פניות הציבור ובירורים

לפניות בכתב- כתובתנו: בנק ישראל, ת"ד 780, ירושלים, 91007

או במייל: Contact_currency@boi.org.il

טלפון: 02-6552879/4

פקס: 02-6552743​​