27/08/2018 | ב-2017 השלימה מחלקת המטבע את השקת סדרה ג' של השקל החדש - ”סדרת המשוררים", עם השקת השטרות בעריכים 20 ו-100 ₪. עד ה-30 ביוני 2018 הוחלפו 78% מהשטרות הישנים.... המשך הכתבה בנושא הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2017 ...
24/07/2019 | מחלקת המטבע הובילה שורה של מהלכים ויוזמות לקידום חדשנות במערכת המטבע בישראל, לרבות הטמעת מערכות טכנולוגיות מתקדמות לניהול וניתוח מידע, קידום ההסדרה, שיפור ... המשך הכתבה בנושא הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2018 ...
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​