ביטול שטרות ישנים

שטרות אלה אינם ניתנים עוד להחלפה

​ב-1 ביולי 2000 פג תוקפם של השטרות הישנים כהילך חוקי.

אלה תמונותיהם של השטרות הישנים:

שקל חדש אחד עשרים שקלים חדשים
חמישה שקלים חדשים חמישים שקלים חדשים
עשרה שקלים חדשים
מאה שקלים חדשים 
מאתיים שקלים חדשים
  

כמו כן, לא ניתן להחליף שטרות מסדרות קודמות (סדרת השקל וסדרת הלירה הישראלית).