27/01/2021 | הוספת חתימת הנגיד, פרופ' אמיר ירון על שטרות ה-100 ₪ וה-200 ₪ בימים הקרובים, יופצו לציבור לראשונה שטרות הנושאים את חתימתו של הנגיד המכהן, הפרופ' אמיר ירון ... המשך הכתבה בנושא הוספת חתימת הנגיד, פרופ' אמיר ירון על שטרות ה-100 ₪ וה-200 ₪ ...
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​