-17 באוגוסט 1948:
לירה ישראלית אחת = 1000 מיל.

מ-24 בדצמבר 1948:
לירה ישראלית אחת = 1000 פרוטות.

מ-1 בינואר 1960:
לירה ישראלית אחת = 100 אגורות.
מ-24 בפברואר 1980:
שקל אחד = 10 לירות ישראליות
שקל אחד = 100 אגורות חדשות
אגורה חדשה אחת = 10 אגורות

מ-4 לספטמבר 1985:
שקל חדש אחד = 100 אגורות
שקל חדש אחד = 1000 שקלים
אגורה אחת = 10 שקלים
 
 
  

​​​​​​