מטבעות זיכרון בהנפקת הבנק

הנפקת מטבעות זיכרון - בהיותו המנפיק היחידי של הילך חוקי בישראל הבנק מנפיק גם מטבעות זיכרון, מדי שנה בשנה ולרגל אירועים מיוחדים. הנגיד קובע את צורתם של מטבעות הזיכרון והמטבעות המיוחדים באישור​

המועצה המינהלית והממשלה (כאמור בסעיף 43 לחוק), ולשם כך הוא נעזר בוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זכרון. המטבעות עשויים כסף או זהב, ומשווקים לאספנים בארץ ובעולם ולציבור באמצעות חברה משווקת.

בהתאם לסעיף 43(א) לחוק בנק ישראל התש"ע-2010 שיווק מטבעות הזיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נומיסמטים אחרים המונפקים על ידי בנק ישראל (להלן: המטבעות) יינתן לחברה שתמונה על ידי שר האוצר,  בהסכמת הנגיד/ה.

בהתאם להוראות החוק, מינה שר האוצר, מר משה כחלון, בהסכמת הנגידה, ד"ר קרנית פלוג, את  החברה הישראלית למדליות ומטבעות בע"מ (ח.פ. 510298573) יחד עם חברת ג.ר.א.ס עיצובים ושילובים בע"מ (ח.פ. 511567059) כמשווקות שאינן בלעדיות  של מטבעות זיכרון, מטבעות מיוחדים ופריטים נומיניסטים, בהנפקת בנק ישראל, שהם הילך חוקי בישראל

 

המבקש להתמנות כמשווק של מטבעות זיכרון נדרש להגיש את מסמכי הבקשה המופיעים בלינק הבא:

מסמכי בקשה לשיווק מטבעות זיכרון בהנפקת בנק ישראל

בהגשת טופס זה על נספחיו מצהיר המגיש (להלן: המבקש) על הסכמתו לכל תנאי אישור השיווק ולכל האמור במסמכי הבקשה, לרבות כל תנאי הסכם המסגרת (על נספחיו) והשיקולים והנלקחים בחשבון באישור הבקשה על ידי משרד האוצר ובנק ישראל (להלן המזמין) והוא מאשר כי אין לו הסתייגות לגביהם. 

 

 

 

​​​​
 • רות בשדה בועז
 • רות בשדה בועז
 • רכבת לירושלים
 • חקלאות מדברית_10
 • חקלאות מדברית
 • שנים עשר המרגלים_2 שח
 • שנים עשר המרגלים
 • טחנת הרוח
 • אומת החדשנות_1
 • אומת החדשנות
 • יצחק ורבקה צד ערך 2018
 • יצחק ורבקה צד נושא 2018
 • בוליון הקארדו צד נושא 2018
 • שבעים למדינת ישראל -2018 -ערך
 • 70 שנה למדינת ישראל צד נושא
 • אדם וחווה 2017 צד ערך
 • אדם וחווה 2017 צד נושא
 • שחייה כסף קשוט צד הערך
 • שחייה כסף קשוט צד הנושא
 • בוליון מוזיאון ישראל צד ער
 • איחוד ירושלים 2017 צד ערך
 • איחוד ירושלים צד נושא 2017
 • שמשון בבית הפלשטים צד הגב
 • שמשון בבית הפלשטים
 • Solar Energy NIS
 • Solar Energy NIS 2 Reverse (1)
 • עבדת 10 שח 2015
 • עבדת 10 שח צד נושא
 • שמורת החולה 2 שח 2014
 • שמורת החולה 2014
 • סולם יעקב 10 שח 2014
 • סולם יעקב זהב 2014
 • תל חצור צד נושא כסף
 • תל חצור ערך כסף
 • חורבה - צד ערך
 • חורבה - צד נושא
 • מפעל המים 2 שח 2014
 • `מפעל המים 2014
 • מטבע "נהר הירדן", התשע"ד- 2013, צד הערך
 • מטבע "נהר הירדן", התשע"ד- 2013, צד הנושא
 • מטבע "דוד מנגן לשאול", התשע"ד- 2013, צד הערך
 • מטבע "דוד מנגן לשאול", התשע"ד- 2013, צד הנושא
 • מטבע בסדרת גביע העולם בכדורגל, "ברזיל-2014", התשע"ג, 2013 צד הערך
 • מטבע בסדרת גביע העולם בכדורגל, "ברזיל-2014", התשע"ג, 2013
 • מטבע יום העצמאות ה-65 - "60 שנה לייסוד יד ושם", התשע"ג-2013, צד הערך
 • מטבע יום העצמאות ה-65 - "60 שנה לייסוד יד ושם", התשע"ג-2013, צד הנושא
 • מטבע בוליון "היכל הספר" - התשע"ג - 2013, צד הערך
 • מטבע בוליון בסדרה "ירושלים של זהב" - צד הנושא
 • "שונית האלמוגים - אילת" התשע"ג - 2012, צד הערך
 • "שונית האלמוגים - אילת", התשע"ג 2012, צד הנושא
 • מטבע "דניאל בגוב האריות", התשע"ב-2012, צד הערך
 • מטבע "דניאל בגוב האריות", התשע"ב-2012, צד הנושא
 • מטבע בסדרה "אתרי מורשת עולמית" - "תל מגידו", התשע"ב-2012, צד הנושא
 • מטבע בוליון "מנורת הכנסת", התשע"ב-2012, צד הערך
 • מטבע בוליון "מנורת הכנסת", התשע"ב-2012, צד הנושא
 • מטבע יום העצמאות ה-64 "הכנרת", התשע"ב-2012, צד הערך
 • מטבע יום העצמאות ה-64 - "הכנרת", התשע"ב-2012, צד הנושא
 • מטבע בסדרה "חתני פרס נובל" - "יצחק רבין", התשע"ב-2011, צד הערך
 • מטבע בסדרה "חתני פרס נובל" - "יצחק רבין", התשע"ב-2011, צד הנושא
 • מטבע "ויעל אליהו בסערה השמים", התשע"ב-2011, צד הערך
 • מטבע "ויעל אליהו בסערה השמים", התשע"ב-2011, צד הנושא
 • מטבע לציון אולימפיאדת לונדון 2012, התשע"א 2011, צד הערך
 • מטבע לציון אולימפיאדת לונדון 2012, התשע"א 2011, צד הנושא
​מטבעות נוספים ניתן לראות באתר החברה הישראלית למדליות ולמטבעות בע"מ.