וועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון

 

הרכב הוועדה
 
הוועדה מייעצת לנגיד/ה בכל הקשור לבחירת הנושאים, המוטיבים והעיצוב של שטרי הכסף, המעות ומטבעות הזיכרון, וחבריה מתמנים בידי הנגיד/ה. עם חבריה נמנים מומחים בתחומי המשפט, הארכיאולוגיה, הנומיסמטיקה, האמנות, החינוך, המקרא ועוד, וכן עיתונאים, אדריכלים ומעצבים. הוועדה פועלת ב​התנדבות ובראשה עומד שופט בית המשפט העליון בדימוס מר יעקב טירקל.
 
החברים המכהנים הם:
השופט בדימוס יעקב טירקל, יו"ר
מר גדעון לרמן
גב' גילה אשרת
מר דב גניחובסקי
    מר דוד קרויאנקר
    פרופ' דוד רוזנטל
פרופ' דנה אריאלי
גב' זהבה בנימין
פרופ' חביבה פדיה
ד"ר יואב פרחי
פרופ' מחמוד גנאים
גב' מרב ניר
מר נביל נאסר - אלדין
מר שמואל ילמה
נציגי החברה המשווקת ונציגים נוספים מטעמה, משתתפים בישיבות הוועדה כמשקיפים.
לצד הוועדה פועלת ועדת משנה, מקרב חברי המליאה. ועדת המשנה מסייעת למחלקת המטבע בהנחיית האמנים להכנת העיצוב הסופי של המטבע או השטר, בכפיפות להחלטות ועדת המליאה. חבריה הם מר גדעון לרמן, פרופ' דנה אריאלי,גב' זהבה בנימין, ד"ר יואב פרחי וגב' מרב ניר.​