02/04/2017 | לקראת השקתם של שני העריכים הבאים בסדרת השטרות החדשה ממשיך בנק ישראל לפעול על מנת להבטיח מוכנות של מכונות הממכר ומכשירי המשיכה השונים במשק. ... המשך הכתבה בנושא "עושים סדר בשטרות לקראת הפסח" - בנק ישראל נערך להשקת השטרות החדשים בעריכים 20 ₪ ו- 100 ₪ ...
27/08/2018 | ב-2017 השלימה מחלקת המטבע את השקת סדרה ג' של השקל החדש - ”סדרת המשוררים", עם השקת השטרות בעריכים 20 ו-100 ₪. עד ה-30 ביוני 2018 הוחלפו 78% מהשטרות הישנים.... המשך הכתבה בנושא הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2017 ...
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​