מידע על שטר הפולימר

במסגרת הפעולות לשדרוג השטרות במחזור הנפיק בנק ישראל ב-13 באפריל 2008, לראשונה, שטר מפולימר בעריך 20 ש"ח. שטר זה יהלך במחזור במקביל לשטרות מנייר.
עיצובו של השטר מפולימר זהה לעיצובו של השטר מנייר באותו עריך, פרט לשינויים קלים בסימני הביטחון. הבולט שבהם הוא חלון שקוף, המאפיין שטרות מפולימר, ומשמש סימן ביטחון קל לשימוש בידי הציבור.
הפולימר הוא חומר מעין-פלסטי, המקנה לתעשיית השטרות יתרונות חשובים, שאחד מהם הוא עמידות גבוהה המאריכה את חיי השטרות. השימוש בפולימר הולך וגובר בעולם. ייצור השטר מפולימר ישפר אפוא את עמידותו של השטר ויאריך את חייו.

 
 

סרטון הסברה סימני ביטחון בשטר הפולימר