אודות מידע וסטטיסטיקה בבנק ישראל

החטיבה למידע ולסטטיסטיקה​ מספקת להנהלת בנק ישראל, לוועדה המוניטארית ולחטיבות הבנק נתונים ומידע על הפעילות הכלכלית במשק באיכות, בזמן ובהיקף הנדרשים לצורך ניהול המדיניות, השגת מטרותיו של הבנק ומילוי תפקידיו. יעד נוסף של החטיבה הוא להעמיד את הנתונים והמידע שבידי החטיבה לשימושם של גופים שונים בארץ ובחו"ל (בכפוף למגבלות של סודיות ואבטחת מידע), וזאת לצורך הגברת השקיפות והיעילות הכלכלית במשק ולקידום המחקר הכלכלי עליו.

​​