קטלוג שטרות ומעות מהעבר

סדרת בנק אנגלו-פלשתינה, התש"ח - 1948

שטרות ומטבעות הם לא רק אמצעי תשלום; הם סמל לריבונות. כשישבו אבות היישוב על מדוכת הקמתה של מדינה חדשה, היה עליהם לקבוע לה גם מטבע. כיוון ששמה של המדינה טרם נקבע, התעוררה השאלה, מה יודפס על השטרות? לא ניתן להדפיס את השטרות בארץ ישראל - הן משום שהמנדט הבריטי טרם תם והן בשל העדר הרמה הטכנית הדרושה. עם זאת היה ברור, שמדפיס בעל מוניטין בחו"ל לא ידפיס כסף למדינה שאינה קיימת... לאחר שכנוע, השיג מר ז' הופיין, יו"ר מועצת המנהלים של בנק אנגלו - פלשתינה, את הסכמת חברת "אמריקן בנקנוט קו'" בניו יורק להדפיס שטרות אלה.

 

כדי לעקוף את הצורך באישור מחלקת המדינה האמריקאית להדפסת שטרות של מדינות זרות לא צוין על השטרות שהוזמנו, כי הם הילך חוקי. המילים "מטבע חוקית לתשלום כל סכום שהוא" הוטבעו עליהם לאחר מכן בנפרד. כמן כן נמנעה החברה המדפיסה מציון שמה על השטרות. עיצוב השטרות התבסס על קישוטים ("רוזטות"), שהיו קיימים אצל המדפיסים, מהן ששימשו לשטרות של סין!

מאחר שבעת הזמנת השטרות טרם נודעו שמה של המדינה, ושם המטבע שלה, נכתבו על השטרות המילים "לירה ארץ ישראלית", המטבע המנדטורי.

השטרות הגיעו ארצה בחשאי ביולי 1948. ביום 17.8.1948 חוקקה הממשלה חוק, שהכריז על שטרות אלה כהילך חוקי, והם הוכנסו למחזור ב- 18.8.1948. ​

500 מיל500 מיל
​המידות: 148 X 72 מ"מ.​
הצבע השליט​: אפור-ורוד.
צד הפנים:​

​ציורים ביטחוניים; המילים "500 מיל" ו"בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ" בעברית ובאנגלית.

צד הגב:​

ציורים ביטחוניים; המילים "500 מיל" ו"בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ" בערבית ובאנגלית.

צבע המספור​: אדום.
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.
תאריך ההנפקה​: 18 באוגוסט 1948.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 23 ביוני 1952.
1 לירה א"י1 לירה א"י
​המידות: 150 X 75 מ"מ.
הצבע השליט​: תכלת ירקרק.
צד הפנים:​

ציורים ביטחוניים; המילים "לירה א"י אחת" ו"בנק אנגלו - פלשתינה בע"מ" בעברית ובאנגלית.

צד הגב:​

ציורים ביטחוניים; המילים "לירה א"י אחת" ו"בנק אנגלו - פלשתינה בע"מ" בערבית ובאנגלית.

צבע המספור​: אדום.
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.
תאריך ההנפקה​: 18 באוגוסט 1948.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 23 ביוני 1952.
5 לירות א"י5 לירות א"י
​המידות: 105 X 68 מ"מ.
הצבע השליט​: חום.
צד הפנים:​

​ציורים ביטחוניים; המילים "חמש לירות א"י" ו"בנק אנגלו - פלשתינה בע"מ" בעברית ובאנגלית.

צד הגב:​

ציורים ביטחוניים; המילים "חמש לירות א"י" ו"בנק אנגלו - פלשתינה בע"מ" בערבית ובאנגלית.

צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.
תאריך ההנפקה​: 18 באוגוסט 1948.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 23 ביוני 1952.
10 לירות א"י10 לירות א"י
​המידות: 150 X 80 מ"מ.​
הצבע השליט​: אדום.
צד הפנים​:

​ציורים ביטחוניים; המילים "עשר לירות א"י" ו"בנק אנגלו - פלשתינה בע"מ" בעברית ובאנגלית.

צד הגב:​

ציורים ביטחוניים; המילים "עשר לירות א"י" ו"בנק אנגלו - פלשתינה בע"מ" בערבית ובאנגלית.

צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.
תאריך ההנפקה​: 18 באוגוסט 1948.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 23 ביוני 1952.
50 לירות א"י50 לירות א"י
​המידות: 150 X 80 מ"מ.​
הצבע השליט:​ אדום.
צד הפנים:​

​ציורים ביטחוניים; המילים "עשר לירות א"י" ו"בנק אנגלו - פלשתינה בע"מ" בעברית ובאנגלית.

צד הגב:​

ציורים ביטחוניים; המילים "עשר לירות א"י" ו"בנק אנגלו - פלשתינה בע"מ" בערבית ובאנגלית.

צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.
תאריך ההנפקה​: 18 באוגוסט 1948.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 23 ביוני 1952.

סדרת בנק לאומי לישראל, התשי"ב - 1952

ב - 1.5.1951 הועברו כל הנכסים וההתחייבויות של "בנק אנגלו - פלשתינה" לחברה חדשה בשם "בנק לאומי לישראל בע"מ", והיה אפוא צורך להנפיק סדרת שטרות חדשה. הונפקו שטרות שדמיונם הרב לאלה של סדרת אנגלו - פלשתינה והצבע שונה רק בחלקם. המטבע נקרא: "לירה ישראלית".
החלפת המטבע בוצעה ביוני 1952, ולוותה במילווה חובה בן 10 אחוזים על המזומנים וחשבונות עובר ושב. ​

500 פרוטה500 פרוטה
​המידות: 148 X 72 מ"מ.​
הצבע השליט​: ירוק - זית - תכלת.​
צד הפנים:​ ​ציורים ביטחוניים; המילים "500 פרוטה" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בעברית.
צד הגב:​ ציורים ביטחוניים; המילים "חמש מאות פרוטה " ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בערבית ובאנגלית.​
צבע המספור​: אדום.​
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.​
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.​
תאריך ההנפקה​: 9 ביוני 1952.​
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 7 בפברואר 1961.​
1 לירה ישראלית1 לירה ישראלית
​המידות: 150 X 75 מ"מ.​
הצבע השליט​: ירוק - ורוד.​
צד הפנים:​ ​ציורים ביטחוניים; המילים "לירה ישראלית אחת" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בעברית.
צד הגב:​ ציורים ביטחוניים; המילים "לירה ישראלית אחת" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בערבית ובאנגלית.​
צבע המספור​: שחור.​
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.​
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.​
תאריך ההנפקה​: 9 ביוני 1952.​
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 7 בפברואר 1961.​
5 לירות ישראליות5 לירות ישראליות
​המידות: 155 X 80 מ"מ.​
הצבע השליט​: אדום-חום.
צד הפנים:​

​ציורים ביטחוניים; המילים "חמש לירות ישראליות" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בעברית.

צד הגב:​

ציורים ביטחוניים; המילים "חמש לירות ישראליות" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בערבית ובאנגלית.

צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.
תאריך ההנפקה​: 9 ביוני 1952.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 7 בפברואר 1961.
10 לירות ישראליות10 לירות ישראליות
​המידות: 155 X 80 מ"מ.​
הצבע השליט​: אפור-ורוד.
צד הפנים:​

​ציורים ביטחוניים; המילים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בעברית.

צד הגב:​

ציורים ביטחוניים; המילים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בערבית ובאנגלית.

צבע המספור​: אדום.
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.
תאריך ההנפקה​: 9 ביוני 1952.
תאריך הביטול כהילך חוקי:​ 7 בפברואר 1961.
50 לירות ישראליות50 לירות ישראליות
​המידות: 160 X 85 מ"מ.​
הצבע השליט​: חום-ירוק.
צד הפנים:​

​ציורים ביטחוניים; המילים "חמשים לירות ישראליות" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בעברית.

צד הגב:​

ציורים ביטחוניים; המילים "חמשים לירות ישראליות" ו"בנק לאומי לישראל בע"מ" בערבית ובאנגלית.

צבע המספור​: אדום.
החתימות:​ ז' הופיין וא' ברט.
העיצוב:​ אמריקן בנקנוט קו', ניו-יורק.
תאריך ההנפקה​: 9 ביוני 1952.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 7 בפברואר 1961.

סדרה א' של הל"י - סדרת הנופים, התשט"ו - 1955

ביזמת הנגיד הראשון, דוד הורוביץ, ובסיועה של ועדה מיוחדת בראשות ז' הופיין, יו"ר מועצת המנהלים של בנק לאומי לישראל בע"מ, הוכנה סדרת שטרות חדשה; זאת, במסגרת הסמכויות שניתנו לבנק על פי חוק בנק ישראל.
לקישוט השטרות בחרה הועדה נופים בארץ, ולשם עיצובם הוזמנו גרפיקאים אמנים של בית הדפוס הגדול לשטרות בלונדון, "תומס דה לה רו". גב השטרות עוטר בציורים מופשטים.
ארבעה שטרות הוכנסו בהדרגה למחזור מאוגוסט עד אוקטובר 1955. החמישי הונפק ב- 1957.

 

500 פרוטה500 פרוטה
​המידות: 130 X 72 מ"מ.​
הצבע השליט​: אדום.
צד הפנים:​

​שרידי בית הכנסת העתיק בברעם שבגליל העליון; המילים "500 פרוטה" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

ציור מופשט; המילים "500 פרוטה" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסות רקפות.​
צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין.
העיצוב:​ אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון.
השנה:​ התשט"ו - 1955.​
תאריך ההנפקה​: 4 באוגוסט 1955.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
1 לירה ישראלית1 לירה ישראלית
​המידות: 135 X 72 מ"מ.​
הצבע השליט​: כחול.
צד הפנים:​

​נוף הגליל העליון; המלים "לירה ישראלית אחת" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

ציור מופשט; המלים "1 ל"י" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסות כלניות.​
צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין.
העיצוב:​ אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון.
השנה:​ התשט"ו - 1955.​
תאריך ההנפקה​: 27 באוקטובר 1955.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
5 לירות ישראליות5 לירות ישראליות
​המידות: 140 X 78 מ"מ.​
הצבע השליט​: חום.
צד הפנים:​

​נוף הנגב, וברקע - התיישבות וציוד לעבודת אדמה; המלים "חמש לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

ציור מופשט; המלים "5 ל"י" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסים אירוסים.​
צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין.
העיצוב:​ אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון.
השנה:​ התשט"ו - 1955.​
תאריך ההנפקה​: 27 באוקטובר 1955.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
10 לירות ישראליות10 לירות ישראליות
​המידות: 150 X 82 מ"מ.​
הצבע השליט​: ירוק.
צד הפנים:​

​נוף העמק, וברקע - יישובים ושדות מעובדים; המלים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

ציור מופשט; המלים "10 ל"י" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסים צבעונים.​
צבע המספור​: שחור. אדום (יוני 1958).
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין.
העיצוב:​ אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון.
השנה:​ התשט"ו - 1955.​
תאריך ההנפקה​: 4 באוגוסט 1955.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
50 לירות ישראליות50 לירות ישראליות
​המידות: 160 X 87 מ"מ.​
הצבע השליט​: כחול.
צד הפנים:​

​הדרך העולה לירושלים; המלים "חמשים לירות ישראלית" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

ציור מופשט; המלים "50 ל"י" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: מנורת סמל המדינה, ועליה מודפסים פרחי הרדוף.​
צבע המספור:​ שחור. אדום (מאי 1960).
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת ז' הופיין.
העיצוב:​ אמנים מ"תומס דה לה רו", לונדון.
השנה:​ התשט"ו - 1955.​
תאריך ההנפקה​: 19 בספטמבר 1957.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.

סדרה ב' של הל"י - סדרת הדמויות, התשי"ט - 1959

הציורים המופשטים של סדרה א' לא נשאו חן בעיני הציבור. משגברה הביקורת, החליט הנגיד על הנפקת סדרה חדשה, והקים ועדה ציבורית שתקבע את אופיה. הוועדה בחרה בדמויות מחיי היום יום (נחלאית, דייג, מדען וכו') כנושאים ראשיים, ובממצאים ארכיאולוגיים חשובים - כנושאי משנה.

צורתם וגודלם של השטרות שונים מאלה של הסדרות הקודמות. התרשימים הבסיסיים הם פרי עטם של ציירים ישראליים. סדרה זו הוכנסה למחזור בין 1959 ל- 1960, והחליפה בהדרגה את קודמתה.
מסדרה זו ואילך מודפסים השטרות של ישראל באירופה בכמה בתי דפוס ממלכתיים, או בכאלה הכפופים לפיקוח ממלכתי.
1/2 לירה ישראלית1/2 לירה ישראלית
​המידות: 130 X 70 מ"מ.​
הצבע השליט​: ירוק.
צד הפנים:​

​נחלאית מחזיקה סל תפוזים, וברקע - שדות; המלים "חצי לירה ישראלית" , ו"בנק ישראל"בעברית.

צד הגב:​

קברי הסנהדרין בירושלים; "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: פניה של הנחלאית.​
חוט ביטחון​: בצד שמאל של השטר.​
צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
העיצוב:​ האחים שמיר ויעקב צים.
השנה:​ התשי"ח - 1958.​
תאריך ההנפקה​: 15 באוקטובר, 1959.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
1 לירה ישראלית1 לירה ישראלית
​המידות: 135 X 75 מ"מ.​
הצבע השליט​: כחול.
צד הפנים:​

​דייג נושא ציוד לדיג וברקע - מפרץ; המלים "בנק ישראל" ו"לירה ישראלית אחת" בעברית.

צד הגב:​

רצפת פסיפס מבית הכנסת העתיק בעוספייה שבהר הכרמל; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: פני הדייג.​
חוט ביטחון​: בצד שמאל של השטר.​
צבע המספור​: שחור. אדום (יוני 1964)
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
העיצוב:​ האחים שמיר ויעקב צים.
השנה:​ התשי"ח - 1958.​
תאריך ההנפקה​: 15 באוקטובר, 1959.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
הערה:​ במהדורה משנת 1966 הוזז חוט המתכת משמאל השטר למרכזו, ובצד שמאל הוכנסו המלים "בנק ישראל" בשפת המורס. צבע המספור - חום.​
5 לירות ישראליות5 לירות ישראליות
​המידות: 140 X 78 מ"מ.​
הצבע השליט​: חום.
צד הפנים:​

​פועל ובידו פטיש, וברקע - מפעל; המלים "חמש לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

אריה שואג על חותם עברי קדום שנמצא במגידו; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: פני הפועל.​
חוט ביטחון​: בצד שמאל של השטר.​
צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
העיצוב:​ האחים שמיר ויעקב צים.
השנה:​ התשי"ח - 1958.​
תאריך ההנפקה​: 15 באוקטובר, 1959.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
10 לירות ישראליות10 לירות ישראליות
​המידות: 150 X 82 מ"מ.​
הצבע השליט​: סגול.
צד הפנים:​

​מדען במעבדה; המלים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

קטע מתוך מגילת ישעיהו השלמה - ממגילות ים המלח; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: פני המדען.​
חוט ביטחון​: בצד שמאל של השטר.​
צבע המספור​: שחור. אדום (ינואר 1967); כחול (אפריל 1967); חום (ספטמבר 1969).
החתימות: נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
העיצוב:​ האחים שמיר ויעקב צים.
השנה:​ התשי"ח - 1958.​
תאריך ההנפקה​: 15 באוקטובר, 1959.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
הערה:​ ממהדורת שנת 1966, הוזז חוט המתכת משמאל השטר למרכזו, ובצד שמאל הוכנסו המלים "ציון ירושלים" בשפת המורס.​
50 לירות ישראליות50 לירות ישראליות
​המידות: 178 X 93 מ"מ.​
הצבע השליט​: חום.
צד הפנים:​

​שני חלוצים צעירים, וברקע - התיישבות חקלאית בנגב; המלים"חמישים לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

מנורה מבית הכנסת העתיק בנירים שבנגב; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: פני החלוצים.​
חוט ביטחון​: במרכז השטר.​
צבע המספור​: שחור. אדום (פברואר 1956); כחול (דצמבר 1966); ירוק (מאי 1967); חום (ספטמבר 1969).
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י"א נבנצל.
העיצוב:​ האחים שמיר ויעקב צים.
השנה:​ התש"ך - 1960.​
תאריך ההנפקה​: 9 בדצמבר, 1960.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
הערה:​ ממהדורת שנת 1966, הוזז חוט המתכת ממרכז השטר לשמאלו, ובמרכז הוכנסו המלים "עם ישראל חי" בשפת המורס.​

סדרה ג' של הל"י - סדרת האישים, התשכ"ט - 1969

משנתעורר הצורך בעריך גבוה מ-50 ל"י, הוכנס למחזור, בפברואר 1969, שטר ראשון בן 100 ל"י, עם דיוקנו של ב"ז הרצל. היה זה גם השטר הראשון בסדרה חדשה, שעוצבה בידי גרפיקאים זרים, בהתבסס על חומר ומידע שסיפק להם בנק ישראל, ומאפיינה העיקרי היה דיוקנאות של אישים, שקנו להם שם עולם בתולדות עמנו.
יתר השטרות בסדרה זו הוכנסו למחזור בהדרגה, בשנים 1970 עד 1972.

5 לירות ישראליות5 לירות ישראליות
​המידות: 150 X 75 מ"מ.​
הצבע השליט​: תכלת.
צד הפנים:​

​דיוקנו של אלברט אינשטיין; המלים" חמש לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

מבנה הכור האטומי בנחל שורק; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: צדודית של אלברט אינשטיין.​
חוט ביטחון​: בצד שמאל של השטר.​
צבע המספור​: שחור. אדום (מארס 1974).
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י' חורין.
העיצוב:​ פרופ' מסינו בסי, ופרופ' מ. ביארדי, איטליה.
השנה:​ התשכ"ח - 1968.
תאריך ההנפקה​: 13 בינואר 1972.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
10 לירות ישראליות10 לירות ישראליות
​המידות: 160 X 80 מ"מ.​
הצבע השליט​: צהוב-שנהב.
צד הפנים:​

​דיוקנו של חיים נחמן ביאליק; המלים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

ביתו של ביאליק בת"א; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: צדודית של חיים נחמן ביאליק.​
חוט ביטחון​: בצד שמאל של השטר.​
צבע המספור​: שחור וכחול. ירוק (מארס 1971).
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י' חורין.
העיצוב:​ פרופ' מסינו בסי, ופרופ' מ. ביארדי, איטליה.
השנה:​ התשכ"ח - 1968.
תאריך ההנפקה:​ 6 באוגוסט 1970.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
50 לירות ישראליות50 לירות ישראליות
​המידות: 170 X 85 מ"מ.​
הצבע השליט​: חום -אדמדם.
צד הפנים:​

​דיוקנו של חיים וייצמן; המלים "חמישים לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

משכן הכנסת בירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: צדודית של חיים וייצמן.​
חוט ביטחון​: בצד ימין של השטר.​
צבע המספור​: שחור. כחול (אוקטובר 1976).
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י' חורין.
העיצוב:​ פרופ' מסינו בסי, ופרופ' מ. ביארדי, איטליה.
השנה:​ התשכ"ח - 1968.
תאריך ההנפקה​: 13 בינואר 1972.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
100 לירות ישראליות100 לירות ישראליות
​המידות: 180 X 90 מ"מ.​
הצבע השליט​: כחול.
צד הפנים:​

​דיוקנו של בנימין זאב הרצל; המלים "מאה לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

סמל המדינה, ומסביב סמלי שנים עשר השבטים; המלים "בנק ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.

סימן מים​: צדודית של בנימין זאב הרצל.
חוט ביטחון​: בצד שמאל של השטר (מהדורה עם מספור שחור ובצבע אדום)
ומצד ימין של השטר מספור בצבע חום ומספור בצבע שחור (ללא אותיות
צבע המספור​: שחור, אדום (מרץ 1971) וחום (מרץ 1974).
החתימות:​ נגיד הבנק דוד הורוביץ; יו"ר המועצה המייעצת י' חורין.
העיצוב:​ פרופ' מסינו בסי, איטליה, וה"ג בארד, בריטניה.
השנה:​ התשכ"ח - 1968.
תאריך ההנפקה​: 27 בפברואר 1969.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
הערה​: במהדורה בעלת המספור האדום, הצדודית של הרצל בסימן המים שונה. בחלק מהשטרות בעלי המספור השחור (פברואר 1973) אין אות בצד המספר, וחוט הביטחון נמצא בצד ימין של השטר.

סדרה ד' של הל"י - סדרת השערים, התשל"ה - 1975

כדי לייעל את ההדפסה ולאפשר שינוע אוטומטי, הוכנה סדרה חדשה של שטרות בעלי רוחב אחיד (76 מ"מ). גם על שטרות אלו הופיעו דיוקני אישים, ונושא הגב היה אחיד - שערי ירושלים. חידוש נוסף היה שילוב סימנים מיוחדים, שיסייעו לעיוורים בזיהוי השטרות. בסדרה זו הונפק לראשונה שטר בן 500 ל"י. הכנסת הסדרה למחזור נמשכה מ-1975 עד 1978.
בגב השטרות הודפסו סימנים בינריים בדיו סמוי, שנועדו לבדיקה אוטומטית.
מסדרה זו ואילך, הכתב הערבי על השטרות עוצב בידי יוסף ווהבה.

5 לירות ישראליות5 לירות ישראליות
​המידות: 128 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: חום.
צד הפנים:​

​דיוקנה של הנרייטה סאלד ובית החולים "הדסה" בהר הצופים בירושלים; המלים "חמש לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער האריות בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: צדודית של הנרייטה סאלד.
סימן לעיוורים​: שלושה עיגולים בצד הפנים, למטה משמאל.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ פאול קור ואדריאן זנגר.
השנה:​ התשל"ג - 1973.
תאריך ההנפקה​: 11 במארס 1976.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
10 לירות ישראליות10 לירות ישראליות
​המידות: 135 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: ורוד-סגול.
צד הפנים:​

​דיוקנו של משה מונטיפיורי ושכונת "משכנות שאננים" בירושלים, עם טחנת הרוח; המלים "עשר לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער יפו בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: צדודית של משה מונטיפיורי.
סימן לעיוורים:​ שני עיגולים בצד הפנים, למטה משמאל.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ פאול קור ואדריאן זנגר.
השנה:​ התשל"ג - 1973.
תאריך ההנפקה​: 30 בינואר 1975.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
50 לירות ישראליות50 לירות ישראליות
​המידות: 141 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: ירוק.
צד הפנים:​

דיוקנו של חיים וייצמן והספרייה על שם ויקס במכון וייצמן; המלים "חמישים לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער שכם בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית. צד הגב: 

סימן מים​: צדודית של חיים וייצמן.
סימן לעיוורים​: עיגול בצד הפנים, למטה משמאל.​
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ פאול קור ואדריאן זנגר.
השנה:​ התשל"ג - 1973.
תאריך ההנפקה​: 26 בינואר 1978.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
100 לירות ישראליות100 לירות ישראליות
​המידות: 147 X 71 מ"מ.​
הצבע השליט​: כחול.
צד הפנים:​

​דיוקנו של בנימין זאב הרצל ושער הכניסה להר הרצל בירושלים; המלים "מאה לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער ציון בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: צדודית של בנימין זאב הרצל.
צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ פאול קור ואדריאן זנגר.
השנה:​ התשל"ג - 1973.
תאריך ההנפקה​: 14 במארס 1975.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.
500 לירות ישראליות500 לירות ישראליות
​המידות: 153 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: שנהב-חום.
צד הפנים:​

​דיוקנו של דוד בן גוריון והספרייה בקיבוץ שדה בוקר; המלים "חמש מאות לירות ישראליות" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער הרחמים בעיר העתיקה בירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: צדודית של דוד בן גוריון.
סימן לעיוורים​: אליפסה שחורה בצד הפנים. למטה משמאל.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה זנבר; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ אמנים הולנדיים.
השנה:​ התשל"ה - 1975.
תאריך ההנפקה​: 26 במאי 1977.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 31 במארס 1984.

סדרת השקל, התש"מ - 1980

ב-4 ביוני 1969 נחקק בכנסת חוק שלפיו יחידת המטבע תהיה ה"שקל". ביצועו של חוק זה נדחה למועד שימליץ עליו נגיד בנק ישראל. בנובמבר 1977 הגיעו הממשלה ובנק ישראל למסקנה, שבשלו התנאים לביצוע החוק, ובמאי 1978 אישרו ראש הממשלה מנחם בגין ושר האוצר שמחה ארליך את הצעת הנגיד להכין סדרה חדשה, בה שם המטבע יהיה "שקל", ועריכיה יתקבלו באמצעות מחיקת אפס מעריכי הלירות.
השטרות הוכנו במתכונת של סדרה ד' (אותם הצבעים, הגודל והדיוקנים), וזאת כדי להקל על הציבור את ההסתגלות לעריכים החדשים.
ההכנות התנהלו בסודיות גמורה במשך יותר משנתיים. ההכרזה על השקל כהילך חוקי חלה, על פי תקנות שעת חירום, ביום ו' 22.2.1980, והשטרות הראשונים הוכנסו למחזור ביום א', 24.2.1980.

זוהי הסדרה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. בראשיתה היא מנתה 4 עריכים (1, 5, 10, 50 שקלים), ועם התגברות האינפלציה, בתקופה שבין 1981 ל-1985 הונפקו בזה אחר זה 5 עריכים נוספים - 100 ש', 500 ש', 1000 ש', 5000 ש' ו-10000 ש'.
החל מהעריך 500 ש' הונפקו השטרות בצבעים מובהקים ובגודל אחיד 138 x 76) מ"מ), שהביא לחיסכון גדול בהוצאות הייצור. שולב בהם יסוד ביטחוני חדש, השתקפות נגד - בצד המשך הדפסתם של סימנים לעיוורים בצורות הנדסיות שונות. ​

1 שקל1 שקל
​המידות: 135 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: סגול.
צד הפנים:​

​דיוקנו של משה מונטיפיורי ושכונת "משכנות שאננים" בירושלים, עם טחנת הרוח; המלים "שקל אחד" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער יפו בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: צדודית של משה מונטיפיורי.
סימן לעיוורים​: שני עיגולים בצד הפנים, למטה משמאל.​
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק ארנון גפני; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ פאול קור ואדריאן זנגר.
השנה:​ התשל"ח - 1978.
תאריך ההנפקה​: 24 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.
5 שקלים5 שקלים
​המידות: 141 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: ירוק.
צד הפנים:​

​דיוקנו של חיים וייצמן והספרייה על שם ויקס במכון וייצמן; המלים"חמישה שקלים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער שכם בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: צדודית של חיים וייצמן.
סימן לעיוורים​: עיגול בצד הפנים, למטה משמאל.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק ארנון גפני; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ פאול קור ואדריאן זנגר.
השנה:​ התשל"ח - 1978.
תאריך ההנפקה​: 24 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.
10 שקלים10 שקלים
​המידות: 147 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: כחול.
צד הפנים:​

​דיוקנו של בנימין זאב הרצל ושער הכניסה להר הרצל בירושלים; המלים "עשרה שקלים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער ציון בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: צדודית של בנימין זאב הרצל.
צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק ארנון גפני; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ פאול קור ואדריאן זנגר.
השנה:​ התשל"ח - 1978.
תאריך ההנפקה​: 24 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.
50 שקל50 שקל
​המידות: 153 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט:​ שנהב-חום.
צד הפנים:​

דיוקנו של דוד בן גוריון והספרייה בקיבוץ שדה בוקר; המלים "חמישים שקל" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער הרחמים בעיר העתיקה של ירושלים; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים:​ צדודית של דוד בן גוריון.
סימן לעיוורים:​ אליפסה בצד הפנים, למטה משמאל.​
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק ארנון גפני; יו"ר המועצה המייעצת דוד הורוביץ.
העיצוב:​ אמנים הולנדיים.
השנה:​ התשל"ח - 1978.
תאריך ההנפקה:​ 24 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.
100 שקל100 שקל
​המידות: 159 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: כתום-חום.
צד הפנים:​

דיוקנו של זאב ז'בוטינסקי ובניין "שוני" ליד בנימינה; המלים "מאה שקל" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

שער הפרחים בעיר העתיקה של ירושלים, וברקע - המלה "ירושלים", באותיות זעירות; המלים "בנק ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: צדודית של זאב ז'בוטינסקי.
חוט ביטחון​: בצד שמאל של השטר.
השתקפות נגד: ה"0" האמצעי במספר 100 בפינה השמאלית העליונה בצד הפנים מתמזג עם ה"0" האמצעי במספר 100 בפינה הימנית העליונה בצד הגב.
צבע המספור​: שחור.
סימן לעיוורים: פסים אופקיים מקבילים וצרים במרכז המבנה, בצד הפנים, למטה משמאל.
החתימות:​ נגיד הבנק ארנון גפני; יו"ר המועצה המייעצת מרק מושביץ.
העיצוב:​ אמנים הולנדיים.
השנה:​ התשל"ט - 1979.
תאריך ההנפקה​: 11 בדצמבר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.
הערה:​ הנפקה מיוחדת מעריך זה נושאת שני מרובעים חומים ליד המספור.
500 שקל500 שקל
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: אדום.
צד הפנים​:

​דיוקנו של הברון אדמונד דה רוטשילד וקבוצת פועלים חקלאיים; המלים "חמש מאות שקלים", ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

אשכול ענבים; שמותיהם של 44 ישובים בארץ ישראל, בשתי שורות, באותיות זעירות; המלים "500 שקל" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: דיוקנו של הברון אדמונד דה רוטשילד.
חוט ביטחון​: במרכז השטר.
השתקפות נגד: ארבעה מעוינים בצד הפנים, המשתקפים מול שני מעוינים בצד הגב ויוצרים יחד מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים​: עיגול בצד הפנים, בפינה הימנית התחתונה.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה מנדלבום; יו"ר המועצה המייעצת חיים ברקאי.
העיצוב:​ צבי נרקיס.
השנה:​ התשמ"ב - 1982.
תאריך ההנפקה​: 1 בדצמבר 1982.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.
1,000 שקלים1,000 שקלים
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: ירוק.
צד הפנים:​

דיוקנו של הרמב"ם, וברקע - קטע מ"משנה תורה" בכתב ידו; המלים "אלף שקלים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

נוף מסוגנן של טבריה עיר קבורתו של הרמב"ם; מנורת אבן עתיקה; המלים "1000 שקלים" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: דיוקנו של  הרמב"ם.
חוט ביטחון​: במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים משולש, המורכב מקווים מקוטעים - משתקף מול משולש הפוך מקביל, המורכב אף הוא מקווים מקוטעים בצד הגב; שני המשולשים יוצרים יחד מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים​: משולש בצד הפנים, למטה מימין.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה מנדלבום; יו"ר המועצה המייעצת אברהם שפירא.
העיצוב:​ צבי נרקיס, בסיועו של אריה גלזר.
השנה:​ התשמ"ג - 1983
תאריך ההנפקה​: 17 בנובמבר 1983.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.
הערה​ בחלק מהשטרות נפלה טעות דפוס: במקום "הרב" כתוב בשטרות אלה "ררב".
5,000 שקלים5,000 שקלים
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: כחול.
צד הפנים:​

דיוקנו של לוי אשכול ונוף של ירושלים המאוחדת; המלים "חמשת אלפים שקלים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

צינור מוביל מים כמייצג למפעליו של אשכול, וברקע - שדות ואדמה צחיחה; המלים "בנק ישראל" ו"5000 שקלים" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: דיוקנו של לוי אשכול.
חוט ביטחון​: במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים ציור גאומטרי קטן, המורכב מקווים מקוטעים - משתקף מול ציור גאומטרי מקביל בצד הגב; שני הציורים יוצרים יחד מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים​: מרובע בצד הפנים, למעלה מימין.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה מנדלבום; יו"ר המועצה המייעצת אברהם שפירא.
העיצוב:​ יעקב צים.
השנה:​ התשמ"ד - 1984.
תאריך ההנפקה​: 9 באוגוסט 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.
10,000 שקלים10,000 שקלים
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: כתום.
צד הפנים:​

דיוקנה של גולדה מאיר; עץ מסוגנן שענפיו שלובים, וברקע - מנורת שבעת הקנים והמלים "שלח את עמי" באותיות זעירות; המלים "10000 שקלים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

תמונתה של גולדה מאיר בתוך קהל, מול בית הכנסת במוסקבה; המלים "שלח את עמי" - הן באותיות גדולות והן באותיות זעירות, כרקע; המלים "10000 שקלים" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: דיוקנה של גולדה מאיר.
חוט ביטחון​: במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים מנורה עם ארבעה קנים, המשתקפת מול מנורה מקבילה עם שלשה קנים בצד הגב; שתי המנורות יוצרות יחד מנורה עם שבעה קנים הנראית כנגד האור.
סימן לעיוורים​: מעוין בצד הפנים, למעלה מימין.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה מנדלבום; יו"ר המועצה המייעצת אברהם שפירא.
העיצוב:​ אשר קלדרון.
השנה:​ תשמ"ד - 1984.
תאריך ההנפקה​: 27 בנובמבר 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 4 בספטמבר 1986.

סדרה א' של השקל החדש, התשמ"ה - 1985

ב- 4.9.1985 הוכנס למחזור מטבע השקל החדש, השווה ל-1000 שקלים (ישנים). מחיקת שלושת האפסים באה להקל על ביצוע עסקאות במזומנים ובאמצעות מכונות ומחשבים. השם "שקל" הושאר, כדי שלא לסטות מכוונת המחוקק בחוק השקל משנת 1969 - להיות נאמן לכינויו הקדום של המטבע הישראלי.
סדרה א כללה עריך חדש, 50 שקלים חדשים; מאוחר יותר הונפק שטר בן 100 שקלים חדשים, וב-1986 נוסף שטר בעריך 20 שקלים חדשים, לראשונה מאז קום המדינה.

סדרה א' של השקל החדש ממשיכה את המגמה של הנצחת אישים דגולים בתולדות העם היהודי. צבעי השטרות הראשונים ועיצובם דומים לאלה של סדרת השקל. השטרות בני 20 ש"ח, 50 ש"ח, 100 ש"ח ו-200 ש"ח הופיעו בצבעים שונים מצבעי השטרות
הקודמים, כדי להקל על הציבור בזיהוים. ​

1 ₪1 ₪
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: ירוק.
צד הפנים:​

דיוקנו של הרמב"ם, וברקע - קטע מ"משנה תורה" בכתב ידו; המלים "שקל חדש אחד" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

נוף מסוגנן של טבריה עיר קבורתו של הרמב"ם; מנורת אבן עתיקה; המלים "1 שקל חדש" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: דיוקנו של הרמב"ם.
חוט ביטחון​: במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים משולש המורכב מקווים מקוטעים - משתקף מול משולש הפוך מקביל, המורכב אף הוא מקווים מקוטעים בצד הגב; שני המשולשים יוצרים יחד מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים​: משולש בצד הפנים, למטה מימין.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה מנדלבום; יו"ר המועצה המייעצת אברהם שפירא.
העיצוב:​ צבי נרקיס, בסיועו של אריה גלזר.
השנה:​ התשמ"ו - 1986.
תאריך ההנפקה​: 8 במאי 1986.
5 ₪5 ₪
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט​: כחול.
צד הפנים:​

דיוקנו של לוי אשכול ונוף של ירושלים המאוחדת; המלים "חמשה שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

צינור מוביל מים כמייצג למפעליו של אשכול, וברקע - שדות ואדמה צחיחה; המלים "5 שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: דיוקנו של לוי אשכול.
חוט ביטחון​: במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים ציור גיאומטרי קטן, המשתקף מול ציור גיאומטרי מקביל בצד הגב; שני הציורים יוצרים יחד מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים​: מרובע בצד הפנים, למטה מימין.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק: במהדורה א' משה מנדלבום ובמהדורה ב' מיכאל ברונו. יו"ר המועצה המייעצת: במהדורה א' אברהם שפירא ובמהדורה ב' - שלמה לורינץ.
העיצוב:​ יעקב צים.
השנה:​ התשמ"ה - 1985.
תאריך ההנפקה​: 4 בספטמבר 1985.
10 ₪10 ₪
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט:​ כתום.
צד הפנים​:

דיוקנה של גולדה מאיר; עץ מסוגנן שענפיו שלובים, וברקע - מנורת שבעת הקנים והמלים "שלח את עמי" באותיות זעירות; המלים "עשרה שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

תמונתה של גולדה מאיר בתוך קהל, מול בית הכנסת במוסקבה; המלים "שלח את עמי" - הן באותיות גדולות והן באותיות זעירות, כרקע; המלים "10 שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים​: דיוקנה של גולדה מאיר.
חוט ביטחון:​ במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים מנורה עם ארבעה קנים, המשתקפת מול מנורה מקבילה עם שלשה קנים בצד הגב; שתי המנורות יוצרות יחד מנורה עם שבעה קנים, הנראית כנגד האור.
סימן לעיוורים:​ מעוין בצד הפנים, למעלה מימין.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק: במהדורה א' משה מנדלבום; ובמהדורה ב' מיכאל ברונו. יו"ר המועצה המייעצת: במהדורה א' אברהם שפירא; ובמהדורה ב' שלמה לורינץ.
העיצוב:​ אשר קלדרון.
השנה:​ התשמ"ה - 1985.
תאריך ההנפקה:​ 4 בספטמבר 1985.
20 ₪20 ₪
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט:​ אפור כהה.
צד הפנים:​

דיוקנו של משה שרת, ומתחתיו, בשורה (הניתנת לקריאה בעזרת זכוכית מגדלת) - שמות שבעת ספריו, מעמד הנפת דגל ישראל בידי משה שרת בבניין האומות המאוחדות, 1949; המלים "עשרים שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

הבניין המקורי של הגימנסיה "הרצליה" שבה למד שרת, וברקע - תל אביב הקטנה; המלים "20 שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים:​ דיוקנו של משה שרת.
חוט ביטחון:​ במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים שישה משולשים קטנים, המשתקפים מול שני מעוינים ושני משולשים קטנים מקבילים בצד הגב. הצורות הללו יוצרות יחד מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים:​ מרובע נטוי בתוך מרובע בצד הפנים, למעלה מימין.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק מיכאל ברונו; יו"ר המועצה המייעצת שלמה לורינץ.
העיצוב:​ צבי נרקיס, בסיועו של אריה גלזר.
השנה:​ התשמ"ז - 1987.
תאריך ההנפקה:​ 12 באפריל, 1988.
50 ₪50 ₪
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט:​ סגול.
צד הפנים:​

דיוקנו של ש"י עגנון; המלים "חמשים שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

קו רקיע של ירושלים ועיירה יהודית במזרח אירופה; שמות 18 ספרים של עגנון באותיות זעירות, בצורת קשת; המלים "50 שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים:​ דיוקנו של ש"י עגנון.
חוט ביטחון:​ במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים ציור גיאומטרי בן שלושה קוים, המשתקף מול ציור גיאומטרי מקביל בצד הגב, שתי הצורות יוצרות יחד מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים:​ מחומש בצד הפנים, למעלה מימין.
צבע המספור:​ שחור.
החתימות:​ נגיד הבנק משה מנדלבום; יו"ר המועצה המייעצת אברהם שפירא.
העיצוב:​ אליעזר וייסהוף.
השנה:​ התשמ"ה- 1985.
תאריך ההנפקה:​ 4 בספטמבר 1985.
100 ₪100 ₪
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט:​ חום.
צד הפנים:​

דיוקנו של יצחק בן צבי, ומימינו, בתשע שורות (הניתנות לקריאה בעזרת זכוכית מגדלת) - שמות ספריו; ברקע - דמויות המייצגות עדות בישראל; המלים "מאה שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

נוף הכפר פקיעין שבן-צבי חקר אותו, ובו בית הכנסת, עץ החרוב והמערה; מנורת אבן עתיקה; המלים "100 שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים:​ דיוקנו של יצחק בן צבי.
חוט ביטחון:​ במרכז השטר.
השתקפות נגד: בצד הפנים משולש, המשתקף מול משולש הפוך מקביל בצד הגב. שני המשולשים יוצרים יחד מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים:​ חצי עיגול בצד הפנים, למעלה מימין.
צבע המספור:​ למטה שחור, ולמעלה ירוק.
החתימות:​ נגיד הבנק משה מנדלבום.

העיצוב:​

צבי נרקיס.
השנה:​ התשמ"ו - 1986.
תאריך ההנפקה:​ 19 באוגוסט 1986.
הערה:​ במהדורה משנת התשמ"ט - 1989 מופיעות חתימותיהם של נגיד הבנק מיכאל ברונו ויו"ר המועצה המייעצת שלמה לורינץ.
200 ₪200 ₪
​המידות: 138 X 76 מ"מ.​
הצבע השליט:​ כתום.
צד הפנים:​

דיוקנו של זלמן שזר, נשיאה השלישי של מדינת ישראל; מנורה מעוצבת בצורת השרשרת של מולקולת ה- DNA, כסמל להתפתחות המדע; ברקע - השיר "חוק חינוך חובה" שכתב נתן אלתרמן בשנת 1949; המלים "מאתיים שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בעברית.

צד הגב:​

ילדה רוכנת על שולחן כתיבה, על רקע אותיות דפוס עבריות; המילים "מאתיים שקלים חדשים" ו"בנק ישראל" בערבית ובאנגלית.

סימן מים:​ דיוקנו של זלמן שזר.
חוט ביטחון:​ במרכז השטר.
השתקפות נגד: שמונה משולשים בצד הפנים וארבעה משולשים בצד הגב, יוצרים צורת מגן דוד, הנראה כנגד האור.
סימן לעיוורים:​ צורה גיאומטרית בולטת בשני צדי השטר, הסימן בצד הפנים חופף לזה שבצד הגב.
צבע המספור:​ למטה שחור, ולמעלה אדום.
החתימות:​ נגיד הבנק פרופ' מיכאל ברונו ויו"ר המועצה המייעצת שלמה לורינץ.
העיצוב:​ צד הפנים: משה פרג; צד הגב: דרור בן-דב.
השנה:​ התשנ"א - 1991.
תאריך ההנפקה:​ 16 בפברואר 1992.

סדרת מעות הנייר - מיל, התש"ח - 1948

בשנותיה הראשונות של המדינה, כשחסרו מצלצלים לשימוש הציבור, החליט האוצר להוציא למחזור מעות נייר, כדי למלא את החסר. היו אלה מעות מסדרת המיל
ומסדרת הפרוטות, והן הונפקו ב- 1948 וב-1952 . 

50 מיל
​המידות: 80 X 48 מ"מ.
הצבע השליט:​ אדום.
צד הפנים:​ רצפת פסיפס של בית הכנסת העתיק בבית אלפא; המלים "חמשים מיל" ו"ישראל" בעברית ובערבית.
צד הגב:​ רצפת פסיפס של בית הכנסת העתיק בבית אלפא; המספר "50".
צבע המספור​: שחור.
החתימות:​ שר האוצר א' קפלן.
העיצוב:​ אוטה ווליש.
תאריך ההנפקה​: אוקטובר 1948.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 22 בפברואר 1980.​
100 מיל
​המידות: 80 X 48 מ"מ.
הצבע השליט:​ ירוק.
צד הפנים:​ רצפת פסיפס של בית הכנסת העתיק בבית אלפא; המספר "100"; המלים "מאה מיל" ו"ישראל" בעברית ובערבית.
צד הגב:​ רצפת פסיפס של בית הכנסת העתיק בבית אלפא; המספר "100".
צבע המספור​: אדום.
החתימות:​ שר האוצר א' קפלן.
העיצוב:​ אוטה ווליש.
תאריך ההנפקה​: אוקטובר 1948.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 22 בפברואר 1980.​
50 פרוטה
​המידות: 70 X 42 מ"מ.
הצבע השליט:​ בחלק מהמעות אדום ובחלק כחול.
צד הפנים:​ ציורים ביטחוניים; המספר "50" ו"מדינת ישראל" בעברית ובערבית; המלים "הצעת מטבע חוקית" בעברית.
צד הגב:​ ציור ביטחוני; המספר "50".
צבע המספור​: ירוק.
החתימות:​ בחלק מהמעות - שר האוצר א' קפלן. ובחלק - ל' אשכול. בחלק מהמעות החשב הכללי מ' זגגי. ובחלק - א' נאמן (ספטמבר 1952).
העיצוב:​ י' דויד.
תאריך ההנפקה​: מארס-יולי 1952.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 22 בפברואר 1980.​
100 פרוטה
​המידות: 70 X 42 מ"מ.
הצבע השליט:​ בחלק מהמעות ירוק ובחלק כחול.
צד הפנים:​ ציורים ביטחוניים; המספר "100" ו"מדינת ישראל" בעברית ובערבית; המלים "הצעת מטבע חוקית" בעברית.
צד הגב:​ ציור ביטחוני; המספר "100".
צבע המספור​: ירוק.
החתימות:​ בחלק מהמעות - שר האוצר א' קפלן. ובחלק - ל' אשכול. בחלק מהמעות החשב הכללי מ' זגגי. ובחלק - א' נאמן (ספטמבר 1952).
העיצוב:​ י' דויד.
תאריך ההנפקה​: מארס-יולי 1952.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 22 בפברואר 1980.​
250 פרוטה
​המידות: 100 X 55 מ"מ.
הצבע השליט:​ ירוק.
צד הפנים:​ ציורים ביטחוניים; המלים "מאתים וחמישים פרוטה" בעברית ו"מדינת ישראל" בעברית ובערבית.
צד הגב:​ נוף הכינרת; העריך "250".
צבע המספור​: ירוק.
החתימות:​ שר האוצר ל' אשכול; החשב הכללי א' נאמן.
העיצוב:​ האחים שמיר.
תאריך ההנפקה​: 10 בדצמבר 1953.
תאריך הביטול כהילך חוקי​: 22 בפברואר 1980.​

המטבע הראשון של ישראל - 25 מיל, התש"ח - 1948

מעה בעריך עשרים וחמישה מיל – המעה הראשונה של מדינת ישראל
בנק "אנגלו-פלשתינה",  שהכין את שטרי הכסף למדינה שבדרך, לא עסק בהכנת מעות. צעדים ראשונים להנפקת מעות עשתה המדינה עצמה עם הווסדה. הדבר נעשה דחוף מאוד משנתגלה מחסור במצלצלין של המנדט, שהילכו במחזור.
ממשלת ישראל ביקשה מן החברה הנומיסמטית לישראל הצעות לעיצוב סדרת מעות חדשה, ועד שאלו היו מוכנות, הונפקה   מעה אחת בעריך 25 מיל (הכינוי "מיל" נותר על כנו כהמשך למסורת המנדטורית). הראשונה בסדרת המעות החדשה, 50 פרוטה, הוכנסה למחזור רק ב-11.5.1949.
שנת ההטבעה תש"ח (1948) מופיעה רק על המעות של 25 מיל שהוטבעו בירושלים. אלה שהוטבעו בחולון נושאות את שנת ההטבעה תש"ט.

מטבע 25 מיל
הקוטר: 30 מ"מ.
המשקל:​ 3.8-3.1 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ אשכול ענבים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "25 מיל" בעברית ובערבית; שנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
תאריך ההנפקה:​ 6 באפריל 1949.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 6 בספטמבר 1950.

סדרת הפרוטות, התשי"ב - 1952

ממשלת ישראל ביקשה מן האגודה הנומיסמטית בישראל הצעות עיצוב לסדרת מטבעות חדשה. ליאו קדמן וחנן פאבל, יחד עם הגרפיקאי אוטה וליש, הגישו תרשימים, ואלה אושרו בידי שר האוצר דאז, אליעזר קפלן.
על המטבעות בני 5 ו-10 פרוטות הופיעה המלה "פרוטה" ביחיד; במקום ברבים; הטעות תוקנה רק במהדורה מאוחרת יותר של 10 הפרוטות אולם לא במטבע בן 5 הפרוטות.
 
1 פרוטה
הקוטר: 21 מ"מ.
המשקל:​ 1.3 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ עוגן; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע אלכסנדר ינאי (76 - 103 לפנה"ס).
צד הערך:  ​ המלים "1 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
תאריך ההנפקה:​ 25 באוקטובר 1950.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
5 פרוטה
הקוטר: 20 מ"מ.
המשקל:​ 3.2 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ נבל בעל 4 מיתרים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "5 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ נחושת 95%, בדיל 3%, אבץ 2%.
תאריך ההנפקה​ 28 בדצמבר 1950.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
10 פרוטה
הקוטר: 27 מ"מ.
המשקל:​ 6.1 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ כד בעל 2 ידיות; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "10 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ נחושת 95%, בדיל 3%, אבץ 2%.
תאריך ההנפקה:​ 4 בינואר 1950.
תאריך הביטול כהילך חוקי:

22 בפברואר 1980.

 
​ ​​
 הפרטים זהים למטבע למעלה למעט:​
צד הערך:​  10 פרוטות​
השנה:​  1957​
תאריך ההנפקה:​  27 בדצמבר, 1956 ​
10 פרוטה
הקוטר: 24.5 מ"מ.
המשקל:​ 1.6 גר'.
השוליים:​ מסולסלים.
צד הנושא: ​ כד בעל ידית אחת; ומצדדיו ענפי תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "10 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
תאריך ההנפקה:​ 18 בספטמבר 1952.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
25 פרוטה
הקוטר: 19.5 מ"מ.
המשקל:​ 2.8 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ אשכול ענבים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "25 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
תאריך ההנפקה:​ 4 בינואר 1950.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
50 פרוטה
הקוטר: 23.5 מ"מ.
המשקל:​ 5.6 גר'.
השוליים:​ מחורצים/חלקים.
צד הנושא: ​ עלה גפן; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "50 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
תאריך ההנפקה:​ 11 במאי 1949.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
100 פרוטה
הקוטר: 28.5 מ"מ.
המשקל:​ 11.3 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "100 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
תאריך ההנפקה:​ 25 במאי 1949.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
100 פרוטה
הקוטר: 25.6 מ"מ.
המשקל:​ 7.3 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "100 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ פלדה 90%, ניקל 10% .
תאריך ההנפקה:​ 21 באפריל 1955.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
250 פרוטה
הקוטר: 32.2 מ"מ.
המשקל:​ 14.1 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ שלוש כפות תמרים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "250 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
תאריך ההנפקה:​ 11 באוקטובר 1950.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
500 פרוטה
הקוטר: 37.1 מ"מ.
המשקל:​ 25 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ שלושה רימונים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "500 פרוטה" ושנת ההנפקה בעברית; מסביב - שני ענפי זית מסוגננים.
הסגסוגת: ​ כסף 50%, נחושת 37.5%, ניקל 12.5%.
תאריך ההנפקה:​ 22 במאי 1952.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.

סדרת האגורות והלירות, התש"כ - 1960

משהחליטה הממשלה לשנות את חלוקת הלירה מ-1000 פרוטות ל-100 אגורות, החלה, ב-1.1.1960, הכנסתם למחזור של המטבעות מסדרת האגורות.
השם "אגורה" נבחר בידי האקדמיה ללשון העברית, והסתמך על פסוק בשמואל א' (ב, 36): "והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וככר לחם..."
מאוחר יותר הונפקו מטבעות במקום שטרות שהוצאתם למחזור הופסקה - חצי לירה ולירה אחת ב-1963 (תשכ"ג), מהדורה שונה של לירה אחת ב-1967 (תשכ"ז) ו-5 לירות ב-1978 (תשל"ח). ​

1 אגורה
הקוטר: 21 מ"מ.
המשקל:​ 1.3 גר'.
השוליים:​ מסולסלים.
צד הנושא: ​ שלוש שיבלים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע אגריפס א' (44 - 37 לספירה).
צד הערך:  ​ הספרה "1" והמלים "1 אגורה" ושנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: ​ אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
העיצוב:​ צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.​
תאריך ההנפקה:​ 12 במאי 1960.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
5 אגורות
הקוטר: 17.5 מ"מ.
המשקל:​ 2.3 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ שלושה רימונים בשלים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ קטע ממשקוף בית הכנסת העתיק בכפר נחום.
צד הערך:  ​ המלים "5 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: ​ נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
העיצוב:​ צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.​
תאריך ההנפקה:​ 20 באוקטובר 1960.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
10 אגורות
הקוטר: 21.5 מ"מ.
המשקל:​ 5 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "10 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: ​ נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
העיצוב:​ צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.​
תאריך ההנפקה:​ 6 במאי 1960.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 31 במארס 1984.
25 אגורות
הקוטר: 25.5 מ"מ.
המשקל:​ 6.5 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ נבל בעל 3 מיתרים; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "25 אגורות" ושנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: ​ נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
העיצוב:​ צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.​
תאריך ההנפקה:​ 17 במארס 1960.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 22 בפברואר 1980.
1/2 לירה ישראלית
הקוטר: 24.5 מ"מ.
המשקל:​ 6.8 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
מקור הנושא: ​ התבליט בשער טיטוס.
צד הערך:  ​ המלים "1/2 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב:​ צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.​
תאריך ההנפקה:​ 12 בספטמבר 1963.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 31 במארס 1984.
1 לירה ישראלית
הקוטר: 27.5 מ"מ.
המשקל:​ 9 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
מקור הנושא: ​ התבליט בשער טיטוס.
צד הערך:  ​ המלים "1 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב:​ צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - האחים שמיר.​
תאריך ההנפקה:​  12 בספטמבר 1963.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 31 במארס 1984.
1 לירה ישראלית
הקוטר: 27.5 מ"מ.
המשקל:​ 9 גר'.
השוליים:​ מחורצים וחלקים לסירוגין.
צד הנושא: ​ שלושה רימונים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
מקור הנושא: ​ מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
צד הערך:  ​ המלים "1 לירה ישראלית" ושנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב:​ צד הנושא - רוטשילד את ליפמן; צד הערך - צבי נרקיס.​
תאריך ההנפקה:​ אמצע ספטמבר 1967.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 31 במארס 1984.
5 לירות ישראליות
הקוטר: 30 מ"מ.
המשקל:​ 11.2 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ אריה שואג; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
מקור הנושא: ​ חותם עברי קדום שנמצא במגידו.
צד הערך:  ​ המלים "5 לירות ישראליות" ושנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב:​ נתן קרפ.​
הדגמים:​ ש' קרצ'מר.​
תאריך ההנפקה:​ 21 בספטמבר 1978.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 31 במארס 1984.

סדרת האגורות החדשות והשקל, התש"מ - 1980

עם הנהגת מטבע השקל ב-24.2.1980 הוכנסה למחזור סדרת ה"אגורות החדשות", שכל אחת מהן שווה ל-10 אגורות (ישנות).
צדי הנושא של ארבעת המטבעות הראשונים בסדרה (1א"ח , 5 א"ח, 10 א"ח ו-1/2 שקל) עוצבו על בסיס הנושאים המופיעים על המטבעות מסדרת האגורות המקבילים להם בערכם. צדי הערך עוצבו ביחידה להנפקת מטבע של בנק ישראל על ידי צירוף אותיות מהנפקות קודמות, כי בגלל הסודיות שאפפה את הכנת סדרת השקל הוחלט שלא להזמין גרפיקאי. המיטבעות בחו"ל שהטביעו את המטבעות הכינו את הדגמים על בסיס העיצוב הזה.
העריכים 1 שקל ואילך עוצבו בידי גרפיקאים מקצועיים, שנבחרו בתחרויות, לאחר הסרת מעטה הסודיות.
סדרה זו כללה 9 עריכים - המספר הגדול ביותר בסדרה אחת. ​

1 אגורה חדשה
הקוטר: 15 מ"מ.
המשקל:​ 0.6 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ עץ תמר; המלה "ישראל" בעברית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע בר-כוכבא (135 - 132 לספירה).
צד הערך:  ​ העריך "1 אגורה חדשה" ושנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
העיצוב:​ היחידה להנפקת מטבע, בנק ישראל.​
תאריך ההנפקה:​ 24 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 4 בספטמבר 1985.
5 אגורות חדשות
הקוטר: 18.5 מ"מ.
המשקל:​ 0.9 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, בערבית ובאנגלית.
מקור הנושא: ​ התבליט בשער טיטוס.
צד הערך:  ​ העריך "5 אגורות חדשות" ושנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ אלומיניום 97%, מגנזיום 3%.
העיצוב:​ היחידה להנפקת מטבע, בנק ישראל.​
תאריך ההנפקה:​ 24 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 31 במארס 1984.
10 אגורות חדשות
הקוטר: 16 מ"מ.
המשקל:​ 2.1 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ שלושה רימונים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית .
מקור הנושא: ​ מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
צד הערך:  ​ העריך "10 אגורות חדשות" ושנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 92%, ניקל 8%.
העיצוב:​ היחידה להנפקת מטבע, בנק ישראל.​
תאריך ההנפקה:​ 24 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 28 בפברואר 1985.
1/2 שקל
הקוטר: 20 מ"מ.
המשקל:​ 3 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ אריה שואג; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
מקור הנושא: ​ חותם עברי קדום שנמצא במגידו.
צד הערך:  ​ העריך "1/2 שקל" ושנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב:​ היחידה להנפקת מטבע, בנק ישראל.​
תאריך ההנפקה:​ 24 בפברואר 1980.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 28 בפברואר 1985.
1 שקל
הקוטר: 23 מ"מ.
המשקל:​ 5 גר'.
השוליים:​ מחורצים וחלקים לסירוגין.
צד הנושא: ​ גביע; "שקל ישראל".
מקור הנושא: ​ מטבע מלחמת היהודים ברומאים (70 - 66 לספירה).
צד הערך:  ​ העריך "1 שקל"; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית; שנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב:​ צד הנושא - גבי נוימן; צד הערך - צבי נרקיס.​
הדגמים:​ תדהר דגן.​
תאריך ההנפקה:​ 22 בינואר 1981.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 4 בספטמבר 1985.
5 שקלים
הקוטר: 24 מ"מ.
המשקל:​ 6.1 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ צמד קרני שפע מקבילות קשורות בסרט; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע מימי יוחנן הורקנוס הראשון (135 - 104 לפנה"ס); העריך "5 שקלים" בין שני כוכבים בעברית ובאנגלית.
צד הערך:  ​ שנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
העיצוב:​ צד הנושא - אליעזר וייסהוף; צד הערך - נתן קרפ.​
הדגמים:​ צד הנושא - תדהר דגן. צד הערך - ש' קרצ'מר.​
תאריך ההנפקה:​ 10 בספטמבר 1981.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 4 בספטמבר 1985.
10 שקלים
הקוטר: 26 מ"מ.
המשקל:​ 8 גר'.
השוליים:​ חלקים.
צד הנושא: ​ ספינה עתיקה; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
מקור הנושא: ​ מטבע הורדוס ארכילאוס (4 לפנה"ס - 6 לספירה).
צד הערך:  ​ העריך "10 שקלים" בין שני כוכבים בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.​
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב:​ גבי נוימן.​
הדגמים:​ תדהר דגן.​
תאריך ההנפקה:​ 25 בפברואר 1982.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 4 בספטמבר 1986.

הנפקות מיוחדות

10 שקלים
צד הערך:  ​ תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית, וביניהן חנוכייה זעירה.
יתר פרטי המטבע: ללא שינוי.​
העיצוב:​ גבי נוימן.
השנה:​ התשמ"ד.​
תאריך ההנפקה:​ 1 בנובמבר 1983.
10 שקלים
צד הנושא:  ​ צללית של תיאודור הרצל על רקע אחיד של כפל המלה "הרצל".
השוליים:​ חלקים​
יתר פרטי המטבע: ללא שינוי​
השנה:​ התשי"ז.
תאריך ההנפקה: 10 בינואר 1984.
50 שקלים
הקוטר: 28 מ"מ.
המשקל:​ 9 גר'.
השוליים:​ מחורצים.
צד הנושא: ​ תעתיק מטבע מלחמת היהודים ברומאים, "שנת ארבע", ועליו לולב בין שני אתרוגים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הערך:  ​ העריך "50 שקלים" בין שני כוכבים בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: ​ נחושת 92%, אלומיניום 6%, ניקל 2%.
העיצוב:​ צד הנושא - גבי נוימן; צד הערך - נתן קרפ.​
הדגמים:​ ויקטור הוסטר.​
תאריך ההנפקה:​ 8 במארס 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 4 בספטמבר 1986.

הנפקות מיוחדות

50 שקלים
צד הנושא:  ​ צללית של דוד בן גוריון על רקע אחיד של כפל המנורה.
יתר פרטי המטבע: ללא שינוי​
העיצוב:​ דני נוימן.​
השנה:​ התשמ"ה.
תאריך ההנפקה: 2 בינואר 1985.
100 שקלים
הקוטר: 29 מ"מ.
המשקל:​ 10.8 גר'.
השוליים:​ חריצים רחבים ומלוכסנים.
צד הנושא: ​ תעתיק מטבע מתתיהו אנטיגונוס (37 - 40 לפנה"ס) עם מנורת 7 הקנים; סמל המדינה; המלה "ישראל" בעברית, באנגלית ובערבית.
צד הערך:  ​ העריך "100 שקלים" בעברית ובאנגלית; שנת ההנפקה בעברית.
הסגסוגת: ​ נחושת 75%, ניקל 25%.
העיצוב:​ צד הנושא - נתן קרפ; צד הערך - גבי נוימן.​
הדגמים:​ צד הנושא - ויקטור הוסטר. צד הערך - תדהר דגן.​
תאריך ההנפקה:​ 2 במאי 1984.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 4 בספטמבר 1986.

הנפקות מיוחדות

100 שקלים
צד הערך:  ​ תוספת של המלה "חנוכה" בעברית ובאנגלית וביניהן חנוכייה זעירה.
יתר פרטי המטבע: ללא שינוי​
העיצוב:​ גבי נוימן.​
השנה:​ התשמ"ה.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 2 בדצמבר 1984.
100 שקלים
צד הנושא:  ​ צללית של זאב ז'בוטינסקי, על רקע אחיד של מגן דוד כפול.
יתר פרטי המטבע: ללא שינוי​
העיצוב:​ גבי נוימן.​
השנה:​ התשמ"ה.
תאריך הביטול כהילך חוקי: 12 במאי 1985.