התופעה של זיוף אמצעי תשלום קיימת מיום המצאת המטבע ומאבק מתמיד ניטש בין רשויות החוק לבין הזייפנים. כדי להקשות על הזייפנים משולבים בשטרות הסדרה החדשה סימני ביטחון מתקדמים המיוצרים בטכנולוגיות שונות. סימני הביטחון משותפים לכל השטרות ותוכלו לראותם, לחוש אותם בידיכם, או לגלותם בעת הטיית השטר. נוסף על כך, שטרות הסדרה החדשה נבדלים זה מזה בצבע ובאורך והם כוללים סימנים ייעודיים שיסייעו לעיוורים ולבעלי לקויות ראייה להבחין בין עריכי השטרות בצורה טובה ובטוחה יותר מבעבר. ראוי שהציבור יכיר את סימני הביטחון, ויבדוק כל שטר שמגיע לידיו כדי לוודא שאינו מזויף. חשוב לזהות מספר סימני ביטחון, ולא להסתפק בבדיקה של סימן אחד בלבד.
100100
2020
5050

1. הערך הנקוב בצבע מוזהב מתכתי (foil)

בשטר שזויף באמצעות מכונת צילום לא מופיע הגוון המוזהב המתכתי.

2. מספרים זעירים (micronumbers)

הערך הנקוב של השטר מופיע בספרות זעירות, מספר פעמים, על גבי הערך הנקוב המוזהב המתכתי.
בשטר מזויף הספרות הזעירות מטושטשות או שאינן מופיעות כלל.

3. חלון שקוף וצבע מתחלף (Transparent window)

שני מגיני דוד, חופפים חלקית. אחד מהם שקוף, ובמרכזו צרוב המספר 20; האחר – צבעו מתחלף בין ירוק לסגול כשמטים את השטר.
מופיע רק בשטר הפולימר.

4. השתקפות (Reflection)

דיוקן מוקטן של משה שרת; הדיוקן משתקף כשמציגים את השטר מול האור.
מופיע רק בשטר הפולימר.

5. חירור זעיר (Micro-perforation)

המספר 20 בחירור זעיר; ניתן להבחין בו כשמציגים את השטר מול האור.
מופיע רק בשטר הפולימר.

6. דיו בולטת (intaglio)

הדיוקן והטקסט מודפסים בדיו בולטת. ניתן לחוש בדיו הבולטת בהעברת אצבע.
בשטר מזויף הדיו אינו בולטת.

7. סימן סמוי (latent image)

סימן בצורת משולש המשתלב בעיצוב. המשולש מתגלה ונעלם חליפות כשמנענעים את השטר.
בשטר מזויף המשולש נותר קבוע.

8. דיו המשנה צבע (optical variable ink)

ריבועים קטנים, מסודרים בצורת משולש, ומודפסים בדיו אשר משנה את צבעו כשמנענעים את השטר.
בשטר מזויף המרובעים אינם משנים צבע.

9. טקסט זעיר (microtext)

ניתן לקריאה בעזרת זכוכית מגדלת או אף בלעדיה.
בשטר מזויף אותיות הטקסט אינן חדות ולעיתים הטקסט אינו קריא.

10. דיו שקוף (iriodin)

הערך הנקוב מופיע בספרות גדולות ומודפס בדיו שקוף. הספרות מתגלות ונעלמות חליפות כשמנענעים את השטר.
בשטר מזויף הספרות נותרות קבועות.

11. מספר סודר (u.v. serial number)

בצבע שחור. המספר זוהר כאשר מקרינים עליו אור אולטרא-סגול (.u.v) ממנורה מיוחדת (סימן לקופאים).
בשטר מזויף המספר אינו זוהר.

1. הערך הנקוב בצבע מוזהב מתכתי (foil)

בשטר שזויף באמצעות מכונת צילום לא מופיע הגוון המוזהב המתכתי.

2. מספרים זעירים (micronumbers)

הערך הנקוב של השטר מופיע בספרות זעירות, מספר פעמים, על גבי הערך הנקוב המוזהב המתכתי.
בשטר מזויף הספרות הזעירות מטושטשות או שאינן מופיעות כלל.

3. סימן מים (watermark)

בצורת דיוקן הזהה לדיוקן שעל השטר, ובסמוך לו עיגול קטן בו נתונה האות הראשונה בשם בעל הדיוקן. כשהשטר מוצג מול האור משתקפים הדיוקן, העיגול והאות משני צידיו.
בשטר מזויף אין השתקפות או שהיא משובשת.

4. התלכדות צורות (see-through)

משולש קטן מודפס בכיוונים מנוגדים משני צדי השטר. כשהשטר מוצג מול האור, מתלכדים המשולשים לצורת מגן דוד מדויק.
בשטר מזויף ההתלכדות אינה מדויקת ומגן הדוד יראה משובש.

5. חוט ביטחון (security thread)

מושחל בתוך הנייר. החוט נראה בבירור משני צידי השטר כשמציגים את השטר מול האור.
בשטר מזויף החוט אינו קיים או שיש דימוי לחוט.

6. דיו בולטת (intaglio)

הדיוקן, הטקסט והסימן לעיוורים מודפסים בדיו בולטת. ניתן לחוש בדיו הבולטת בהעברת אצבע.
בשטר מזויף הדיו אינו בולט.

7. סימן סמוי (latent image)

סימן בצורת משולש המשתלב בעיצוב. המשולש מתגלה ונעלם חליפות כשמנענעים את השטר.
בשטר מזויף המשולש נותר קבוע.

8. דיו המשנה צבע (optical variable ink)

ריבועים קטנים, מסודרים בצורת משולש, ומודפסים בדיו אשר משנה את צבעו כשמנענעים את השטר.
בשטר מזויף המרובעים אינם משנים צבע.

9. טקסט זעיר (microtext)

ניתן לקריאה בעזרת זכוכית מגדלת או אף בלעדיה.
בשטר מזויף אותיות הטקסט אינן חדות ולעיתים הטקסט אינו קריא.

10. דיו שקוף (iriodin)

הערך הנקוב מופיע בספרות גדולות ומודפס בדיו שקוף. הספרות מתגלות ונעלמות חליפות כשמנענעים את השטר.
בשטר מזויף הספרות נותרות קבועות.

11. מספר סודר (u.v. serial number)

בצבע שחור. המספר זוהר כאשר מקרינים עליו אור אולטרא-סגול (.u.v) ממנורה מיוחדת (סימן לקופאים).
בשטר מזויף המספר אינו זוהר.

12. הסימנים לעיוורים (signs for the blind)

הסימנים מודפסים בדיו בולט (intaglio). ניתן לחוש בדיו הבולט בהעברת אצבע.
בשטר מזויף הסימנים אינם בולטים.

1. הדיוקן השקוף

סימן מים בצורת דיוקן זהה לדיוקן שעל השטר ולצדו הערך הנקוב. החזיקו את השטר מול האור וודאו שהדיוקן והערך הנקוב משתקפים בו.

2. הערך המנוקב

ערך השטר (50) מנוקב בחלקו העליון של השטר בחורים זעירים. החזיקו את השטר מול האור וודאו כי אתם מבחינים בו.

3. חוט חלון

חוט הביטחון, בגוון ירוק, שזור במצע השטר ונגלה בשלושה "חלונות" בגב השטר. החזיקו את השטר מול האור וודאו כי הדיוקן והערך הנקוב מופיעים בחלונות בבירור. בהטיית השטר ישנה החוט גוון.

4. הדיו הבולטת

הדיוקן, חתימת הנגיד, השנה העברית והלועזית, הטקסטים בשלוש השפות, וכן הסימן הייעודי לעיוורים בשולי השטר, מודפסים בדיו בולטת. העבירו אצבע על פרטים אלה, המודפסים משני צדי השטר, ותוכלו לחוש בדיו הבולטת.

5. הפס הזוהר

פס שקוף וזוהר משולב לרוחב השטר, לצד הדיוקן. הטו את השטר בכיוונים שונים, וודאו כי על גבי הפס מופיעים ונעלמים לסירוגין סמל המנורה והערך הנקוב.

6. הספר המוזהב

פרט עיצובי בצורת "ספר פתוח ומוזהב". הטו את השטר קדימה ואחורה וודאו כי ה"ספר" משנה את צבעו מזהב לירוק. במקביל תוכלו לראות קו אופקי נע מעלה ומטה על פני ה"ספר".

7. סימנים לעיוורים ולבעלי לקויות ראייה

  • הקווים שבשוליים - על כל שטר מודפסים צמדי קווים, ומספרם גדל ככל שערך השטר עולה. צמדי הקווים ממוקמים בשוליים התחתונים, משמאל ומימין, ואפשר לחוש בהם באמצעות האצבעות.
  • אורך שונה לכל שטר - שטרות הסדרה החדשה נבדלים באורך. בין שטר לשטר קיים הפרש של 7 מ"מ.
  • ספרות הערך הנקוב - ספרות גדולות וכהות מודפסות בדיו בולטת על רקע בהיר, וספרות בהירות מודפסות על רקע כהה.
  • צבע שטר - לכל שטר צבע שליט ודומיננטי.

8. המנורה המתלכדת

8.00 "מנורה" בעלת שבעה קנים מודפסת בכיוונים מנוגדים, משני צדי השטר. החזיקו את השטר מול האור וודאו כי קני המנורה, משני צדי השטר, מתלכדים במדויק ויוצרים "מנורה" מושלמת.

9. טקסט זעיר ומספרים זעירים

הערך הנקוב בספרות זעירות, המילים "בנק ישראל" ושיר שלם בטקסט זעיר משולבים בעיצוב השטר. תוכלו להבחין בפרטים אלו באמצעות זכוכית מגדלת, או אף בלעדיה.

10. הסימן הסמוי

הערך הנקוב מודפס בדיו שקופה ובולטת וניתן לחוש בו באמצעות האצבעות. הספרות מתגלות ונעלמות חליפות כאשר מנענעים את השטר או כאשר מביטים בו בגובה העיניים.

11. סימנים אולטרה-סגוליים (U.V)

במצע השטר ובדיו משולבים מספר פרטים המתגלים וזוהרים תחת תאורה אולטרה-סגולה בלבד: •סיבים זוהרים, בצבעי צהוב-אדום-ירוק בכל אחד מהסיבים, המפוזרים אקראית במצע השטר; •חוט הביטחון זוהר בצבע כחול; •הערך הנקוב זוהר בצבע צהוב; •הטקסט העברי זוהר בצבע צהוב; •שניים מקני ה"מנורה המתלכדת", זוהרים בצבע ירוק; •המספר הסודר השחור זוהר בצבע ירוק;
מהם סימני הביטחון הייחודיים לשטר הפולימר ?
חלון שקוף – שני מגיני דוד, חופפים חלקית. אחד מהם שקוף, ובמרכזו צרוב המספר 20; האחר – צבעו מתחלף בין ירוק לסגול כשמנענעים את השטר
חירור זעיר – המספר 20 בחירור זעיר; ניתן להבחין בו כשמציגים את השטר מול האור
השתקפות – דיוקן מוקטן של משה שרת; הדיוקן משתקף כשמציגים את השטר מול האור
שלוש התשובות הראשונות נכונות
מהו מספרם הכולל של סימני הביטחון, בשטר הפולימר?
4
7
9
11
מהו המספר המינימלי של סימני הביטחון שמומלץ לבדוק בכל שטר?
1
2
3
4
מהו מספר סימני הביטחון בשטר הפולימר שניתן לבדקם באמצעות ראייה בלבד?
1
3
5
7
מהו מספר סימני הביטחון בשטר הפולימר שניתן לבדקם באמצעות מגע בלבד?
1
2
3
5
מהו מספר סימני הביטחון בשטר הפולימר שניתן לבדקם באמצעות הטיית השטר?
1
3
5
7
מהו מספרם הכולל של סימני הביטחון, לרבות סימן הזיהוי לעיוורים, בשטרות הנייר?
4
8
10
12
מהו המספר המינימלי של סימני הביטחון שמומלץ לבדוק בכל שטר?
1
2
3
4
מהו מספר סימני הביטחון בשטרות הנייר שניתן לבדקם באמצעות ראייה בלבד?
1
3
5
7
מהו מספר סימני הביטחון בשטרות הנייר שניתן לבדקם באמצעות מגע בלבד?
2
4
6
8
מהו מספר סימני הביטחון בשטרות הנייר שניתן לבדקם באמצעות הטיית השטר?
1
3
5
7
אין שאלות נוספות.