שאלות ותשובות

האם ניתן עוד להחליף שטרות ומעות מסדרות קודמות?

לא ניתן עוד להחליף שטרות ומעות מסדרות קודמות לסדרה הנוכחית שהינה סדרה ב' של השקל החדש.​